งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาองค์กร สนย สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์

2 ฐานคิดสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กร คือ สิ่งมีชีวิต (Organic) ไม่ใช่เครื่องจักร (Mechanic) เพราะ “คน” คือ พลังขับเคลื่อนสำคัญ “คน” ไม่ใช่ “ต้นทุน” แต่เป็น “ทุนมนุษย์” ที่เป็นทุนมนุษย์ เพราะในตัวคนมี ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความชำนาญการ คือมี “ทุนความรู้” ทำอย่างไรให้ความรู้ในตัวคน กลายเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทั้งองค์กรได้? เพราะ “ความรู้” คือ “อำนาจ”

3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
Shared Vision ที่ซึ่งผู้คนขยายขีดความสามารถ เพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และเป็นที่ๆ ระบบความคิดใหม่และการขยายตัวทางความคิดได้รับการสนับสนุน ที่ซึ่งผู้คนทะเยอทะยานนอกกรอบ และเป็นที่ๆ ผู้คนเรียนรู้ที่จะเรียนไปด้วยกันเรื่อยๆ Mental Model System Thinking Personal Mastery Team Learning

4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ อะไร?
องค์กรที่มีกระบวนการสั่งสม สร้างและใช้องค์ความรู้จากภายในและภายนอก องค์กร ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ Learning Organization Hard Ware Soft Ware People Ware Socialization Externalization Combination Internalization Enabling conditions Knowledge from individual & group To be knowledge in organization Empowering Style Structure IT Infrastructure IT System-program

5 Shared Vision เป็น Group Learning
จากวิสัยทัศน์องค์กรสู่วิสัยทัศน์ของสมาชิกทุกคนในองค์กร เพื่อการนำพา ร่วมกันก้าวเดิน ตามคุณค่าที่องค์กรกำหนดไว้

6 Personal Mastery เป็น Individual Learning
ต้องมีตัววัดว่าเข้าใกล้จุดมุ่งหมายเพียงใด ระยะห่างระหว่างปัจจุบันและจุดมุ่งหมายเรียกว่า Constructive Tension มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Generative Learning)

7 Mental Models เป็น Individual Learning
มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Changing Environments) อันจะสะท้อนถึงความคิดและการกระทำ Learning only comes from seeing the world the way it really is

8 จับคู่ระหว่างอาชีพและคุณสมบัติ
ตำรวจ ดุ / โหด คนผอมแห้ง ไม่จริงใจ นางพยาบาล คนดี นางเอก รีดไถ คนภาคใต้ อนามัยจัด นักการเมือง ติดยา น้ำส้มคั้น

9 Team Learning เป็น Group Learning การเรียนรู้ร่วมกันสามารถทำได้ทุกที่
ต้องลด ละ อัตตา คือละในตำแหน่งงาน หรือความรู้ว่าตัวเราวิเศษกว่าคนอื่น

10 คุณสมบัติด้านบวก อัตตา ความเชื่อมั่น ความรวดเร็ว คำพูดที่มีไหวพริบ ความระมัดระวัง การทุ่มเท การควบคุม ความกล้า การไม่ยอมรับความผิดพลาด ความสะเพร่า คำพูดที่เสียดสี การมีทัศนะที่คับแคบ ความบ้างาน ความไม่ยืดหยุ่น ความบ้าบิ่น

11 คุณสมบัติด้านบวก อัตตา ความบากบั่น เสน่ห์ ความมุ่งมั่น ความมีอำนาจ ความยืดหยุ่น ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การชักใยผู้อื่น ความใฝ่สูง การเผด็จการ ความโลเล

12 สัญญาณแห่งอัตตา พยายามแสดงว่าตนเองเฉลียวฉลาด ต้องการการยอมรับตลอดเวลา
พยายามปกป้องตนเอง

13 Systems Thinking เป็น Group Learning
สมาชิกในองค์กรต้องตระหนักและยอมรับแนวคิดเชิงระบบ ทุกกิจกรรมย่อยจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมใหญ่โดยรวม การแก้ไขสิ่งใด มองเป็น Integrated System

14 1.ปัญหาอยู่ที่คนอื่น อย่าลืมว่า บางปัญหา ยังไม่ถึงเวลาแก้ไข และต้นทุนของการแก้ปัญหาอาจสูงกว่าต้นทุนของการอยู่กับปัญหา อย่าลืมว่า บางปัญหา คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อย่าลืมว่า ปัจจัยที่ควบคุมได้ดีที่สุด คือ Focus ของเรา มีผลต่อการแปลความหมาย Response ของเรา มีผลต่อการกระทำและผลกรรม ถึงที่สุด เรารับผิดชอบชีวิตเรา เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สะท้อนตัวเราเอง

15 2.เราทุ่มเทพอแล้ว-ทำไปก็เท่านั้น
ทำดี ให้ถูกดี ทำดี ให้พอดี ทำดี ให้ถึงดี

16 3.เรามันแค่เศษธุลี คนเราอาจไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่ากันได้ แต่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความมุ่งมั่นที่เท่ากันได้ ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาจากสิ่งเล็กๆเสมอ ก้าวแรก อย่างน้อยก็ทำให้ทางร้อยลี้ สั้นเข้ามาได้

17 4.คนอื่นเขาก็ทำกัน-เรื่องอะไรต้องพยายามทวนกระแส
หากเราทำตัวแย่ เพราะคนอื่นแย่ เท่ากับเรากำลังลดตัวเราให้ขึ้นอยู่กับความแย่ของคนอื่น คือการมอบอำนาจการบังคับบัญชาชีวิตที่ดีงามของเรา ให้ขึ้นตรงต่อความไม่ดีของผู้อื่น เท่ากับเรา เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเอง เท่ากับกับเรา ทรยศต่อมโนธรรม-เสียงเรียกภายในของเรา ความภูมิใจของชีวิตการทำงาน จะอยู่ตรงไหน ในเมื่อความขุ่นเคืองหรือการประชดผู้อื่น กลายเป็นส่วนหลักของการทำงานของเรา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google