งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข็มมุ่ง บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาลใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการปฏิบัติงาน ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความไวต่อการรับเชื้อได้รับการดูแลตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข็มมุ่ง บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาลใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการปฏิบัติงาน ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความไวต่อการรับเชื้อได้รับการดูแลตามหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข็มมุ่ง บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาลใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการปฏิบัติงาน ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความไวต่อการรับเชื้อได้รับการดูแลตามหลัก Isolation precautions (การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ)ที่เหมาะสม การติดเชื้อ/ความเสี่ยง IC ที่เป็นปัญหาสำคัญของแต่ละหอผู้ป่วย/หน่วยงานได้รับการ CQI

2 แผนการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มฯ
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ ทุกเดือน ICN/ward สำรวจประสิทธิภาพ ทุก 4 เดือน ICN เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ทุก 3 เดือน ICN/ICWN IC round (ตามเข็มมุ่งและแนวปฏิบัติ) IC sharing/KM ICN/ward/Unit

3 แนวทางการดำเนินงาน ผอ พบปัญหาด้าน IC ICN แก้ไข Guideline Sharing KM
วิชาการ ประสานงาน นิเทศ ติดตาม สรุปปัญหา,วิเคราะห์ และ ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข กลุ่มการพยาบาล หน.หอผู้ป่วย/ หน่วยงาน ผอ แก้ไข แก้ไข


ดาวน์โหลด ppt เข็มมุ่ง บุคลากรทุกคนทุกระดับในกลุ่มการพยาบาลใช้หลัก Standard precautions (การปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ)ในการปฏิบัติงาน ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายเชื้อหรือมีความไวต่อการรับเชื้อได้รับการดูแลตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google