งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 รูปแสดงสัญลักษณ์ของผังงาน โปรแกรม เริ่มต้น/จบงาน การตัดสินใจเลือก แทนการกำหนดค่า หรือคำนวณค่า อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงข้อมูล โดยไม่ระบุชนิดสื่อ ข้อมูลที่ใช้ จุดเชื่อมต่อ ขึ้นหน้าใหม่ แสดงผลลัพธ์ บนจอภาพ ลูกศรแสดงทิศทาง แสดงผลลัพธ์ทาง เครื่องพิมพ์

3 Aj.Wichan Hongbin3

4 4

5 5 ประวัติ A Web board B ออกจาก โปรแกรม Link www. จบการทำงาน yes No yes No เริ่มต้น index

6 Aj.Wichan Hongbin6 A ประวัติ Home No จบการทำงาน ออกจาก โปรแกรม No index Yes

7 Aj.Wichan Hongbin7 B เมนูอาหาร Home No จบการทำงาน ออกจาก โปรแกรม No index Yes ประเภท อาหาร No ประเภท อาหาร Yes

8 Aj.Wichan Hongbin8

9 9

10 10 B Web board Home Yes No ตั้ง กระทู้ รับข้อมูล และตรวจสอบ Clear ล้างข้อความ Yes No Save Yes No กระ ทู้ No index Yes ปรับปรุง กระทู้

11 Aj.Wichan Hongbin11 แบบฝึกหัด จงออกแบบ System Flowchart ของระบบค้นหา เว็บไซต์บน Google

12 Aj.Wichan Hongbin12 Facebook

13 Aj.Wichan Hongbin13

14 Aj.Wichan Hongbin14

15 Aj.Wichan Hongbin15

16 Aj.Wichan Hongbin16 แบบฝึกหัด ๑. จงออกแบบ Flowchart ของหน้า เว็บสมัคร free e-mail เว็บใดก็ได้ ๓. จงออกแบบ Flowchart ของหน้า เว็บซื้อสินค้า online ผ่านระบบ internet ๒. จงออกแบบ Flowchart ของ หน้าชำระค่าภาษีทาง internet

17 Aj.Wichan Hongbin17

18 Aj.Wichan Hongbin18

19 Aj.Wichan Hongbin19


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google