งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

2 2 ฐานคิดสำคัญขององค์กรแห่งการ เรียนรู้ องค์กร คือ สิ่งมีชีวิต (Organic) ไม่ใช่เครื่องจักร (Mechanic) เพราะ “ คน ” คือ พลัง ขับเคลื่อนสำคัญ “ คน ” ไม่ใช่ “ ต้นทุน ” แต่เป็น “ ทุนมนุษย์ ” ที่เป็นทุนมนุษย์ เพราะในตัวคน มี – ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความ ชำนาญการ – คือมี “ ทุนความรู้ ” ทำอย่างไรให้ความรู้ในตัวคน กลายเป็นความรู้ที่เป็น ประโยชน์สำหรับคนทั้งองค์กร ได้ ? เพราะ “ ความรู้ ” คือ “ อำนาจ ”

3 3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ซึ่งผู้คนขยายขีดความสามารถ เพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่พวกเขา ต้องการอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และเป็นที่ๆ ระบบความคิดใหม่และ การขยายตัวทางความคิดได้รับการ สนับสนุน ที่ซึ่งผู้คนทะเยอทะยาน นอกกรอบ และเป็นที่ๆ ผู้คนเรียนรู้ที่ จะเรียนไปด้วยกันเรื่อยๆ Shared Vision Mental Model System Thinking Personal Mastery Team Learning

4 4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ อะไร ? องค์กรที่มีกระบวนการสั่งสม สร้างและใช้องค์ความรู้จากภายในและภายนอก องค์กร ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ Learning Organization Hard Ware Soft Ware People Ware Enabling conditions Structure IT Infrastructure IT Infrastructure Empowering Style Empowering Style IT System-program IT System-program Knowledge from individual & group To be knowledge in organization Socialization Externalization Combination Internalization

5 5 Shared Vision เป็น Group Learning จากวิสัยทัศน์องค์กรสู่วิสัยทัศน์ ของสมาชิกทุกคนในองค์กร เพื่อ การนำพา ร่วมกันก้าวเดิน ตาม คุณค่าที่องค์กรกำหนดไว้

6 6 Personal Mastery เป็น Individual Learning ต้องมีตัววัดว่าเข้าใกล้จุดมุ่งหมาย เพียงใด ระยะห่างระหว่างปัจจุบันและ จุดมุ่งหมายเรียกว่า Constructive Tension มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Generative Learning)

7 7 Mental Models เป็น Individual Learning มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง (Changing Environments) อันจะ สะท้อนถึงความคิดและการกระทำ Learning only comes from seeing the world the way it really is

8 8 จับคู่ระหว่างอาชีพและคุณสมบัติ ตำรวจดุ / โหด ตำรวจดุ / โหด คนผอมแห้งไม่จริงใจ คนผอมแห้งไม่จริงใจ นางพยาบาลคนดี นางเอกรีดไถ นางเอกรีดไถ คนภาคใต้อนามัยจัด คนภาคใต้อนามัยจัด นักการเมืองติดยา นักการเมืองติดยาน้ำส้มคั้น

9 9 Team Learning เป็น Group Learning การเรียนรู้ร่วมกันสามารถทำได้ทุก ที่ ต้องลด ละ อัตตา คือละใน ตำแหน่งงาน หรือความรู้ว่าตัวเรา วิเศษกว่าคนอื่น

10 10 คุณสมบัติด้านบวก ความเชื่อมั่นความรวดเร็วคำพูดที่มีไหวพริบความระมัดระวังการทุ่มเทการควบคุมความกล้า อัตตา การไม่ยอมรับความผิดพลาดความสะเพร่าคำพูดที่เสียดสีการมีทัศนะที่คับแคบความบ้างานความไม่ยืดหยุ่นความบ้าบิ่น

11 11 คุณสมบัติด้านบวก ความบากบั่นเสน่ห์ความมุ่งมั่นความมีอำนาจความยืดหยุ่น อัตตา ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการชักใยผู้อื่นความใฝ่สูงการเผด็จการความโลเล

12 12 สัญญาณแห่งอัตตา. พยายามแสดงว่าตนเองเฉลียวฉลาด. ต้องการการยอมรับตลอดเวลา. พยายามปกป้องตนเอง

13 13 Systems Thinking เป็น Group Learning สมาชิกในองค์กรต้องตระหนักและ ยอมรับแนวคิดเชิงระบบ ทุกกิจกรรมย่อยจะส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมใหญ่โดยรวม การแก้ไขสิ่งใด มองเป็น Integrated System

14 14 1. ปัญหาอยู่ที่คนอื่น อย่าลืมว่า บางปัญหา ยังไม่ถึงเวลา แก้ไข และต้นทุนของการแก้ปัญหา อาจสูงกว่าต้นทุนของการอยู่กับปัญหา อย่าลืมว่า บางปัญหา คือ ปัจจัยที่ ควบคุมไม่ได้ อย่าลืมว่า ปัจจัยที่ควบคุมได้ดีที่สุด คือ Focus ของเรา มีผลต่อการแปล ความหมาย Response ของเรา มีผลต่อการกระทำ และผลกรรม ถึงที่สุด เรารับผิดชอบชีวิตเรา เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยการ เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะสิ่งแวดล้อม รอบข้าง สะท้อนตัวเราเอง

15 15 2. เราทุ่มเทพอแล้ว - ทำไปก็ เท่านั้น ทำดี ให้ถูกดี ทำดี ให้พอดี ทำดี ให้ถึงดี

16 16 3. เรามันแค่เศษธุลี คนเราอาจไม่สามารถทำสิ่งที่ ยิ่งใหญ่เท่ากันได้ แต่เรา สามารถทำสิ่งเล็กๆด้วยความ มุ่งมั่นที่เท่ากันได้ ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาจากสิ่งเล็กๆเสมอ ก้าวแรก อย่างน้อยก็ทำให้ทาง ร้อยลี้ สั้นเข้ามาได้

17 17 4. คนอื่นเขาก็ทำกัน - เรื่องอะไร ต้องพยายามทวนกระแส หากเราทำตัวแย่ เพราะคนอื่นแย่ เท่ากับเรากำลังลดตัวเราให้ขึ้นอยู่กับ ความแย่ของคนอื่น คือการมอบอำนาจการบังคับบัญชา ชีวิตที่ดีงามของเรา ให้ขึ้นตรงต่อ ความไม่ดีของผู้อื่น เท่ากับเรา เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสีย เอง เท่ากับกับเรา ทรยศต่อมโนธรรม - เสียงเรียกภายในของเรา ความภูมิใจของชีวิตการทำงาน จะอยู่ ตรงไหน ในเมื่อความขุ่นเคืองหรือการ ประชดผู้อื่น กลายเป็นส่วนหลักของ การทำงานของเรา


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาองค์กร สนย. สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google