งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขี่ช้าง, ล่องแพบ้านแม่วิน อ. แม่ วาง จ. เชียงใหม่ ขี่ช้าง ขี่ช้าง ล่องแพ ล่องแพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขี่ช้าง, ล่องแพบ้านแม่วิน อ. แม่ วาง จ. เชียงใหม่ ขี่ช้าง ขี่ช้าง ล่องแพ ล่องแพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขี่ช้าง, ล่องแพบ้านแม่วิน อ. แม่ วาง จ. เชียงใหม่ ขี่ช้าง ขี่ช้าง ล่องแพ ล่องแพ

2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่ง หลวง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง อ. แม่วาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง อ. แม่วาง

3 โครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ติดกับหมู่บ้านขุน วาง สามารถขึ้นได้ทั้งถนน ขึ้นดอยอินทนน์โดยแวะที่ กม.33 หรือขึ้นทาง อบต. แม่วิน แปลงปลูกดอก เบญจมาศให้ราษฎร ชาวเขาเช่า แปลงปลูกดอก เบญจมาศให้ราษฎร ชาวเขาเช่า ดอกเบญจมาศที่พร้อม เก็บ ดอกเบญจมาศที่พร้อม เก็บ

4 แปลงทดลองปลูกองุ่น แปลงทดลอง แปลงทดลอง องุ่น องุ่น

5 แปลงทดลองปลูกวนิลาและชา อู่หลง แปลงทดลองปลูกชาอู่ หลง แปลงทดลองปลูกชาอู่ หลง แปลงทดลองปลูกวนิ ลา แปลงทดลองปลูกวนิ ลา

6 รูปแบบชีวิตชาวเขาที่อยู่รอบ โครงการหลวง ทำไร่ ทำไร่ ทำสวนปลูกผัก ทำสวนปลูกผัก

7 น้ำตกบ้านห้วยหอยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ต. แม่วิน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ

8 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะ เดินทางไปเที่ยวทุกวันและจะ ได้รับการต้อนรับจากชาวปะกาญ อเป็นอย่างดี บริเวณน้ำตก บริเวณน้ำตก หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านชาวเขา


ดาวน์โหลด ppt ขี่ช้าง, ล่องแพบ้านแม่วิน อ. แม่ วาง จ. เชียงใหม่ ขี่ช้าง ขี่ช้าง ล่องแพ ล่องแพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google