งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการทำ PM ตู้จ่ายน้ำมัน ในสถานีบริการ หจก.พิบูลธัมพานิชย์ อ.ภูซาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการทำ PM ตู้จ่ายน้ำมัน ในสถานีบริการ หจก.พิบูลธัมพานิชย์ อ.ภูซาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการทำ PM ตู้จ่ายน้ำมัน ในสถานีบริการ หจก.พิบูลธัมพานิชย์ อ.ภูซาง
ในสถานีบริการ หจก.พิบูลธัมพานิชย์ อ.ภูซาง จ.พะเยา

2 แสดงตำแหน่งตู้จ่ายที่มีการทำ PM

3 - จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มือจ่าย สายจ่าย เบรกอะเวย์ และสติ๊กเกอร์ชนิดน้ำมัน

4 - ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ช่างปตท
- ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ช่างปตท. ช่างบริษัทตู้จ่าย และพนักงานสถานีบริการ

5 - ลอกสติ๊กเกอร์ปุ่มกด Preset Key ของเก่าออก

6 ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน
ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน

7 - ลอกสติ๊กเกอร์ชนิดน้ำมันของเก่าที่ซีดจางออก - มือจ่ายน้ำมันเก่ามีหลายยี่ห้อในสถานีเดียว - สายจ่ายน้ำมันมีสภาพเก่าแตกลายงา

8 - ให้พนักงานสถานีทำความสะอาดตู้จ่ายร่วมด้วย

9 - แกะสติ๊กเกอร์เก่าและเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่ - เปลี่ยนสายจ่าย และมือจ่ายน้ำมันใหม่

10 - เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันใหม่หมดทุกหัวจ่าย

11 เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ช่องแสดงราคาและจำนวนลิตรใหม่เนื่องจากมีสภาพซีดจาง และแตกลายงา

12 - เปลี่ยนแผงวงจรใหม่ทั้ง 4 ตู้จ่าย - แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ EP-1636A - แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ EP-1636A

13 สภาพก่อนทำความสะอาด สภาพหลังทำความสะอาด
สภาพก่อนทำความสะอาด สภาพหลังทำความสะอาด

14 - สภาพตู้จ่ายหลังทำการ PM

15 รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ PM
ลำดับที่ รายชื่ออุปกรณ์ ผู้จัดหา จำนวน 1 Hose ¾ in 10 ft. ปตท. 20 เส้น 2 Break away 20 อัน 3 Nozzle Dispensing 15/16 TAT 8 มือจ่าย 4 Nozzle Dispensing 13/16 TAT 12 มือจ่าย 5 สติ๊กเกอร์หน้าตู้จ่ายชนิดน้ำมัน ดีเซล TAT 8 ชุด 6 สติ๊กเกอร์หน้าตู้จ่ายชนิดน้ำมัน เบนซิน TAT 6 ชุด 7 สติ๊กเกอร์หน้าตู้จ่ายชนิดน้ำมัน G91 TAT 6 ชุด 8 สติ๊กเกอร์ปุ่มกด Preset Key TAT CR บริษัท TATSUNO 8 แผ่น 9 สติ๊กเกอร์ช่องราคาลิตรละหน้าตู้ 3P6H แบบ 1 ช่องราคา 2 แผ่น 10 สติ๊กเกอร์ช่องราคาลิตรละหน้าตู้ 2P4H แบบ 1 ช่องราคา 2 แผ่น 11 ไส้กรองน้ำมันยี่ห้อ TATSUNO 20 อัน 12 แผงวงจรควบคุมตู้จ่าย EP-1636A 4 แผง 13 แผงวงจรควบคุมตู้จ่าย EP-1637A


ดาวน์โหลด ppt รายงานการทำ PM ตู้จ่ายน้ำมัน ในสถานีบริการ หจก.พิบูลธัมพานิชย์ อ.ภูซาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google