งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Baroque ความหรูหราอลังการ หรือฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็น ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน ศิลปะในรูปแบบ Baroque เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งทางวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Baroque ความหรูหราอลังการ หรือฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็น ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน ศิลปะในรูปแบบ Baroque เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งทางวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Baroque ความหรูหราอลังการ หรือฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็น ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน ศิลปะในรูปแบบ Baroque เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งทางวัตถุ และเป็นเครื่อง แสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มี ช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นมากที่สุด

2 Caravaggio ; Basket of FruitBasket of Fruit

3 Caravaggio ; The Crucifixion of Saint Peter

4 Caravaggio ; St Jerome

5 Diego Velasques Innocent

6 Diego Velasques Las Meninas

7 Pual Ruben; Portrait of Hélène Fourment

8 Pual Ruben ; Rubens and Isabella Brant in the Honeysuckle BowerIsabella Brant Honeysuckle Bower

9 Rembrandt ; The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp

10 Rembrandt The Night Watch The Night Watch

11 Jan Vermeer The Milkmaid

12 Jan Vermeer Girl With a Pearl Earring

13 จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม เริ่มหลุดพ้นจากการ ครอบงำทางความคิดจาก ศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นผลมาจาก การปฏิรูปศาสนาในช่วงปลาย คริสตศตวรรษที่ 16 ทำให้ผู้คน หลุดพ้นจากกรอบความคิด และแนวความคิดทางศาสนา หันมาสนใจเรื่องนอกศาสนา มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ความนิยมในการนำเอา เทวป กรณัมกรีก - โรมัน ซึ่งเคยถือ ว่าเป็นเรื่องนอกรีต ( Heretic ) มาศึกษาและนำมาใช้เป็น พื้นฐานของการสร้างสรรค์ ผลงานทางศิลปะกันอย่าง กว้างขวาง

14 เทวปกรณัมกรีก - โรมัน

15 สถาปัตยกรรม Baroque คือ การแต่งเติมลวดลายต่าง ๆ นานาให้แลดูวิจิตร อลังการ โดยลวดลายที่ ใช้ส่วนใหญ่ คือ ลาย ใบไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ เส้นสายที่ใช้ ส่วนมากจะ ใช้เส้นโค้งที่อ่อนช้อย แต่ จะใช้การจัดวางให้มี ลักษณะสมมาตร

16 มีการใช้ลวดลาย ประดับประดาจนดูหนา และรกเกินความจำเป็น สีที่ใช้ประดับตกแต่ง มักจะเป็น สีทอง เพื่อ ตัดกับสีอื่น ๆ เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความ มั่งคั่ง โอ่อ่า หรูหรา

17 พระราชวังแวร์ซายส์ แสดงความมั่งคั่ง โอ่อ่า หรูหรา ของสิ่งก่อสร้างในยุค Baroque

18

19 ความมั่งคั่ง โอ่อ่า หรูหรา ขนาดของสิ่งก่อสร้าง ก็มักจะออกแบบให้มี ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ให้มีขนาดกว้างขวาง เพดานสูงโปร่ง และ ประดับลวดลายปูนปั้นวิจิตรบรรจง ประดับด้วยศิลปวัตถุที่ล้ำค่า เช่น ภาพวาดสีน้ำมันประดับกรอบสีทอง เครื่องกระเบื้องเคลือบประดับด้วย ทองคำ หรือเครื่องแก้วเจียระไนประดับด้วยทองคำ

20 ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของดนตรีสมัยบาโรกคือ การทำให้ เกิด “ ความตัดกัน ” (Contrasting) เช่น ในด้าน ความเร็ว – ความ ช้า ความดัง – ความค่อย เปี่ยมไปด้วยความหรูหรา โออ่า สง่างาม อลังการ และวิจิตรบรรจงในรายละเอียดมาก

21 Roccoco ศิลปโรโคโคเกิดจากการตกแต่งภายใน แต่ก็มีอิทธิพลกับจิตรกรรมเห็นได้ชัด จากภาพเขียน ภาพเขียนจะใช้สีที่สว่าง นุ่มนวลและจะเล่นเส้นโค้ง งาน จิตรกรรมจะไม่เจาะจงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในภาพเขียน แต่จะรวมไปถึงกรอบ ของรูปที่จะแกะสลักกันอย่างอลังการด้วยรูปยุวเทพและสัตว์จากเทพนิยาย ปรำปรา การเขียนภาพเหมือนสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมกัน บางภาพจิตรกรจะแอบ แฝงความซุกซนหรือความผิดจริยธรรมเล็กๆน้อยๆของตัวเจ้าของรูป ฉากหลัง จะไม่เป็นโบสถ์แต่จะเป็นทิวทัศน์ แต่ก็เป็นทิวทัศน์อย่างที่เดินเล่นของชน ชั้นสูงหรืออะไรที่ไม่หนักนัก

22 François Boucher

23 François Boucher, Le Déjeuner, (1739, Louvre), shows a rocaille interior of a French bourgeois family in the 18th century. The porcelain statuette and vase add a touch of chinoiserie. Louvre chinoiserie

24 Antoine WatteauAntoine Watteau, Pilgrimage on the Isle of CytheraPilgrimage on the Isle of Cythera

25 Thomas GainsboroughThomas Gainsborough; Mr and Mrs AndrewsMr and Mrs Andrews

26 ภาพ Marriage-a-la-mode โดย โฮการ์ธ

27 A Rococo interior in Gatchina.Gatchina

28 Design for a table by Juste-Aurèle Meissonnier, Paris ca 1730

29 Ceramic : Flora ornament

30 ลวดลาย rocaille ที่มหาวิหารเวลเฟ็น (Welfen Münster) ที่เมืองชไตน์การ์เด็น ประเทศเยอรมนี

31 คิวปิดแกะลูกศร จากกระบองของ เฮอร์คิวลีส โดย บูชาดอง

32 ท้องพระโรงของวังแคทเธอรีนที่ Tsarskoye Selo

33 North side of the Catherine Palace in Tsarskoye Selo - carriage courtyard: all the stucco details sparkled with gold until 1773, when Catherine II had gilding replaced with olive drab paint.Catherine PalaceTsarskoye Selo

34 Pair of lovers group of Nymphenburg porcelain, modelled by Franz Anton Bustelli, Nymphenburg porcelain Franz Anton Bustelli

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Vermeer

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Carracci


ดาวน์โหลด ppt Baroque ความหรูหราอลังการ หรือฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็น ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน ศิลปะในรูปแบบ Baroque เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งทางวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google