งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอบคำถาม ในใจ ประชากรผู้พิการ จำนวน เท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร ( ทั้งหมด อยู่จริง ตัดคน ตายหรือเปล่า ) มีผู้พิการประเภทใดบ้าง มีผู้พิการจากโรคใดบ้าง ผู้พิการมีการเพิ่มปีละกี่คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอบคำถาม ในใจ ประชากรผู้พิการ จำนวน เท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร ( ทั้งหมด อยู่จริง ตัดคน ตายหรือเปล่า ) มีผู้พิการประเภทใดบ้าง มีผู้พิการจากโรคใดบ้าง ผู้พิการมีการเพิ่มปีละกี่คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอบคำถาม ในใจ ประชากรผู้พิการ จำนวน เท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร ( ทั้งหมด อยู่จริง ตัดคน ตายหรือเปล่า ) มีผู้พิการประเภทใดบ้าง มีผู้พิการจากโรคใดบ้าง ผู้พิการมีการเพิ่มปีละกี่คน ผู้พิการได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้าง มีบัตร รักษา เรียนที่ ทำงานที่ ผู้พิการแบ่งตามช่วงอายุใดบ้าง ผู้พิการได้รับการคัดกรอง EPI FP Rehab เยี่ยม บ้าน บ้าง หรือไม่

2 4 แฟ้ม งานฟื้นฟู 1.Disability ออกแล้ว 2.ICF ออกไม่ครบ ( มี icf ขาด qualifier) 3.Funtional 4.Rehabitation

3 รหัสน้องใหม่ ร้าย บริสุทธิ์ รหัสกาย อุปกรณ์ รหัสกาย อุปกรณ์ รหัสกาย อุปกรณ์ รหัสกาย อุปกรณ์ รหัสกายภาพ รหัสกายภาพ รหัสกายภาพ

4 ในเขต

5

6

7 Code กำลังมา

8

9

10 ICD – 10 ที่เป็นที่มา ต้องใช้หัวใจในการค้นหา เวชสถิติ ช่วยด้วยยยย

11

12

13

14

15 ตั้งค่า กายภาพบำบัด physic_items

16 jamm2005


ดาวน์โหลด ppt ตอบคำถาม ในใจ ประชากรผู้พิการ จำนวน เท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร ( ทั้งหมด อยู่จริง ตัดคน ตายหรือเปล่า ) มีผู้พิการประเภทใดบ้าง มีผู้พิการจากโรคใดบ้าง ผู้พิการมีการเพิ่มปีละกี่คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google