งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ชื่อ นายปรัชญา เพียรมนูพิพัฒน์ รหัสนิสิต 54160378 คณะ วิทยาการสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ชื่อ นายปรัชญา เพียรมนูพิพัฒน์ รหัสนิสิต 54160378 คณะ วิทยาการสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ชื่อ นายปรัชญา เพียรมนูพิพัฒน์ รหัสนิสิต 54160378 คณะ วิทยาการสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 เรื่อง 10 อันดับสายพันธุ์นกฮูกที่ใหญ่ ที่สุด

3 Ural owl หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Strix uralensis ปีกยาวกว่า 62 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.30 กิโลกรัม

4 Powerful owl หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ninox Strenua ปีกยาวกว่า 60 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม

5 Great grey owl หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Strix nebulosa ปีกยาวกว่า 69 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.70 กิโลกรัม

6 Cape eagle-owl หรือชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Bubo capensis ปีกยาวกว่า 58 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

7 Pharaoh eagle-owl หรือชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Bubo ascalaphus ปีกยาว กว่า 50 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.30 กิโลกรัม

8 Pel's fishing-owl หรือชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Scotopelia peli ปีกยาวกว่า 63 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.32 กิโลกรัม

9 Great Horned owl หรือชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Bubo virginianus ปีกยาว กว่า 60 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.50 กิโลกรัม

10 Snowy Owl หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Bubo scandiacus ปีกยาวกว่า 70 เซนติเมตร น้ำหนัก 2.95 กิโลกรัม

11 Verraux's eagle-owl หรือชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Bubo Lacteus ปีกยาวกว่า 65 เซนติเมตร น้ำหนัก 3.11 กิโลกรัม

12 Eurasian eagle-owl หรือชื่อทาง วิทยาศาสตร์ Bubo bubo ปีกยาวกว่า 75 เซนติเมตร น้ำหนัก 4.20 กิโลกรัม


ดาวน์โหลด ppt โดย ชื่อ นายปรัชญา เพียรมนูพิพัฒน์ รหัสนิสิต 54160378 คณะ วิทยาการสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google