งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University

2 Internet Search Engine Keyword Data-Information-Technology

3 Internet Search Engine 1 : Google http://noom-ch2.blogspot.com/2010/02/data- information-information-technology.html

4 Internet Search Engine 2 : MSN

5 Internet Search Engine 3 : Twin

6 Internet Search Engine 4 : OneLook

7 ความห มาย Data & Information & Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และ เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อ จุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมาย พื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวล ข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และ นำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

8 ความห มาย Data Data-Information-Technology Information Technology ข้อมูล ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการ ปรับแต่ง หรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ ต้องการ สารสนเทศ สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ ผ่านการประมวลผล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง จนได้ ผลลัพธ์ตรงตาม ความต้องการ อยู่ในรูปแบบที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการของผู้ใช้ เทคโนโลยี (Technology) คือ สิ่งที่มนุษย์ พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการ ทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็น สิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี จาก http://th.answers.yah oo.com http://www.gotoknow.org/blog/joe abu/103596

9 Internet Search Engine ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบGoogle Keyword Index โดยการค้นจาก ข้อความในเว็บ เพจที่ได้ผ่านการ สำรวจมาแล้ว จะอ่านข้อความ ข้อมูล ประมาณ 200-300 ตัวอักษรแรกของ เว็บเพจ มีความรวดเร็วมาก แต่มีความละเอียด ในการจัดแยก หมวดหมู่ของ ข้อมูลค่อนข้าง น้อย MSN มี Related Searches : คือการ ค้นหา ทั้งหมด พจนานุกร ม Twin Metasearch Engines จะยังสามารถ เชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆ เพื่อ เรียกดูข้อมูล (Google & Yahoo) แต่ การค้นหาด้วย วิธีนี้มีจุดด้อย คือ วิธีการนี้จะไม่ให้ ความสำคัญกับ ขนาดเล็กใหญ่ ของตัวอักษรและ มักจะไม่ค้นหาคำ ประเภท ไม่ค่อย รองรับภาษาไทย OneLook มีการสืบค้น รายละเอียด เชิงลึกใน สาขาใดสาขา หนึ่งแยกเป็น หมวดตาม ความต้องการ ค้นหาคำ จำกัดความ ค้นหาคำแปล ค้นหาทั้งหมด พจนานุกรม

10 By… Miss Chonnisa Prompuek Student Code : 542132030 Faculty : Arts, Media And Technology Thank You Reference http://noom-ch2.blogspot.com/2010/02/data- information-information-technology.html http://www.gotoknow.org/blog/joeabu/103596 http://th.answers.yahoo.com วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ดาวน์โหลด ppt Assignements 4 ICT in KM (KM703) Knowledge Management Program College of Arts Media and Technology, Chiang Mai University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google