งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. การป้องกันและรักษาโรคติด เชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรค ติดเชื้อไวรัส 1.Nonspecific immunity - แตกต่างในแต่ละสปีชีส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. การป้องกันและรักษาโรคติด เชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรค ติดเชื้อไวรัส 1.Nonspecific immunity - แตกต่างในแต่ละสปีชีส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 การป้องกันและรักษาโรคติด เชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรค ติดเชื้อไวรัส 1.Nonspecific immunity - แตกต่างในแต่ละสปีชีส์ บุคคล อายุ 1.1 ผิวหนัง เยื่อบุ 1.2 ของเหลวที่ร่างกายสร้างขึ้น น้ำย่อย กรดในกระเพาะ ทำลายเชื้อ โรคที่เข้าสู่ระบบทางเดิน อาหาร

3 1.3 ทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือด ขาวพวก phagocyte Macrophage ทำลายไวรัสผ่าน ทางกระบวนการ phagocytosis 1.4 กลไกการอักเสบ อาการไข้ช่วยยับยั้งการเจริญของ ไวรัสบางชนิด 1.5 การสร้าง Interferon สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ ไวรัส และป้องกันเซลล์ในการติด เชื้อไวรัส

4 2. Specific immunity - สร้างขึ้นมาภายหลัง - มีความจำเพาะเจาะจงสูง 2.1 passive immunity ถ่ายทอดภูมิคุ้มกันที่สร้างไปยังคน ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน 2.2 active immunity เกิดภายหลังจากที่มีสิ่งแปลกปลอม เข้าสู่ร่างกาย เช่น ติดเชื้อไวรัส ฉีดวัคซีน

5 2.2.1 Humoral mediated immunity (HMI) มีการสร้างสารน้ำ (humor) เป็น โปรตีนในซีรั่ม : แอนติบอดี หรือ อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) สร้างโดย B lymphocyte

6

7 2.2.2 Cell mediated immunity (CMI) การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านทาง T- lymphocyte -Cytotoxic T cell จะทำลายเซลล์ติด เชื้อไวรัส -Helper T cell ช่วย B- lymphocyte สร้างแอนติบอดี ทำให้ Cytotoxic T cell เพิ่มจำนวน ทำให้ Phagocytic cell ทำงานได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. การป้องกันและรักษาโรคติด เชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรค ติดเชื้อไวรัส 1.Nonspecific immunity - แตกต่างในแต่ละสปีชีส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google