งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 6 มะละกอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 6 มะละกอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 6 มะละกอ

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 มะละกอ papaya Carica papaya L. Caricaceae C. candicans, C. chrysophila C. pentagyna, C. cundinamarcensis Jacaratia mexicana, Jarilla caudata

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 Origin Tropical America i.e. S-Mexico, Costa Rica

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 Distribution - Panama, Darian (1513-1525), San Domingo, West Indies, Philippines (C16), Indonesis & India (C18), Zanzibar & Uganda (1874) - Caribbean, U.S.A. (Florida, Hawaii), E-Africa, Sri Lanka, India, Malaysia, Indonesia, Philippines, Australia

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 Botany - Habit : Herbaceous, short-lived (≤ 15 yrs), 2-10 m high; branchless; with latex in every part.

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 - Stem : Long, hollow, Ø 10-30 cm, with prominent leaf scars.

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 - Leaf : Very large, simple, spirally arranged; cordate with 7-11 deeply lobed; petiole very long, hollow, pale green or tinged with purple.

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 - Flower : Polygamous.  K (5) C (5) A 10 G (0)  K (5) C 5 A 0 G (5)  K (5) C 5 A 5 G (5) pentandria  K (5) C (5) A 10 G (5) elongata  K (5) C 5 A 0 G (5) intermediate

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 ดอก

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10 - Fruit : Berry, 7-10 cm long, up to 7 kg in weight; shape globose, oblong, pyriform; skin green or dark green when young and yellow or orange when ripe; flesh colour yellow, orange or red.

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 ผลที่สมบูรณ์ ผลบิดเบี้ยว ผลเป็นร่องลึก

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12 - Seed : Numerous, parietal; globose, Ø 5 mm; seed coat wrinkle and with gelatinous sarcotesta.

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 มะละกอ papaya; Carica papaya L. 1. ปลายยอดของลำต้นตัวเมีย (x1/8) 2. ดอกตัวผู้ผ่าตามยาว (x1) 3. ดอกตัวเมียผ่าตามยาว (x1) 4. ดอกสมบูรณ์ เพศแบบอีลองกาตา (x1) 5. ดอกสมบูรณ์เพศแบบเพนแทนเดรีย (x1) 6. ดอก สมบูรณ์เพศแบบอินเตอร์มีเดียต (x1) 7. ผลผ่าตามยาว (x1/5) 8. เมล็ดผ่า ตามยาว (x3)

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 พันธุ์มะละกอในประเทศไทย 1. พันธุ์โกโก้ 2. พันธุ์แขกดำ 3. พันธุ์แขกนวล 4. พันธุ์พื้นเมือง 5. พันธุ์สายน้ำผึ้ง

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15 ลักษณะพันธุ์มะละกอ ลักษณะพื้นเมืองแขกดำสายน้ำผึ้งโกโก้ซันไรส์โซโล ขนาดต้นใหญ่กลาง เล็ก สีก้านใบเขียว เขียวซีดม่วงเขียว ขนาดผลเล็กกลางใหญ่ เล็ก รูปร่างผล~ กลมกระบอก ผลสาลี่~ กลม สีเปลือกเขียวเขียวเข้มเขียว

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16 ลักษณะพันธุ์มะละกอ ( ต่อ ) ลักษณะพื้นเมืองแขกดำสายน้ำผึ้งโกโก้ซันไรส์โซโล สีเนื้อเหลืองแดงเหลืองส้มแดงเหลือง ลักษณะ เนื้อ เละแน่นไม่แน่น~ แน่นแน่น รสชาติ % TSS ไม่หวานหวาน 13.50 หวานจัด 12.10 หวาน 12.00 หวาน 13.88

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 ลักษณะพันธุ์มะละกอ

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 พันธุ์แขกดำ

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 พันธุ์แขกนวล

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 พันธุ์โกโก้ก้านดำ

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 พันธุ์แนะนำ 1. พันธุ์แขกดำท่าพระ 2. พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ 3. พันธุ์ปากช่อง 1 4. พันธุ์ลูกผสม

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 พันธุ์แขกดำท่าพระ

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 พันธุ์แขกดำศรีสะเกษ

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 พันธุ์ปากช่อง 1

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 พันธุ์พิจิตร 1

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 พันธุ์มะละกอต่างประเทศ 1. พันธุ์ออสเตรเลีย 1 (Australia 1) 2. พันธุ์บราซิล 2 (Brazil 2) 3. พันธุ์แคลิฟลอรา (Califlora) 4 พันธุ์แจแปน 1 (Japan 1) 5. พันธุ์คาโปโฮโซโล (Kapoho Solo) 6. พันธุ์เม็กซิโกอินโดนีเซีย (Mexico-Indonesia) 7. พันธุ์ซันไรส์โซโล (Sunrise Solo) 8. พันธุ์ซันเซ็ต (Sunset) 9. พันธุ์ไวมานาโล (Waimanalo)

