งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็น นานเข้าจะทำให้องศาของการ เคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือ ผิดรูปจากปกติไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็น นานเข้าจะทำให้องศาของการ เคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือ ผิดรูปจากปกติไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็น นานเข้าจะทำให้องศาของการ เคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือ ผิดรูปจากปกติไป และไม่ สามารถทำหน้าที่ลดลง หรือ อาจพิการในที่สุด. 1

2 ข้ออักเสบมีหลายโรค เช่น ข้อเข่าเสื่อมและอักเสบ ข้อต่าง ๆ เสื่อมและอักเสบ รูมาตอยด์ เกาท์ เสก็ดเงิน SLE ( พุ่มพวง ) โรคหลังแข็ง (ankylosing spondylitis) 2

3 โรคข้ออักเสบที่พบบ่อย ที่สุด คือ ข้อเข่าเสื่อมและ อักเสบพบในคนที่ทำงาน โดยใช้เข่ามาก …… สูงอายุ น้ำหนักมาก เบาหวาน กระดูกพรุน พันธุกรรม 3

4 ภาพทางรังสี / กายวิภาค

5 ลักษณะของข้อเข่า มีกระดูก ๒ ชิ้นมาชน กัน ทำหน้าที่เหมือน บานพับ อันบนกลม อันล่างเว้าเป็นเบ้า ปลายที่ชนกันเป็นกระ ดูกอ่อน มีความยืด หยุ่น ผิวเรียบลื่นเพื่อ ป้องกันการเสียดสี 4

6 รอบๆ ข้อมี :- - เยื่อหุ้ม ข้อที่หลั่ง น้ำหล่อ ลื่นให้กับ ข้อ - เชื่อมโยง กันโดย เอ็น กล้ามเนื้อ และ เยื่อหุ้มข้อ อาการปวดที่ ข้อมา จากทุก ส่วนประกอบ ของเข่า …..

7 อาการและอาการแสดงเมื่อเริ่มต้นข้อเข่าเสื่อม มักเป็นทีละข้าง เพราะใช้งานไม่เท่ากัน เสียวขณะงอและเหยียดในขณะลงน้ำหนักตัว เป็นมากขึ้น ปวดเหมือนเจ็บฟัน เหยียดงอเข่าได้ลดลง เป็นมากขึ้น จะปวด บวม แดง ร้อน มุมเข่าจะเปลี่ยนไป เข่าจะโก่ง ….. การทำงานลดลง 5

8 การเปลี่ยนแปลงในข้อเข่า ที่ผิวกระดูกอ่อน ไม่เรียบ ขลุขละ ฉีกขาด เอ็นและกล้ามเนื้ออ่อนกำลัง ช่องแคบระหว่างข้อลดลงจาก …. ด้านในมักแคบมากเพราะ ….. กระดูกงอกที่ข้อ อักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน หนังเลี่ยน 6

9 การป้องกัน อาหาร การใช้งาน ออกกำลังกาย การพัก น้ำหนักตัว เบาหวาน 7

10 การรักษา พัก ลดการใช้งาน ทำงานเบาลง ยกของ เบาลง ใช้เวลาลดลง. ใช้เครื่องช่วย เช่น ผ้าพัน ไม้เท้า ค้ำยันความร้อน ลึก / ตื้น การใช้ยาทาน / ฉีด. 8

11 การรักษา โดยการ ผ่าตัด ปรับมุม

12

13 การรักษา โดยการ ผ่าตัด เปลี่ยนบาง แห่งของข้อ

14 การรักษา โดยการ ผ่าตัด เปลี่ยนทั้งข้อ

15 การฟื้นฟู ออกกำลังกล้ามเนื้อในท่า นั่ง ยืน เดิน ออกกำลังกายก่อนและ หลังการผ่าตัด........


ดาวน์โหลด ppt ARTHRITIS ความหมาย คือ การอักเสบที่ ข้อ กล่าวคือ มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ที่ข้อนั้นๆ เมื่อเป็น นานเข้าจะทำให้องศาของการ เคลื่อนไหวลดลง บิดเบี้ยวหรือ ผิดรูปจากปกติไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google