งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication - Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication - Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication - Information

2 กระบวนการบริหาร 7 ประการ 1.Planning : P 2.Organizing : O 3.Staffing : S 4.Directing : D 5.Coordinating : Co 6.Reporting : R 7.Budgeting : B แผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้อม สำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อม รับปัญหาโรคไข้หวัดนก / การระบาดใหญ่ของโรค ไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 ( 2551- 2553 )

3 ยุทธการ 4444 สู้หวัด 2009 มุ่งให้เกิดผลภายในระยะเวลา 4 เดือน ( พฤศจิกายน 52 - กุมภาพันธ์ 53 )

4 การดำเนินงาน 4 มาตรการ รับรู้ : ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรค ร่วมเร่ง : เร่งประชาสัมพันธ์ เร่งค้นหา เร่งบูรณาการ ลดป่วย : สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดตาย : ไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ให้ไปพบแพทย์

5 การสร้างความปลอดภัยจากโรคให้ 4 กลุ่มเป้าหมาย วัยเรียน : ติดโรคง่าย ป่วยมาก วัยทำงาน : ติดโรคได้ และ เสียชีวิตได้ วัยอยู่บ้าน : เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ก็เสี่ยง ผู้ป่วย : มีโรคประจำตัว ยิ่งป่วยหนัก

6 การเสริม 4 พฤติกรรมป้องกันโรค ปิด : ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือแขนเสื้อของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ เช็ดจุดสัมผัสมือบ่อยๆ เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเท ไม่สะดวกเป็นเวลานาน โดยไม่จำเป็น หยุด : หยุดกิจกรรม หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อป่วยควรหยุด จนกว่าจะหายเป็นปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication - Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google