งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ” กลุ่ม 3. ลำดั บ ชื่อหน่วยงาน 1 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมรองค์การบริหารส่วนตำบลขุน คง 2 นายบุญเลง ดีจิตกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ” กลุ่ม 3. ลำดั บ ชื่อหน่วยงาน 1 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมรองค์การบริหารส่วนตำบลขุน คง 2 นายบุญเลง ดีจิตกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ” กลุ่ม 3

2 ลำดั บ ชื่อหน่วยงาน 1 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมรองค์การบริหารส่วนตำบลขุน คง 2 นายบุญเลง ดีจิตกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทา ทุ่งหลวง 3 นายพีรพันธุ์ สังข์เรืองสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ ริม 4 นายสุมัย หมายหมั้น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ( ลำปาง ) 5 นายกรต์ มนัสศรีสุกใส กรมป่าไม้ 6 นายสุริยา สุมา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 7 นายเพียร ถึงคุณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 8 นายวิชัย กิจมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 9 นางสุธาทิพย์ ช่อมะลิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่าและพันธุ์พืช 10 น. ส. จินตนา เลิศรัตนอ นุรักษ์ กลุ่มสำรวจทรัพยากรป่าไม้

3 คำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า ” ไม้ : ไม้ต้น : เนื้อไม้ เชื้อเพลิง อาหาร สมุนไพร ร่มเงา ไม้ประดับ แนวป้องกันลม ไม้เลื้อย, ไม้เถา : อาหาร สมุนไพร ไม้ล้มลุก : อาหาร สมุนไพร ไม้ประดับ ไม้พุ่ม : อาหาร สมุนไพร ไม้ประดับ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าตามกฎหมายป่าไม้

4 1. WOO D สัก 1 คนนิยมใช้เนื้อไม้ สวนป่า ริมถนน รั้ว บริเว ณ พื้นที่ สาธารณะ คูน 2 ไม้ประดับ ริมถนน รั้ว บริเว ณ พื้นที่ สาธารณะ สะเดา 3 เนื้อไม้ อาหาร ยา สมุนไพ ร คันคลอง ริมถนน รั้ว บริเว ณ หัวไร่ ปลายนา สวน ริมห้วย, คลอง, แม่น้ำ พื้นที่ส่วนบุคคล ( เลี้ยงครั่ง ) พื้นที่ สาธารณะ ยูคาฯ 5 เนื้อไม้ สวนป่า รั้ว บริเว ณ คันนา, คัน คลอง ไผ่รวก 6 เนื้อไม้ อาหาร อุตสาหกร รม สวนไผ่ รั้ว บริเว ณ หัวไร่ปลาย นา ไม้ผล 1414 สวนยาง จามจุรี 4 เนื้อไม้ ร่มเงา เลี้ยง ครั่ง งิ้วป่า 7 เนื้อไม้ ดอก เป็น ริมรั้ว สวนป่า ริมถนน คันคลอง อาหา ร เสลา 8 ไม้ประดับ ริมถนน รั้ว บริเว ณ ศูนย์ ราชการ ยาพารา 9 น้ำยาง เนื้อไม้ พารา อินทนิลน้ำ 1010 ไม้ประดับ เนื้อไม้ ริมถนน สวนสาธาร ณะ ศ. ราชการ ขี้เหล็ก 1 เนื้อไม้ อาหาร ยา สมุนไพ ร ริมถนน บ้าน, รั้ว บริเวณ ตาลโตนด 1212 เนื้อไม้ อาหาร คัน นา มะขาม 1313 เนื้อไม้ อาหาร ยา สมุนไพ ร ผลิตภัณฑ์ แปรรูป พื้นที่ส่วน บุคคล อาหาร เนื้อไม้ พื้นที่ส่วน บุคคล

5

6

7

8 2.2.2.2. ชะอม 1 อาหาร สวน รั้ว บริเว ณ หัวไร่ ปลายนา ผักหวาน 2 อาหาร บ้าน สวน หวาย 3 อาหาร สวน บ้าน, สวนหลัง บ้าน สวนหลังบ้าน สวนบนดอย, สวนผลไม้ สะคร้าน 5 อาหาร ต๋าว 6 อาหาร แปรรูป สวนริม คลอง มะแขว่น 4 อาหาร มะเม่า 7 อาหาร แปร รูป ชำมะเลียง 8 อาหาร ชะพลู 9 น้ำยาง เนื้อไม้ ข่าป่า 1010 ผักกูด 1 ริมน้ำ, คลอง, ลำธาร ผักเชียงดา 1212 อาหาร มะดัน 1313 แซมสวนหลังบ้าน หัวไร่ ปลายนา สวนหลังบ้าน อาหาร สวนหลังบ้าน อาหาร หลังบ้านหรือใน หมู่บ้าน สวนหลังบ้าน อาหาร สวนหลังบ้าน Non- wood

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ” กลุ่ม 3. ลำดั บ ชื่อหน่วยงาน 1 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมรองค์การบริหารส่วนตำบลขุน คง 2 นายบุญเลง ดีจิตกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google