งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 6 มะละกอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 Carica papaya L. Caricaceae
C. candicans, C. chrysophila C. pentagyna, C. cundinamarcensis Jacaratia mexicana, Jarilla caudata เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Origin Tropical America i.e. S-Mexico, Costa Rica เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Distribution - Panama, Darian ( ), San Domingo, West Indies, Philippines (C16), Indonesis & India (C18), Zanzibar & Uganda (1874) - Caribbean, U.S.A. (Florida, Hawaii), E-Africa, Sri Lanka, India, Malaysia, Indonesia, Philippines, Australia เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Botany - Habit : Herbaceous, short-lived (≤ 15 yrs), 2-10 m high; branchless; with latex in every part. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Stem : Long, hollow, Ø cm, with prominent leaf scars. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Leaf : Very large, simple, spirally arranged; cordate with 7-11 deeply lobed; petiole very long, hollow, pale green or tinged with purple. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Flower : Polygamous.  K(5) C(5) A10 G (0)  K(5) C5 A0 G (5)  K(5) C5 A5 G (5) pentandria  K(5) C(5) A10 G (5) elongata  K(5) C5 A0 G (5) intermediate เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ดอก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Fruit : Berry, 7-10 cm long, up to 7 kg in weight; shape globose, oblong, pyriform; skin green or dark green when young and yellow or orange when ripe; flesh colour yellow, orange or red. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ผลเป็นร่องลึก ผลที่สมบูรณ์ ผลบิดเบี้ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Seed : Numerous, parietal; globose, Ø 5 mm; seed coat wrinkle and with gelatinous sarcotesta. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะละกอ papaya; Carica papaya L ปลายยอดของลำต้นตัวเมีย (x1/8) ดอกตัวผู้ผ่าตามยาว (x1) ดอกตัวเมียผ่าตามยาว (x1) 4. ดอกสมบูรณ์เพศแบบอีลองกาตา (x1) 5. ดอกสมบูรณ์เพศแบบเพนแทนเดรีย (x1) ดอกสมบูรณ์เพศแบบอินเตอร์มีเดียต (x1) 7. ผลผ่าตามยาว (x1/5) 8. เมล็ดผ่าตามยาว (x3) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะละกอในประเทศไทย 1. พันธุ์โกโก้ 2. พันธุ์แขกดำ 3. พันธุ์แขกนวล 4. พันธุ์พื้นเมือง 5. พันธุ์สายน้ำผึ้ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะพันธุ์มะละกอ ลักษณะ พื้นเมือง แขกดำ สายน้ำผึ้ง โกโก้ ซันไรส์โซโล ขนาดต้น ใหญ่ กลาง เล็ก สีก้านใบ เขียว เขียวซีด ม่วง ขนาดผล รูปร่างผล ~ กลม กระบอก ผลสาลี่ สีเปลือก เขียวเข้ม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะพันธุ์มะละกอ (ต่อ) ลักษณะ พื้นเมือง แขกดำ สายน้ำผึ้ง โกโก้ ซันไรส์โซโล สีเนื้อ เหลือง แดง เหลืองส้ม ลักษณะเนื้อ เละ แน่น ไม่แน่น ~ แน่น รสชาติ % TSS ไม่หวาน หวาน 13.50 หวานจัด 12.10 หวาน 12.00 13.88 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ลักษณะพันธุ์มะละกอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แขกดำ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แขกนวล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์โกโก้ก้านดำ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แนะนำ 1. พันธุ์แขกดำท่าพระ 2. พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ 3. พันธุ์ปากช่อง 1 4. พันธุ์ลูกผสม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แขกดำท่าพระ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ปากช่อง 1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์พิจิตร 1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์มะละกอต่างประเทศ 1. พันธุ์ออสเตรเลีย 1 (Australia 1) 2. พันธุ์บราซิล 2 (Brazil 2) 3. พันธุ์แคลิฟลอรา (Califlora) 4 พันธุ์แจแปน 1 (Japan 1) 5. พันธุ์คาโปโฮโซโล (Kapoho Solo) 6. พันธุ์เม็กซิโกอินโดนีเซีย (Mexico-Indonesia) 7. พันธุ์ซันไรส์โซโล (Sunrise Solo) 8. พันธุ์ซันเซ็ต (Sunset) 9. พันธุ์ไวมานาโล (Waimanalo) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ปากช่อง 1 พันธุ์ Sunset พันธุ์ Japan 1 พันธุ์ Califlora เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ Tolerant เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation 1. Sexual sow at 1 cm deep temp °C, germinate in 3-5 d transplant at 3 mon. or direct seeding เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพาะเมล็ด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation (conti.) 2. Asexual - stem, leaf-bud cutting - chip budding - side grafting - simple inarching เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Planting and cares 1. Soils sandy loam, pH 2. Spacing x 3 m, 2 x 2 m 3. Fertilizer application g at 3 mon. intervals 4. Irrigation juvenile, at flowering, fruit growth เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เตรียมแปลงปลูก แปลงเพาะเมล็ด ย้ายกล้า แปลงปลูก การปลูก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สวนที่ลุ่ม สวนที่ดอน เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การคลุมดิน การให้น้ำหยด เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ศัตรูมะละกอ 1. โรค โรคเน่าของต้นกล้า โรคโคนเน่า โรครากเน่า โรคแอนแทรคโนส โรคใบด่าง โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคผลจุดสีดำ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคเหี่ยวแบคทีเรีย โรคแอนแทรกโนส โรคจุดสีดำ โรคลำต้นเน่า เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคใบด่าง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ทนทานต่อโรคใบด่าง ทำต้นกล้าชนิดเชื้ออ่อน พันธุ์ท่าพระ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ศัตรูมะละกอ (ต่อ) 2. แมลง ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ไส้เดือนฝอย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน ไรแดง เพลี้ยหอย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Harvesting - transplant Oct. – Nov. - harvest June - Oct. - young fruit g - mature fruit ≥ 1.5 kg - yield kg/pl 5, kg/rai - production 2-3 yrs. ……. 10 yrs. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
วิถีตลาดมะละกอ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การคัดผล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การบรรจุ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
400x300x350 มม., 12 กก. บรรจุภัณฑ์ 400x350x100 มม., 5 กก. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
มะละกอแช่อิ่ม มะละกออบแห้ง มะละกออบแห้งสามรส เหล้าวอตก้า ข้าวเกรียบมะละกอ มะละกอในน้ำเชื่อม ผลิตภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เครื่องสำอาง น้ำหอมหมา สบู่ ผลิตภัณฑ์ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

