งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees

2 ชื่อสามัญ : Teak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn. วงศ์ : Verbenaceae ชื่ออื่นๆ : สักทอง, กระเบียด

3 ประโยชน์ของไม้สัก เพดานเรือ เครื่องเรือน
เพดานเรือ เครื่องเรือน ที่มา: ที่มา:

4 ประโยชน์ของไม้สัก บ้านเรือน ไม้พื้น ที่มา: http://www.gmwebsite.com
บ้านเรือน ไม้พื้น ที่มา: ที่มา:

5 ชนิดของไม้สักแบ่งตามเนื้อไม้
ไม้สักทอง ไม้สักหยวก ไม้สักไข ไม้สักหิน ทีมา: ที่มา:

6 ชนิดของไม้สักแบ่งตามเนื้อไม้
ไม้สักขี้ควาย ไม้สักหิน ไม้สักไข ที่มา:

7 ประเภทของแมลงศัตรูไม้สัก
Trunk and branch borers 10 ชนิด Leaf feeders 33 ชนิด Root feeders 3 ชนิด Inflorescense and fruit destroyers 12 ชนิด Sap suckers 17 ชนิด

8 แมลงศัตรูที่สำคัญของสัก
หนอนผีเสื้อกินใบสัก (Teak Defoliator) ผีเสื้อเจาะต้นสัก (Teak beehole borrer) หนอนเจาะกานลำต้นสัก (Teak canker grub)

9 หนอนผีเสื้อกินใบสัก (Teak Defoliator)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyblaea puera Cramer อันดับ : Lepidoptera วงศ์ : Hyblacidae ที่มา :

10 ความสำคัญและการเข้าทำลาย
ระบาดปลายเดือนเมษายนของทุกปี ตัวหนอนจะกินใบแหว่งเว้า เหลือเส้นกลางใบและเส้นใบ ขนาดใหญ่ ระบาดได้ 1-3 ครั้งต่อปี ที่มา:

11 ทีมา: http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NFomic/reserch/Paper/teak.htm

12 การป้องกันและกำจัด Bacillus thuringiensis

13 หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Teak beehole borer)
ชื่อสามัญ : หนอนผีเสื้อเจาะลำต้น, Teak beehole borrer ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyleutes ceramicus Walker อันดับ : Lepidoptera วงศ์ : Cosssidae ที่มา :

14 ความสำคัญและการเข้าทำลาย
หนอนทำให้เกิดรู ในเนื้อไม้ ขนาด8-12 มม. และยาว ซม. จำนวนรูมากถึง 121 รู/ต้น การเจาะทำลายเป็นลักษณะการเพิ่มพูน ที่มา: :

15 ที่มา:http://www. dnp. go. th/FIG/regional_centres/lampang/tbbdetail
ที่มา:

16 การป้องกันและกำจัด Bacillus thuringinesis
ระยะเวลาที่ดีที่สุดคือ เมษายน –พฤษภาคม

17 หนอนเจาะกานลำต้นสัก (Teak canker grub)
ชื่อสามัญ : หนอนเจาะกานลำต้นสัก, หนอนสร้างปมลำ ต้นสัก , Teak canker grub ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalolepta cervina Hope อันดับ : Coleoptera วงศ์ : Cerambycidae ที่มา :

18 ความสำคัญและการเข้าทำลาย
หนอนกินส่วนกระพี้และเยื่อเจริญ (Cambium) กระตุ้นสักให้สร้างแคลลัส จุดถูกทำลาย ทำให้โป่งพองเป็นปม หากรุนแรงเกิดการหักโค่น เมื่อมีลม ชะงักการเจริญเติบโต เกิดการแตกกิ่งเสียรูปทรง

19 รูปต้นสักที่โดนทำลายโดยหนอนเจาะกานลำต้น
ที่มา: สวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ถ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551

20 การป้องกันและกำจัด ระยะเต็มวัย เผาใบแห้ง ระยะตัวหนอน
ต้นฤดูฝน จะวางไข่ เกษตรกร แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง เผาใบแห้ง ระยะตัวหนอน พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringinesis ที่ลำต้น

21 นางสาวสุมาลี เกิดแก้ว รหัสนักศึกษา 4740285
โดย นางสาวสุมาลี เกิดแก้ว รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google