งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first pageMicrosoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first pageMicrosoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Jump to first pageMicrosoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://seashore.buu.ac.th/~wichai

3 Jump to first page PowerPoint คืออะไร โปรแกรมช่วยสร้างงาน นำเสนอ (Presentation)  สวยงาม รูปแบบที่ทันสมัย  ง่ายต่อการใช้งาน  นิยมแพร่หลาย มากที่สุดในปัจจุบัน

4 Jump to first pageการนำเสนอ นำเสนอ  ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์  ต้องการภาพขนาดใหญ่ ใช้ โปรเจคเตอร์  สามารถแปลงให้เป็นเอกสาร อินเตอร์เน็ต  ใช้นำเสนอผ่านทาง อินเตอร์เน็ตได้ทันที

5 Jump to first pageงานนำเสนอ งานนำเสนอ  เอกสารนำเสนอ คือ หน้า เอกสารจำนวนมาก แต่ละหน้า จะอธิบายข้อมูลของโครงการ ซึ่งอาจประกอบด้วย ข้อความ ภาพ และกราฟ  เอกสารแต่ละหน้าเรียกว่า สไลด์ (Slide)

6 Jump to first pageเตรียมการสร้างงานนำเสนอ สิ่งที่ต้องทำ  วางโครงหัวข้อการบรรยาย และแต่งรายละเอียดของแต่ละ หัวข้อ  จัดทำเอกสารนำเสนอ  โน้ตเตรียมการพูดบรรยาย ภาพสไลด์  ตรวจสอบลำดับของสไลด์ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

7 Jump to first pageการนำเสนอ เมื่อถึงวันบรรยาย จึงนำ เอกสารต่างๆ ที่เตรียมไว้มา แสดง PowerPoint จะช่วยให้ สามารถทำงานแต่ละขั้นตอน ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเตรียมงานบนกระดาษ ซึ่งยากต่อการแก้ไขภายหลัง

8 Jump to first page มุมมอง (View) มุมมอง (View) คือ การปรับ ให้ PowerPoint แสดง สไลด์ในรูปแบบที่เหมาะสม กับการทำงาน มุมมอง จะช่วยให้สามารถ ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ละ ขั้นตอนในการสร้างสไลด์จึง ต้องใช้มุมมองที่แตกต่างกัน

9 Jump to first page มุมมอง Outline View ขั้นตอนการวางโครงเรื่องและ การแต่งรายละเอียด ใช้มุมมอง Outline View ซึ่งจะแสดง ข้อความเป็นหัวข้อใหญ่และ หัวข้อย่อย

10 Jump to first page มุมมอง Slide View ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร นำเสนอ ใช้มุมมอง Slide View ซึ่งเหมาะสมกับการแก้ไขและ สร้างสไลด์ให้สวยงาม

11 Jump to first page มุมมอง Notes Page View ขั้นตอนการจัดทำโน้ตเตรียมการ พูด ใช้มุมมอง Notes Page View ซึ่งเหมาะสมกับการโน้ต รายละเอียดประกอบภาพสไลด์

12 Jump to first page การใช้มุมมอง Slide Sort View ขั้นตอนการตรวจสอบลำดับของ สไลด์ ใช้มุมมอง Slide Sorter View จะทำให้คุณเห็นสไลด์ ทั้งหมดได้พร้อมกัน เหมาะกับ การสลับสไลด์ หรือซ่อนสไลด์ที่ ไม่ใช้

13 Jump to first page มุมมอง Slide Show เมื่อถึงวันบรรยาย จึงนำเอกสาร ต่างๆ ที่เตรียมไว้มาใช้ แล้ว นำเสนอด้วยมุมมอง Slide Show ซึ่งช่วยให้นำเสนอได้ ทางจอคอมพิวเตอร์และ โปรเจคเตอร์ได้ทันที

14 Jump to first pageส วั ส ดี

15 Jump to first page ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt Jump to first pageMicrosoft PowerPoint ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google