งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหเวชศาสตร์(กายภาพบำบัด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหเวชศาสตร์(กายภาพบำบัด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหเวชศาสตร์(กายภาพบำบัด)
เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย แอ๊ดดี้ มีรัตน์ สหเวชศาสตร์(กายภาพบำบัด)

2

3 พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกันนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัว อันนี้ก็เคย ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใช้เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

5 รูปธรรมสู่การปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียง นามธรรม รูปธรรมสู่การปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยง Risk Management ความพอประมาณ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพึ่งตนเอง ความมีเหตุผลหรือการใช้ปัญหาในการแก้ไขปัญหา

6 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainability)
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ครอบครัว องค์กร และชุมชน และมีรายได้ที่มีเสถียรภาพ (Income Stability) ความรู้ ภูมิคุ้มกัน ความพอดี ความพอประมาณ เป็นรากฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง

7 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ทางสายกลาง -
ความพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม) มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขชีวิต (ขยัน-อดทน-สติ-ปัญญา) พอประมาณ เงื่อนไขหลักวิชา (ใช้หลักวิชาวางแผน  ปฏิบัติ) นำไปสู่ สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

8 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความพอเพียง
โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความพอเพียง ความพอประมาณ ความพอดี ยืนบนชาของตนเอง ความพอประมาณ รอบคอบ มองระยะยาวคำนึง ความเสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน เตรียมรับ กับการเปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกัน

9 สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้
สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้  รอบรู้มีสติ  รอบคอบ มีเหตุมีผล  ซื่อสัตย์และพากเพียร  ป้องกันความเสี่ยง

10

11 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สหเวชศาสตร์(กายภาพบำบัด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google