งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements) ลูกบอลต้อง 1. เป็นทรงกลม 2. ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม 3. เส้นรอบวง ไม่น้อยกว่า เซนติเมตร ไม่เกินกว่า เซนติเมตร

2 4. ในขณะที่เริ่มทำการแข่งขัน
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กรัม และไม่มากกว่า 440 กรัม 5. ความดันลมของลูกบอล ระดับบรรยากาศ ( กรัม/ตารางเซนติเมตร) ที่ระดับน้ำทะเล

3 การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด
ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดระหว่างการแข่งขัน ต้อง 1. หยุดการเล่น 2. เริ่มเล่นใหม่โดยทำการเปลี่ยนใหม่ ณ จุดที่ลูกบอลแรกชำรุด ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดในขณะที่ไม่ได้อยู่ในการเล่น เช่น เมื่อเตะเริ่มเล่น เตะจากประตู เตะจากมุม เตะโทษ ณ จุดโทษ หรือการเตะเข้าเล่น ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะแข่งขันจะเปลี่ยนลูกบอลไม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

4 คือ - มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA Approved)
- มีสัญลักษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA Inspected) - มีเครื่องหมายอ้างอิงว่าเป็นลูกบอลมาตราฐานใช้ได้กับการแข่งขันระหว่างชาติ(International Matchball Atandard)

5 แต่ละประการที่ระบุไว้บนลูกบอลเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสม และพบว่าได้ทำตามความต้องการทางเทคนิคระบุไว้ตามความแตกต่างกันแต่ละประการแล้ว และเป็นไปตามรายละเอียดต่าง ๆ ในขั้นต่ำสุดตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 2 รายการต่าง ๆ ที่ต้องการระบุเพิ่มเติมในแต่ละประเภทต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก่อน สภาบันที่ควบคุมการทดสอบเป็นไปตามความเห็นชอบของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

6 มติสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ
1. ในการแข่งขันระหว่างชาติ ไม่อนุญาตให้ใช้ลูกบอลที่ทำด้วยสักหลาด 2 . การทดสอบลูกบอลเมื่อปล่อยจากความสูง 2 เมตร โดยวัดจากการกระดอน ครั้งแรก ต้องกระดอนจากพื้นไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. และไม่สูงกว่า 65 ซม. 2. ในการแข่งขันต่าง ๆ ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และการแข่งขันภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ การยอมรับเกี่ยวกับลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของลูกบอลข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อที่ระบุไว้ คือ

7 2. ในการแข่งขั้นต่าง ๆ ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขันภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ และสมาคมแห่งชาติไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ บนลูกบอลยกเว้นตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน เครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันอาจจะจำกัดขนาดและจำนวนของแต่ละเครื่องหมายก็ได้


ดาวน์โหลด ppt กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google