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 พันธุ์ Sunset พันธุ์ Japan 1พันธุ์ Califlora พันธุ์ปากช่อง 1

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 พันธุ์ Tolerant

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 Propagation 1. Sexual sow at 1 cm deep temp. 23.. 35.. 44 °C, germinate in 3-5 d transplant at 3 mon. or direct seeding

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 เพาะเมล็ด

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 Propagation (conti.) 2. Asexual - stem, leaf-bud cutting - chip budding - side grafting - simple inarching

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 Planting and cares 1. Soils - sandy loam, pH 6.0-6.5 2. Spacing - 3 x 3 m, 2 x 2 m 3. Fertilizer application 15-15-15 100-400 g at 3 mon. intervals 4. Irrigation juvenile, at flowering, fruit growth

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 เตรียมแปลงปลูก แปลงเพาะเมล็ด แปลงปลูก ย้ายกล้า การปลูก

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 สวนที่ลุ่มสวนที่ดอน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 การคลุมดิน การให้น้ำหยด

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 ศัตรูมะละกอ 1. โรค โรคเน่าของต้นกล้า โรคโคนเน่า โรครากเน่า โรคแอนแทรคโนส โรคใบด่าง โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคผลจุดสีดำ

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 โรคแอนแทรกโนส โรคเหี่ยวแบคทีเรีย โรคลำต้นเน่า โรคจุดสีดำ

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 โรคใบด่าง

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 พันธุ์ท่าพระ ทำต้นกล้าชนิดเชื้ออ่อน ทนทานต่อโรคใบด่าง

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 ศัตรูมะละกอ ( ต่อ ) 2. แมลง ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ไส้เดือนฝอย

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน ไรแดง เพลี้ยหอย

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 43 Harvesting - transplantOct. – Nov. - harvestJune - Oct. - young fruit500-700 g - mature fruit≥ 1.5 kg - yield30-50 kg/pl 5,400-9000 kg/rai - production2-3 yrs. ……. 10 yrs.

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 44 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 45 วิถีตลาดมะละกอ

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 46 การคัดผล

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 47 การบรรจุ

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 48 บรรจุภัณฑ์ 400x300x350 มม., 12 กก. 400x350x100 มม., 5 กก.

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 49 ผลิตภัณฑ์ มะละกอแช่อิ่มมะละกออบแห้ง มะละกอในน้ำเชื่อม ข้าวเกรียบมะละกอ มะละกออบแห้งสามรส เหล้าวอตก้า

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 50 เครื่องสำอาง น้ำหอมหมา สบู่ ผลิตภัณฑ์

51 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 51 Papain Latex = milky white fluid = liquid Papain = proteolytic enzyme = protease = solid Exporter – Sri Lanka, E-Africa, Congo, Denmark, U.K., U.S.A., Germany, India Importer – U.S.A., Japan, U.K., France, Germany, Denmark, Norway, Sweden, Italy, Spain, Poland

52 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 52 แปลงปลูก

53 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 53 การกรีดผล

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 54 Papain production in Thailand รัชตะโพลีซัพพลาย จำกัด 70 % Industrial Building Con.S.A. (Belgium) 30 % IBC – exporter 90 m baht, 2,000 rai 7,500,000 l/yr ≈ 45 m baht/yr นครปฐม ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เพชรบุรี

55 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 55 Fruits for papain production - fruit medium sized, thin skin, high latex - 2 mon. old fruits in June-July - collect at 06:00-10:00 hr. 3 lines at 1/12 in. deep every week for 8 weeks - dry at 60 °C - 14.3 g latex → 1.51 g papain from one fruit

56 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 56 Papain in industry 1. อุตสาหกรรมเบียร์ - enzymatic chill-proofing industry 2. อุตสาหกรรมเนยแข็ง - coaggulants for cheese making industry

57 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 57 Papain in industry 3. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - skins and hides industry 4. อุตสาหกรรมผงเปื่อย - meat tenderization industry

58 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 58 Papain in industry 5. อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปลา - fish oil extraction industry 6. อุตสาหกรรมสกัดยีสต์ - yeast extraction industry

59 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 59 Papain in industry 7. อุตสาหกรรมอื่นๆ - อาหารกระป๋อง ยา สิ่งทอ ยาสีฟัน เครื่องสำอาง หมากฝรั่ง

60 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 60 Fresh fruit production - plant small sized, erect, vigourous - bearing habit early, profuse, uniform - fruit elongata, medium-sized (1-2 kg local or 0.5 kg export) - skin smooth; flesh red or yellowish orange, thick, firm, sweet, narrow cavity - no deformed fruit - resistant to diseases - tolerant to drought - thick skin


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 6 มะละกอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google