งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar นายสมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar นายสมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar นายสมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด ชัยนาท

2 ตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีก ลำตัวแบน ยาว ประมาณ 1-1.2 ซม. ผีเสื้อตัวเมียมีขนาดใหญ่ กว่าตัวผู้ วางไข่ครั้งละประมาณ 200 ฟอง

3 ลักษณะการทำลาย การทำลายจะเกิดใน ระยะตัวหนอนเท่านั้น ตัวหนอนเมื่อฟัก ออกมาใหม่ๆจะอยู่ รวมกันเป็นกลุ่ม มีหัวสีดำ ลำตัวสีเหลือง เมื่อมีอายุมากขึ้นหัว จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เข้ม ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน มี ลายพาดยาวตาม ลำตัว

4 ลักษณะการทำลาย ( ต่อ ) ชอบทำลายใบแก่ของมะพร้าว หนอนจะถักใย ดึงใบมะพร้าว มาเรียง ติดกันเป็นแพ สร้างอุโมงค์เป็นทางยาว อาศัยกัดกิน อยู่ภายในอุโมงค์ เข้าดักแด้อยู่ภายใยอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม ใบที่ถูกทำลายมีลักษณะแห้งเป็นสี น้ำตาล

5 ดักแด้หนอนหัวดำมะพร้าว

6 ใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย

7 ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย

8 การป้องกันกำจัด 1. ตัดเก็บใบที่ถูกทำลายมาเผา 2. ควบคุมโดยชีววิธี – ใช้แตนเบียนหนอน – ใช้แตนเบียนดักแด้ 3. ใช้สารเคมี กลุ่ม ไพรีทรอย์ ความเข้มข้นตาม คำแนะนำของฉลาก 4. ใช้ B T


ดาวน์โหลด ppt หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Coconut black headed caterpillar นายสมหมาย พัชรกิตติคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google