งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball) คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements) ลูกบอลต้อง 1. เป็นทรงกลม 2. ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ เหมาะสม 3. เส้นรอบวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball) คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements) ลูกบอลต้อง 1. เป็นทรงกลม 2. ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ เหมาะสม 3. เส้นรอบวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball) คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements) ลูกบอลต้อง 1. เป็นทรงกลม 2. ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ เหมาะสม 3. เส้นรอบวง ไม่น้อยกว่า 62 เซนติเมตร ไม่เกินกว่า 64 เซนติเมตร 1

2 4. ในขณะที่เริ่มทำการ แข่งขัน น้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กรัม และไม่มากกว่า 440 กรัม 5. ความดันลมของลูก บอล 0.4 - 0.6 ระดับ บรรยากาศ (400 - 600 กรัม / ตารางเซนติเมตร ) ที่ระดับน้ำทะเล 2

3 การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดระหว่าง การแข่งขัน ต้อง 1. หยุดการเล่น 2. เริ่มเล่นใหม่โดยทำการเปลี่ยนใหม่ ณ จุดที่ลูกบอลแรกชำรุด ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดในขณะที่ไม่ได้อยู่ ในการเล่น เช่น เมื่อเตะเริ่มเล่น เตะจาก ประตู เตะจากมุม เตะโทษ ณ จุดโทษ หรือ การเตะเข้าเล่น ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะแข่งขันจะเปลี่ยนลูกบอลไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน 3

4 4 คือ - มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Approved) - มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการ ตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Inspected) - มีเครื่องหมายอ้างอิงว่าเป็น ลูกบอลมาตราฐานใช้ได้กับการแข่งขัน ระหว่างชาติ (International Matchball Atandard)

5 แต่ละประการที่ระบุไว้บนลูกบอล เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านการ ทดสอบความเหมาะสม และพบว่า ได้ทำตามความต้องการทาง เทคนิคระบุไว้ตามความแตกต่าง กันแต่ละประการแล้ว และเป็นไป ตามรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้น ต่ำสุดตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 2 รายการต่าง ๆ ที่ต้องการระบุ เพิ่มเติมในแต่ละประเภทต้องได้รับ การรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอล นานาชาติก่อน สภาบันที่ควบคุม การทดสอบเป็นไปตามความ เห็นชอบของสหพันธ์ฟุตบอล นานาชาติ 5

6 มติสภาฟุตบอลระหว่าง ประเทศ 1. ในการแข่งขันระหว่างชาติ ไม่อนุญาต ให้ใช้ลูกบอลที่ทำด้วยสักหลาด 2. การทดสอบลูกบอลเมื่อปล่อยจากความ สูง 2 เมตร โดยวัดจากการกระดอน ครั้ง แรก ต้องกระดอนจากพื้นไม่น้อยกว่า 50 ซ. ม. และไม่สูงกว่า 65 ซม. 2. ในการแข่งขันต่าง ๆ ของสหพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติ และการแข่งขันภายใต้ การดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ การยอมรับเกี่ยวกับลูกบอลที่ใช้ในการ แข่งขันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของลูกบอล ข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อที่ระบุไว้ คือ 6

7 2. ในการแข่งขั้นต่าง ๆ ของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและ การแข่งขันภายใต้ความดูแล รับผิดชอบของพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ และสมาคมแห่งชาติไม่ อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้า ใด ๆ บนลูกบอลยกเว้นตรา สัญลักษณ์ของการแข่งขัน เครื่องหมายการค้าของ คณะกรรมการและผู้มีอำนาจใน การจัดการแข่งขัน ระเบียบการ แข่งขันอาจจะจำกัดขนาดและ จำนวนของแต่ละเครื่องหมายก็ ได้ 7


ดาวน์โหลด ppt กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball) คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements) ลูกบอลต้อง 1. เป็นทรงกลม 2. ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ เหมาะสม 3. เส้นรอบวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google