งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar
นายสมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท

2 ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก
ลำตัวแบน ยาว ประมาณ ซม. ผีเสื้อตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ วางไข่ครั้งละประมาณ 200 ฟอง

3 ลักษณะการทำลาย การทำลายจะเกิดในระยะตัวหนอนเท่านั้น
ตัวหนอนเมื่อฟักออกมาใหม่ๆจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีหัวสีดำ ลำตัวสีเหลือง เมื่อมีอายุมากขึ้นหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน มีลายพาดยาวตามลำตัว

4 ลักษณะการทำลาย(ต่อ) ชอบทำลายใบแก่ของมะพร้าว
หนอนจะถักใย ดึงใบมะพร้าว มาเรียงติดกันเป็นแพ สร้างอุโมงค์เป็นทางยาว อาศัยกัดกินอยู่ภายในอุโมงค์ เข้าดักแด้อยู่ภายใยอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม ใบที่ถูกทำลายมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาล

5 ดักแด้หนอนหัวดำมะพร้าว

6 ใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย

7 ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย

8 การป้องกันกำจัด ตัดเก็บใบที่ถูกทำลายมาเผา ควบคุมโดยชีววิธี
ใช้แตนเบียนหนอน ใช้แตนเบียนดักแด้ ใช้สารเคมี กลุ่ม ไพรีทรอย์ ความเข้มข้นตามคำแนะนำของฉลาก ใช้ B T


ดาวน์โหลด ppt หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google