งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Baroque ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Baroque ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Baroque ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน
ความหรูหราอลังการ หรือฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็น ศิลปะในรูปแบบBaroque เป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งทางวัตถุ และเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นมากที่สุด

2 Caravaggio ; Basket of Fruit

3 Caravaggio ; The Crucifixion of Saint Peter

4 Caravaggio ; St Jerome

5 Diego Velasques Innocent

6 Diego Velasques Las Meninas

7 Pual Ruben; Portrait of Hélène Fourment

8 Pual Ruben ; Rubens and Isabella Brant in the Honeysuckle Bower

9 Rembrandt ; The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp

10 Rembrandt The Night Watch

11 Jan Vermeer The Milkmaid

12 Jan Vermeer Girl With a Pearl Earring

13    จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม เริ่มหลุดพ้นจากการครอบงำทางความคิดจากศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปศาสนาในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 16 ทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากกรอบความคิด และแนวความคิดทางศาสนา หันมาสนใจเรื่องนอกศาสนามากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ความนิยมในการนำเอา เทวปกรณัมกรีก-โรมัน ซึ่งเคยถือว่าเป็นเรื่องนอกรีต ( Heretic ) มาศึกษาและนำมาใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะกันอย่างกว้างขวาง

14 เทวปกรณัมกรีก-โรมัน

15 สถาปัตยกรรมBaroqueคือ การแต่งเติมลวดลายต่าง ๆ นานาให้แลดูวิจิตรอลังการ โดยลวดลายที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ลายใบไม้ ดอกไม้ ช่อดอกไม้ เส้นสายที่ใช้ ส่วนมากจะใช้เส้นโค้งที่อ่อนช้อย แต่จะใช้การจัดวางให้มีลักษณะสมมาตร

16 มีการใช้ลวดลายประดับประดาจนดูหนา และรกเกินความจำเป็น สีที่ใช้ประดับตกแต่ง มักจะเป็น สีทอง เพื่อตัดกับสีอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่ง โอ่อ่า หรูหรา

17 พระราชวังแวร์ซายส์ แสดงความมั่งคั่ง โอ่อ่า หรูหรา ของสิ่งก่อสร้างในยุค Baroque

18

19 ความมั่งคั่ง โอ่อ่า หรูหรา ขนาดของสิ่งก่อสร้าง ก็มักจะออกแบบให้มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ให้มีขนาดกว้างขวาง เพดานสูงโปร่ง และประดับลวดลายปูนปั้นวิจิตรบรรจง ประดับด้วยศิลปวัตถุที่ล้ำค่า เช่น ภาพวาดสีน้ำมันประดับกรอบสีทอง เครื่องกระเบื้องเคลือบประดับด้วยทองคำ หรือเครื่องแก้วเจียระไนประดับด้วยทองคำ

20 ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของดนตรีสมัยบาโรกคือ การทำให้เกิด “ ความตัดกัน” (Contrasting) เช่น ในด้าน ความเร็ว – ความช้า ความดัง – ความค่อย เปี่ยมไปด้วยความหรูหรา โออ่า สง่างาม อลังการ และวิจิตรบรรจงในรายละเอียดมาก

21 ศิลปโรโคโคเกิดจากการตกแต่งภายใน แต่ก็มีอิทธิพลกับจิตรกรรมเห็นได้ชัดจากภาพเขียน ภาพเขียนจะใช้สีที่สว่าง นุ่มนวลและจะเล่นเส้นโค้ง งานจิตรกรรมจะไม่เจาะจงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในภาพเขียน แต่จะรวมไปถึงกรอบของรูปที่จะแกะสลักกันอย่างอลังการด้วยรูปยุวเทพและสัตว์จากเทพนิยายปรำปรา การเขียนภาพเหมือนสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมกัน บางภาพจิตรกรจะแอบแฝงความซุกซนหรือความผิดจริยธรรมเล็กๆน้อยๆของตัวเจ้าของรูป ฉากหลังจะไม่เป็นโบสถ์แต่จะเป็นทิวทัศน์ แต่ก็เป็นทิวทัศน์อย่างที่เดินเล่นของชนชั้นสูงหรืออะไรที่ไม่หนักนัก Roccoco

22 François Boucher

23 François Boucher, Le Déjeuner, (1739, Louvre), shows a rocaille interior of a French bourgeois family in the 18th century. The porcelain statuette and vase add a touch of chinoiserie.

24 Antoine Watteau, Pilgrimage on the Isle of Cythera

25 Thomas Gainsborough; Mr and Mrs Andrews

26 ภาพMarriage-a-la-mode โดย โฮการ์ธ

27 A Rococo interior in Gatchina.

28 Design for a table by Juste-Aurèle Meissonnier, Paris ca 1730

29 Ceramic : Flora ornament

30 ลวดลาย rocaille ที่มหาวิหารเวลเฟ็น (Welfen Münster) ที่เมืองชไตน์การ์เด็น ประเทศเยอรมนี

31 คิวปิดแกะลูกศรจากกระบองของเฮอร์คิวลีส โดย บูชาดอง

32 ท้องพระโรงของวังแคทเธอรีนที่ Tsarskoye Selo

33 North side of the Catherine Palace in Tsarskoye Selo - carriage courtyard: all the stucco details sparkled with gold until 1773, when Catherine II had gilding replaced with olive drab paint.

34 Pair of lovers group of Nymphenburg porcelain, modelled by Franz Anton Bustelli,

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Vermeer

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Carracci


ดาวน์โหลด ppt Baroque ไข่มุกที่มีสันฐานบิดเบี้ยว ไม่สมส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google