งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี
14 อุตสาหกรรมพลาสติก ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ รอกไฟฟ้า ลิฟท์ขนส่ง เครื่องผสมพลาสติก เครื่องหลอมละลายพลาสติก เครื่องตัดเม็ดพลาสติก หม้อน้ำ (วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน เครื่องจักรหนีบ กระแทก ตัด บาด ส่วนของร่างกายสัมผัสเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ ที่มีความร้อนสูง อากาศร้อน เสียงดัง ฝุ่น ไอระเหย ของสารเคมี หม้อน้ำระเบิด) นำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น เม็ด/ผงพลาสติก และสี เป็นต้น ผสมในเครื่องผสม และส่งเข้า เครื่องหลอมละลาย จากนั้นตัดเป็นเม็ดพลาสติก บรรจุถุง เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า หรือส่งต่อยัง กระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไป ผสมพลาสติกเพื่อ ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี v นำเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ขึ้นรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์อื่น ภาชนะ จาน ชาม เก้าอี้ ถุง พลาสติก แผ่นฟิล์ม ฯลฯ หากชำรุดนำกลับไปเข้า เครื่องบดย่อย แล้วนำกลับมาหลอมใหม่ เครื่องผลิตถุงพลาสติก เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก เครื่องบดย่อยพลาสติก (หนีบ กระแทก วัตถุตกทับ เสียงดัง ความร้อน ไอระเหยของสารเคมี) ขึ้นรูปชิ้นงาน v เครื่องตัด เครื่องเจาะ มีดตัดแต่ง (ตัดบาด วัสดุกระเด็นเข้าตา แสงสว่างไม่เพียงพอ) ตกแต่ง นำพลาสติกที่ขึ้นรูปแล้วมาทำการตัดให้ได้ขนาด ตามต้องการ และตัดแต่งเนื้อพลาสติกส่วนเกินออก v เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง เช่น สายพาน ลำเลียง (หนีบ กระแทก ม้วนดึง เสียงดัง ไอระเหยของ สารเคมี) พิมพ์ลาย พ่นสี ทาสีขึ้นอยู่กับประเภทของ ผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า จัดส่งลูกค้า พิมพ์ พ่นสี ทาสี

2 ผสมพลาสติกเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี
อุตสาหกรรมพลาสติก ขั้นตอนการผลิต ผสมพลาสติกเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี ตกแต่ง พิมพ์ พ่นสี ทาสี ขึ้นรูปชิ้นงาน

3 ผสมพลาสติกเพื่อผลิต เป็นเม็ดพลาสติกสี เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ รอกไฟฟ้า ลิฟท์ขนส่ง เครื่องผสมพลาสติก เครื่องหลอมละลายพลาสติก เครื่องตัดเม็ดพลาสติก หม้อน้ำ อันตรายที่พบ วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน เครื่องจักรหนีบ กระแทก ตัด บาด ส่วนของร่างกายสัมผัสเครื่องจักร หรือวัตถุดิบที่มีความร้อนสูง อากาศร้อน เสียงดัง ฝุ่น ไอระเหยของสารเคมี หม้อน้ำระเบิด

4 ขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องผลิตถุงพลาสติก เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก เครื่องบดย่อยพลาสติก อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัตถุตกทับ - เสียงดัง ความร้อน - ไอระเหยของสารเคมี

5 ตกแต่ง อันตรายที่พบ เครื่องจักร/อุปกรณ์
เครื่องตัด เครื่องเจาะ มีดตัดแต่ง อันตรายที่พบ - ตัด บาด วัสดุกระเด็นเข้าตา - แสงสว่างไม่เพียงพอ

6 พิมพ์ พ่นสี ทาสี เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง เช่น สายพานลำเลียง อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัตถุตกทับ - เสียงดัง ความร้อน - ไอระเหยของสารเคมี

7 แนวทางป้องกัน

8 เครื่องจักร/อุปกรณ์ อยู่ในสภาพใช้งานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน วิศวกรรม
ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ และส่วนส่งถ่ายกำลัง ทำรั้วกั้นเขตอันตราย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

9 สารเคมี ปิดคลุมส่วนที่ทำให้ฟุ้งกระจาย ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่
แยกกระบวนการผลิต สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

10 กายภาพ ป้องกันหรือลดการแผ่รังสีความร้อน ติดตั้งระบบระบายอากาศแบบทั่วไป
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสความ ร้อน/เสียงดัง

11 การยศาสตร์ ใช้อุปกรณ์ในการยกเคลื่อนย้าย ของหนัก
ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม

12 อัคคีภัย ควบคุมลักษณะงานที่ก่อเกิดความร้อนและ ประกายไฟ
มีมาตรฐานการใช้งานและการจัดเก็บสารที่ เป็นเชื้อเพลิง สารไวไฟ จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม กฎหมายกำหนด


ดาวน์โหลด ppt ผลิตเป็นเม็ดพลาสติกสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google