งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees. ชื่อสามัญ : Teak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn. วงศ์ : Verbenaceae ชื่ออื่นๆ : สักทอง, กระเบียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees. ชื่อสามัญ : Teak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn. วงศ์ : Verbenaceae ชื่ออื่นๆ : สักทอง, กระเบียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees

2 ชื่อสามัญ : Teak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn. วงศ์ : Verbenaceae ชื่ออื่นๆ : สักทอง, กระเบียด

3 ประโยชน์ของไม้สัก เพดานเรือ เครื่องเรือน เพดานเรือ เครื่องเรือน ที่มา :http://www.weekendhobby.com ที่มา : http://www.thaisecondhand.com

4 บ้านเรือน ไม้พื้น บ้านเรือน ไม้พื้น ที่มา : http://www.paidoo.com ที่มา : http://www.gmwebsite.com ประโยชน์ของไม้สัก

5 ชนิดของไม้สักแบ่งตามเนื้อไม้ ไม้สักทอง ไม้สักทอง ไม้สักหยวก ไม้สักไข ไม้สักไข ไม้สักหิน ไม้สักหิน ไม้สักไข ไม้สักไข ที่มา : http://www.fastfloors.com ทีมา : http://www.thaiwoodproduct.com

6 ไม้สักขี้ควาย ไม้สักขี้ควาย ไม้สักหิน ไม้สักหิน ไม้สักไข ไม้สักไข ที่มา : http://www.street-center.com ชนิดของไม้สักแบ่งตามเนื้อไม้

7 ประเภทของแมลงศัตรูไม้สัก Trunk and branch borers 10 ชนิด Trunk and branch borers 10 ชนิด Leaf feeders 33 ชนิด Leaf feeders 33 ชนิด Root feeders 3 ชนิด Root feeders 3 ชนิด Inflorescense and fruit destroyers 12 ชนิด Inflorescense and fruit destroyers 12 ชนิด Sap suckers 17 ชนิด Sap suckers 17 ชนิด

8 แมลงศัตรูที่สำคัญของสัก หนอนผีเสื้อกินใบสัก (Teak Defoliator) หนอนผีเสื้อกินใบสัก (Teak Defoliator) ผีเสื้อเจาะต้นสัก (Teak beehole borrer) ผีเสื้อเจาะต้นสัก (Teak beehole borrer) หนอนเจาะกานลำต้นสัก (Teak canker grub) หนอนเจาะกานลำต้นสัก (Teak canker grub)

9 หนอนผีเสื้อกินใบสัก (Teak Defoliator) ชื่อสามัญ : หนอนผีเสื้อกินใบสัก, Teak Defoliator ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyblaea puera Cramer อันดับ : Lepidoptera วงศ์ : Hyblacidae ที่มา : http://www.dnp.go.th

10 ความสำคัญและการเข้าทำลาย ระบาดปลายเดือนเมษายนของทุกปี ระบาดปลายเดือนเมษายนของทุกปี ตัวหนอนจะกินใบแหว่งเว้า เหลือเส้น กลางใบและเส้นใบ ตัวหนอนจะกินใบแหว่งเว้า เหลือเส้น กลางใบและเส้นใบ ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ ระบาดได้ 1-3 ครั้งต่อปี ระบาดได้ 1-3 ครั้งต่อปี ที่มา : http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NFomic/reserch/Paper/teak.htm

11 ทีมา : http://www.dnp.go.th/FOREMIC/NFomic/reserch/Paper/teak.htm

12 การป้องกันและกำจัด Bacillus thuringiensis Bacillus thuringiensis

13 หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Teak beehole borer) ชื่อสามัญ : หนอนผีเสื้อเจาะลำต้น, Teak beehole borrer ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xyleutes ceramicus Walker อันดับ : Lepidoptera วงศ์ : Cosssidae ที่มา : http://www.dnp.go.th

14 ความสำคัญและการเข้า ทำลาย หนอนทำให้เกิดรู ในเนื้อไม้ ขนาด 8- 12 มม. และยาว 20-38 ซม. หนอนทำให้เกิดรู ในเนื้อไม้ ขนาด 8- 12 มม. และยาว 20-38 ซม. จำนวนรูมากถึง 121 รู / ต้น จำนวนรูมากถึง 121 รู / ต้น การเจาะทำลายเป็นลักษณะการ เพิ่มพูน การเจาะทำลายเป็นลักษณะการ เพิ่มพูน ที่มา : :http://www.dnp.go.th/FIG/regional_centres/lampang/tbbdetail.htm

15 ที่มา :http://www.dnp.go.th/FIG/regional_cen tres/lampang/tbbdetail.htm

16 การป้องกันและกำจัด Bacillus thuringinesis ระยะเวลาที่ดีที่สุดคือ เมษายน – พฤษภาคม

17 หนอนเจาะกานลำต้นสัก (Teak canker grub) ชื่อสามัญ : หนอนเจาะกานลำต้น สัก, หนอนสร้างปมลำ ชื่อสามัญ : หนอนเจาะกานลำต้น สัก, หนอนสร้างปมลำ ต้นสัก, Teak canker grub ต้นสัก, Teak canker grub ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalolepta cervina Hope ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalolepta cervina Hope อันดับ : Coleoptera อันดับ : Coleoptera วงศ์ : Cerambycidae วงศ์ : Cerambycidae ที่มา : http://www.dnp.go.th

18 ความสำคัญและการเข้าทำลาย หนอนกินส่วนกระพี้และเยื่อเจริญ (Cambium) หนอนกินส่วนกระพี้และเยื่อเจริญ (Cambium) กระตุ้นสักให้สร้างแคลลัส จุดถูก ทำลาย ทำให้โป่งพองเป็นปม กระตุ้นสักให้สร้างแคลลัส จุดถูก ทำลาย ทำให้โป่งพองเป็นปม หากรุนแรงเกิดการหักโค่น เมื่อมีลม หากรุนแรงเกิดการหักโค่น เมื่อมีลม ชะงักการเจริญเติบโต ชะงักการเจริญเติบโต เกิดการแตกกิ่งเสียรูปทรง เกิดการแตกกิ่งเสียรูปทรง

19 รูปต้นสักที่โดนทำลายโดยหนอนเจาะ กานลำต้น ที่มา : สวนป่าทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ถ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551

20 การป้องกันและกำจัด ระยะเต็มวัย ต้นฤดูฝน จะวางไข่ เกษตรกร แผ้วถาง วัชพืช ตัดแต่งกิ่ง ต้นฤดูฝน จะวางไข่ เกษตรกร แผ้วถาง วัชพืช ตัดแต่งกิ่ง เผาใบแห้ง เผาใบแห้ง ระยะตัวหนอน พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringinesis ที่ลำต้น พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringinesis ที่ลำต้น

21 โดย นางสาวสุมาลี เกิดแก้ว รหัสนักศึกษา 4740285 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ วิสุทธิ์ สิทธิฉายา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt แมลงศัตรูไม้สัก Insect Pest of Teak Trees. ชื่อสามัญ : Teak ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis Linn. วงศ์ : Verbenaceae ชื่ออื่นๆ : สักทอง, กระเบียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google