งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาววิภาวี ธรรมจำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาววิภาวี ธรรมจำรัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาววิภาวี ธรรมจำรัส

2 ขอบเขตเนื้อหา ภาวะโลกร้อน คืออะไร ? อะไรคือ... สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านสภาพ ภูมิอากาศ ) ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านมนุษย์ ) ประเทศไทย... กับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การจัดอันดับประเทศที่ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด การแก้ไขปัญหา... ภาวะโลกร้อน

3 ภาวะโลกร้อน คืออะไร ? ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ ปรากฏการณ์สืบ เนื่องจากการที่โลกไม่ สามารถระบายความ ร้อนที่ได้รับจากดวง อาทิตย์ออกไปได้อย่าง ที่เคยเป็น ทำให้อุณหภูมิ เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น

4 อะไรคือ..... สาเหตุของการเกิดภาวะโลก ร้อน สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกคือ ก๊าซที่ทำหน้าที่ ดักและสะท้อนความร้อนที่โลกแผ่กลับ ออกไปในอวกาศให้กลับเข้าไปในโลก อีก จึงทำให้ไม่เกิดอุณหภูมิแปรปรวนใน แต่ละวัน

5 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)

6 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลก ร้อน

7 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลก ร้อน ( ต่อ )

8

9 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านสภาพภูมิอากาศ ) ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การเกิดพายุและภัยพิบัติรุน และถี่ขึ้น ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม

10 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านสภาพภูมิอากาศ )

11

12 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านมนุษย์ ) ด้านสุขภาพอนามัย ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคท้องร่วง โรคขาดอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

13 ประเทศไทย... กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าปกติ มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมาก ขึ้น มีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น

14 ประเทศไทย... กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

15 ประเทศไทย... กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ต่อ )

16

17 การจัดอันดับประเทศ ที่ปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด ล้าน ตัน

18 การแก้ไขปัญหา... ภาวะโลก ร้อน ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่กินไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ ใช้รถให้น้อยลง หมั่นตรวจเช็คลมยาง รณรงค์ในการปลูกต้นไม้ ฯลฯ

19 การแก้ไขปัญหา... ภาวะโลก ร้อน

20 ร้อน ! จะตายอยู่แล้ว.... ช่วยผมด้วยนะคร๊าบ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาววิภาวี ธรรมจำรัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google