51 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Papain Latex = milky white fluid = liquid Papain = proteolytic enzyme = protease = solid Exporter – Sri Lanka, E-Africa, Congo, Denmark, U.K., U.S.A., Germany, India Importer – U.S.A., Japan, U.K., France, Germany, Denmark, Norway, Sweden, Italy, Spain, Poland เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

52 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
แปลงปลูก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

53 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การกรีดผล เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Papain production in Thailand รัชตะโพลีซัพพลาย จำกัด 70 % Industrial Building Con.S.A. (Belgium) 30 % IBC – exporter 90 m baht, 2,000 rai 7,500,000 l/yr ≈ 45 m baht/yr นครปฐม ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เพชรบุรี เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

55 Fruits for papain production
- fruit medium sized, thin skin, high latex - 2 mon. old fruits in June-July - collect at 06:00-10:00 hr. 3 lines at 1/12 in. deep every week for 8 weeks - dry at 60 °C g latex → 1.51 g papain from one fruit เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

56 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Papain in industry 1. อุตสาหกรรมเบียร์ - enzymatic chill-proofing industry 2. อุตสาหกรรมเนยแข็ง - coaggulants for cheese making industry เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

57 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Papain in industry 3. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - skins and hides industry 4. อุตสาหกรรมผงเปื่อย - meat tenderization industry เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

58 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Papain in industry 5. อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปลา - fish oil extraction industry 6. อุตสาหกรรมสกัดยีสต์ - yeast extraction industry เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

59 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Papain in industry 7. อุตสาหกรรมอื่นๆ - อาหารกระป๋อง ยา สิ่งทอ ยาสีฟัน เครื่องสำอาง หมากฝรั่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

60 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Fresh fruit production - plant small sized, erect, vigourous - bearing habit early, profuse, uniform - fruit elongata, medium-sized (1-2 kg local or 0.5 kg export) - skin smooth; flesh red or yellowish orange, thick, firm, sweet, narrow cavity - no deformed fruit - resistant to diseases - tolerant to drought - thick skin เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google