งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24. ร้านส้มตำเจ้าจอม. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจอมใจ วงจิ๋ว ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย - ด่านซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24. ร้านส้มตำเจ้าจอม. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจอมใจ วงจิ๋ว ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย - ด่านซ้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24. ร้านส้มตำเจ้าจอม

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจอมใจ วงจิ๋ว ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย - ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทรศัพท์ร้าน 042-892202 2. อายุ 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

3 บริเวณหน้าร้านส้มตำเจ้าจอม

4 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน มีตู้แช่ พัดลม ฯลฯ

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ส้มตำเจ้าจอม 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 2-5 ปี 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5-10 โต๊ะ 5. จำนวนพนักงาน 2 คน

6 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ - 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร เช่าจากที่ ส่วนบุคคล 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 9.2 ราคา จานเดียว 30-50 บาท 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน...-... คน / ครั้ง

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 10. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับที่ 1- อันดับที่ 2 - อันดับที่ 3- 11. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ธนาคารกรุงไทย / ธนาคาร ธกส. 12. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ห้องน้ำ ที่ล้างมือ พัดลม 13. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม -

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 14. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก - น้อย - ไม่มีเลย - 15. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า - 16. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร  ชาวไทย ชาวต่างประเทศ 17. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( ไม่มี )

9 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 18. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ร้านอาหาร - ไม่มี -


ดาวน์โหลด ppt 24. ร้านส้มตำเจ้าจอม. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางจอมใจ วงจิ๋ว ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย - ด่านซ้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google