งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology
5 V > Flowchart (ผังงาน) Aj.Wichan Hongbin

2 รูปแสดงสัญลักษณ์ของผังงานโปรแกรม
จุดเชื่อมต่อ เริ่มต้น/จบงาน ขึ้นหน้าใหม่ การตัดสินใจเลือก แทนการกำหนดค่า หรือคำนวณค่า แสดงผลลัพธ์ บนจอภาพ อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงข้อมูล โดยไม่ระบุชนิดสื่อ ข้อมูลที่ใช้ ลูกศรแสดงทิศทาง แสดงผลลัพธ์ทาง เครื่องพิมพ์ Aj.Wichan Hongbin

3 Aj.Wichan Hongbin

4 Aj.Wichan Hongbin

5 A B ประวัติ Web board Link www. เริ่มต้น index yes No yes No yes No No
ออกจาก โปรแกรม No yes Aj.Wichan Hongbin จบการทำงาน

6 A ประวัติ Home index Yes No No ออกจาก โปรแกรม จบการทำงาน
Aj.Wichan Hongbin

7 B เมนูอาหาร ประเภท อาหาร Home index No No No ประเภท อาหาร Yes ออกจาก
โปรแกรม No Yes Aj.Wichan Hongbin จบการทำงาน

8 Aj.Wichan Hongbin

9 Aj.Wichan Hongbin

10 B Web board ตั้ง กระทู้ Clear Save Home index Yes รับข้อมูล และตรวจสอบ
No ล้างข้อความ No Save Home No No Yes Yes index ปรับปรุง กระทู้ กระทู้ Aj.Wichan Hongbin

11 จงออกแบบ System Flowchart ของระบบค้นหาเว็บไซต์บน Google
แบบฝึกหัด จงออกแบบ System Flowchart ของระบบค้นหาเว็บไซต์บน Google Aj.Wichan Hongbin

12 Facebook Aj.Wichan Hongbin

13 Aj.Wichan Hongbin

14 Aj.Wichan Hongbin

15 Aj.Wichan Hongbin

16 ๑. จงออกแบบ Flowchart ของหน้าเว็บสมัคร free e-mail เว็บใดก็ได้
แบบฝึกหัด ๑. จงออกแบบ Flowchart ของหน้าเว็บสมัคร free เว็บใดก็ได้ ๒. จงออกแบบ Flowchart ของหน้าชำระค่าภาษีทาง internet ๓. จงออกแบบ Flowchart ของหน้าเว็บซื้อสินค้า online ผ่านระบบ internet Aj.Wichan Hongbin

17 Aj.Wichan Hongbin

18 Aj.Wichan Hongbin

19 Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google