งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 PowerPoint คืออะไร โปรแกรมช่วยสร้างงานนำเสนอ (Presentation)
สวยงาม รูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน นิยมแพร่หลาย มากที่สุดในปัจจุบัน

3 การนำเสนอ นำเสนอ ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ต้องการภาพขนาดใหญ่ ใช้โปรเจคเตอร์ สามารถแปลงให้เป็นเอกสารอินเตอร์เน็ต ใช้นำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที

4 งานนำเสนอ งานนำเสนอ เอกสารนำเสนอ คือ หน้าเอกสารจำนวนมาก แต่ละหน้าจะอธิบายข้อมูลของโครงการ ซึ่งอาจประกอบด้วย ข้อความ ภาพ และกราฟ เอกสารแต่ละหน้าเรียกว่า สไลด์ (Slide)

5 เตรียมการสร้างงานนำเสนอ
สิ่งที่ต้องทำ วางโครงหัวข้อการบรรยาย และแต่งรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ จัดทำเอกสารนำเสนอ โน้ตเตรียมการพูดบรรยายภาพสไลด์ ตรวจสอบลำดับของสไลด์ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

6 การนำเสนอ เมื่อถึงวันบรรยาย จึงนำเอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้มาแสดง
เมื่อถึงวันบรรยาย จึงนำเอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้มาแสดง PowerPoint จะช่วยให้สามารถทำงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเตรียมงานบนกระดาษ ซึ่งยากต่อการแก้ไขภายหลัง

7 มุมมอง (View) มุมมอง (View) คือ การปรับให้ PowerPoint แสดงสไลด์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงาน มุมมอง จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ละขั้นตอนในการสร้างสไลด์จึงต้องใช้มุมมองที่แตกต่างกัน

8 มุมมอง Outline View ขั้นตอนการวางโครงเรื่องและการแต่งรายละเอียด ใช้มุมมอง Outline View ซึ่งจะแสดงข้อความเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย

9 มุมมอง Slide View ขั้นตอนการจัดทำเอกสารนำเสนอ ใช้มุมมอง Slide View ซึ่งเหมาะสมกับการแก้ไขและสร้างสไลด์ให้สวยงาม

10 มุมมอง Notes Page View ขั้นตอนการจัดทำโน้ตเตรียมการพูด ใช้มุมมอง Notes Page View ซึ่งเหมาะสมกับการโน้ตรายละเอียดประกอบภาพสไลด์

11 การใช้มุมมอง Slide Sort View
ขั้นตอนการตรวจสอบลำดับของสไลด์ ใช้มุมมอง Slide Sorter View จะทำให้คุณเห็นสไลด์ทั้งหมดได้พร้อมกัน เหมาะกับการสลับสไลด์ หรือซ่อนสไลด์ที่ไม่ใช้

12 มุมมอง Slide Show เมื่อถึงวันบรรยาย จึงนำเอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้มาใช้ แล้วนำเสนอด้วยมุมมอง Slide Show ซึ่งช่วยให้นำเสนอได้ทางจอคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ได้ทันที

13 ส วั ส ดี

14 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt Microsoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google