งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University E-mail: jakmunee@gmail.comjakmunee@gmail.com 19 December 2011

2 DC power supply ส่วนประกอบของวงจรจ่ายไฟกระแสตรง หม้อแปลง – แปลงไฟกระแสสลับโวลต์สูง เป็น ไฟกระแสสลับโวลต์ต่ำ ไดโอด – เรียงกระแส (rectify) แปลง กระแสสลับเป็นกระแสตรง ตัวเก็บประจุ – เป็นบัฟเฟอร์ช่วยให้ไฟเรียบขึ้น ซีเนอร์ไดโอด – รักษาศักย์ไฟฟ้าให้คงที่ เท่ากับ ศักย์เบรกดาวน์ของซีเนอร์ไดโอด

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ใช้ทรานซิสเตอร์ช่วยเพิ่มกระแสของ แหล่งจ่ายไฟ

22 IC regulator วงจรทรานซิสเตอร์ถูกรวมเป็นวงจรรวมที่ช่วยให้รักษา ศักย์ไฟฟ้าให้คงที่และจ่ายกระแสได้สูงขึ้นกว่าการใช้ซี เนอร์ไดโอด

23 ไอซีเรกกูเลเตอร์สามารถนำมาต่อกับความ ต้านทานเพื่อสร้างเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ปรับค่าความ ต่างศักย์ได้ ( โดยปรับความต้านทาน 5K ในวงจร )

24 วงจรเลือกศักย์ไฟฟ้า output โดย เลื่อนสวิทซ์เลือก


ดาวน์โหลด ppt Electronics for Analytical Instrument Assoc. Prof. Dr. Jaroon Jakmunee Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google