งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ ปฏิบัติ ตนในผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัด ACL Reconstruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ ปฏิบัติ ตนในผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัด ACL Reconstruction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ ปฏิบัติ ตนในผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัด ACL Reconstruction

3 ACL (Anterior cruciate ligament)

4 ACL INJURY

5 Combined Injury Valgus + Rotation… Combined Injury Valgus + Rotation…

6 ACL (Anterior cruciate ligament) เป็นเอ็นกระดูกที่อยู่ในเยื่อหุ้มข้อ (intracapsular) แต่อยู่นอกเยื่อบุข้อ ( extrasynovial ) เกาะจากกระดูก tibia ตรงบริเวณ anterior intercondylar fossa ที่อยู่หน้าและข้างต่อ medial intercondylar tubercle

7 มีบางส่วนเชื่อมติดไปกับ anterior horn ของ lateral meniscus แต่จะไม่มีส่วนใดเกาะอยู่กับ tibia spine เลย ด้านในบริเวณด้านหลังของ lateral femoral condyle antero-medial band ซึ่งจะตึงตอนงอข้อเข่า posterolateral ซึ่งจะตึง ตอนเหยียดข้อเข่า

8 ACL INJURY

9 หน้าที่ของ ACL 1. ป้องกัน hyperextension ของเข่า 2. ป้องกันการเคลื่อนที่มาทางด้าน หน้าของกระดูก tibia. 3. ป้องกันแรง valgus และ varus รวมทั้ง internal rotation และ external rotation 4. ช่วยทำให้เกิดกลไก screw home เมื่อเข่าเหยียดสุด

10 การรักษาแบบอนุรักษ์ ในระยะแรกถ้าบวมมาก ให้เจาะเข่าดูดเอา เลือดออกจากข้อ ใช้ knee brace หรือ jone,s bandage การให้ยา NSAID เพื่อลด อาการเจ็บและบวม เริ่มกายภาพบำบัดให้ขยับข้อ และบริหารกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อ

11 Commercial Hinge-Knee Brace Commercial Hinge-Knee Brace

12 Polycentric Hinge-Knee Brace (Somchai) Polycentric Hinge-Knee Brace (Somchai)

13 การผ่าตัด ACL Reconstruction การปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมรับการผ่าตัด ACL Reconstruction เข้านอนโรงพยาบาล ก่อนผ่าตัด 1 วัน วันผ่าตัด หลังผ่าตัด การออกกำลังกาย การปฏิบัติตนเมื่อไปอยู่บ้าน

14

15

16 BONE PATELLA TENDON BONE GRAFT BONE PATELLA TENDON BONE GRAFT

17 วันแรกที่เข้านอนโรงพยาบาล 1. มีการตรวจร่างกาย 2. การตรวจ MRI เพื่อให้มีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง 3. ส่งทำกายภาพเข้า program ACL Reconstruction

18 Lachman Test

19 ACL Reconstructi on

20 หลัง ผ่าตัด.2. ยกปลาย เท้าสูง 3. นอนราบ 12 ชั่วโมง 4. สังเกตุแผลผ่าตัดและ discharge 5. ใช้ความเย็นประคบ (cryo cuff) 1. วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง

21 การออกกำลัง 1. วันที่ 1-2 ของการผ่าตัด จะ เริ่มให้ on CPM 2. ให้บริหารข้อ เท้า 3. ให้เกร็ง กล้ามเนื้อต้นขา 4. หลังผ่าตัด 2-3 วันจะส่งไปห้องกายภาพเพื่อเข้า program post-op ACL Reconstruction ต่อ program post-op ACL Reconstruction ต่อ 5. มีการให้ใส่ Hinge knee brace ที่เข่าเวลาเดิน

22 การปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน 1. การรับประทานอาหาร 2. การออกกำลังกาย 3. แผล ผ่าตัด 4. การรับประทานยา 5. อาการผิดปกติที่ควรมาบแพทย์

23 6. การมาตรวจตามแพทย์นัด 7. การปฏิบัติตนโดยทั่วไป การปฏิบัติตนเมื่อ กลับไปอยู่บ้าน


ดาวน์โหลด ppt การ ปฏิบัติ ตนในผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัด ACL Reconstruction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google