งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program
College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 Internet Search Engine
Keyword Keyword Data-Information-Technology

3 Internet Search Engine 1 : Google

4 Internet Search Engine 2 : MSN

5 Internet Search Engine 3 : Twin

6 Internet Search Engine 4 : OneLook

7 Data & Information & Technology
ความหมาย Data & Information & Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)         ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และ เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม ข้อมูลและสารสนเทศ         ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

8 Data-Information-Technology
ความหมาย Data-Information-Technology ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่ง หรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ Data จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง จนได้ผลลัพธ์ตรงตาม ความต้องการ อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการของผู้ใช้ Information จาก เทคโนโลยี (Technology) คือ สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการ ทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ Technology

9 Internet Search Engine
ข้อมูล เชิงเปรียบเทียบ Google Keyword Index โดยการค้นจากข้อความในเว็บเพจที่ได้ผ่านการสำรวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ ข้อมูล ประมาณ ตัวอักษรแรกของเว็บเพจ มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย MSN มี Related Searches: คือการค้นหาทั้งหมดพจนานุกรม Twin Metasearch Engines จะยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ เพื่อเรียกดูข้อมูล (Google & Yahoo) แต่ การค้นหาด้วยวิธีนี้มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ความสำคัญกับขนาดเล็กใหญ่ของตัวอักษรและมักจะไม่ค้นหาคำประเภท ไม่ค่อยรองรับภาษาไทย OneLook มีการสืบค้นรายละเอียดเชิงลึกในสาขาใดสาขาหนึ่งแยกเป็นหมวดตามความต้องการ ค้นหาคำจำกัดความ ค้นหาคำแปล ค้นหาทั้งหมดพจนานุกรม

10 Reference วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Thank You By… Miss Chonnisa Prompuek Student Code : Faculty : Arts, Media And Technology


ดาวน์โหลด ppt Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google