งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

700 207 Immunology. ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "700 207 Immunology. ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 700 207 Immunology

2 ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว บุคคลที่จะไม่เป็นโรคซ้ำ จากเชื้อโรคตัวเดิม

3 2. Homeostasis เพื่อ กำจัดเซลล์ปกติของ ร่างกายที่ใช้งานไม่ได้แล้ว เช่น คอยทำลายเซลล์ เนื้อเยื่อ เซลล์เม็ดเลือดที่ อายุมาก ความผิดปกติ ของกลไกนี้จะทำให้เกิด โรคออโตอิมมูน

4 แต่ความหมายที่ ถูกต้องในปัจจุบัน หมายถึง กลไกตามธรรมชาติที่ทำ ให้ร่างกายสามารถจำสิ่ง แปลกปลอมได้และ พยายามกำจัดสิ่ง แปลกปลอมนั้นออกด้วยวิธี ต่างๆ ซึ่งมีผลทำให้เกิด หรือไม่เกิดอันตรายต่อ เนื้อเยื่อตนเอง


ดาวน์โหลด ppt 700 207 Immunology. ระบบภูมิคุ้มกัน คำว่า Immune มาจาก ภาษาลาติน ซึ่งแปลว่า ปลอดจากภาษีหรือปลอด จากภาระ สมัยก่อนได้ถูก นำไปใช้ โดยหมายความ ถึงความต้านทานในตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google