งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication
- Information

2 กระบวนการบริหาร 7 ประการ
กระบวนการบริหาร 7 ประการ Planning : P Organizing : O Staffing : S Directing : D Coordinating : Co Reporting : R Budgeting : B แผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้อม สำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อม รับปัญหาโรคไข้หวัดนก/การระบาดใหญ่ของโรค ไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 ( )

3 มุ่งให้เกิดผลภายในระยะเวลา 4 เดือน ( พฤศจิกายน 52 - กุมภาพันธ์ 53 )
ยุทธการ 4444 สู้หวัด 2009 มุ่งให้เกิดผลภายในระยะเวลา 4 เดือน ( พฤศจิกายน 52  -  กุมภาพันธ์ 53 )

4 การดำเนินงาน 4 มาตรการ รับรู้ : ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรค
รับรู้        :  ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรค ร่วมเร่ง   :  เร่งประชาสัมพันธ์ เร่งค้นหา เร่งบูรณาการ  ลดป่วย   :  สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดตาย   :  ไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ให้ไปพบแพทย์

5 การสร้างความปลอดภัยจากโรคให้ 4 กลุ่มเป้าหมาย
วัยเรียน    :  ติดโรคง่าย  ป่วยมาก  วัยทำงาน  : ติดโรคได้ และ เสียชีวิตได้     วัยอยู่บ้าน :  เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ก็เสี่ยง ผู้ป่วย       :  มีโรคประจำตัว  ยิ่งป่วยหนัก

6 การเสริม 4 พฤติกรรมป้องกันโรค
ปิด : ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือแขนเสื้อของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ เช็ดจุดสัมผัสมือบ่อยๆ เลี่ยง : หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเท ไม่สะดวกเป็นเวลานาน โดยไม่จำเป็น หยุด : หยุดกิจกรรม หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อป่วยควรหยุด จนกว่าจะหายเป็นปกติ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt Crisis Management 3C 1I - Commander - Control Center - Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google