งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผสมพลาสติก เพื่อ ผลิตเป็นเม็ด พลาสติกสี v อุตสาหกรรมพลาสติก ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขึ้นรูป ชิ้นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผสมพลาสติก เพื่อ ผลิตเป็นเม็ด พลาสติกสี v อุตสาหกรรมพลาสติก ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขึ้นรูป ชิ้นงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผสมพลาสติก เพื่อ ผลิตเป็นเม็ด พลาสติกสี v อุตสาหกรรมพลาสติก ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขึ้นรูป ชิ้นงาน ตกแต่ง v v พิมพ์ พ่นสี ทาสี รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ รอกไฟฟ้า ลิฟท์ขนส่ง เครื่องผสมพลาสติก เครื่องหลอมละลายพลาสติก เครื่องตัดเม็ดพลาสติก หม้อน้ำ ( วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน เครื่องจักรหนีบ กระแทก ตัด บาด ส่วนของร่างกายสัมผัสเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ ที่มีความร้อนสูง อากาศร้อน เสียงดัง ฝุ่น ไอระเหย ของสารเคมี หม้อน้ำระเบิด ) เครื่องผลิตถุงพลาสติก เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก เครื่องบดย่อยพลาสติก ( หนีบ กระแทก วัตถุตกทับ เสียงดัง ความร้อน ไอระเหยของสารเคมี ) เครื่องตัด เครื่องเจาะ มีดตัดแต่ง ( ตัดบาด วัสดุกระเด็นเข้าตา แสงสว่างไม่เพียงพอ ) เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง เช่น สายพาน ลำเลียง ( หนีบ กระแทก ม้วนดึง เสียงดัง ไอระเหยของ สารเคมี ) นำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น เม็ด / ผงพลาสติก และสี เป็นต้น ผสมในเครื่องผสม และส่งเข้า เครื่องหลอมละลาย จากนั้นตัดเป็นเม็ดพลาสติก บรรจุถุง เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า หรือส่งต่อยัง กระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อไป นำพลาสติกที่ขึ้นรูปแล้วมาทำการตัดให้ได้ขนาด ตามต้องการ และตัดแต่งเนื้อพลาสติกส่วนเกินออก นำเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ขึ้นรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์อื่น ภาชนะ จาน ชาม เก้าอี้ ถุง พลาสติก แผ่นฟิล์ม ฯลฯ หากชำรุดนำกลับไปเข้า เครื่องบดย่อย แล้วนำกลับมาหลอมใหม่ 14 พิมพ์ลาย พ่นสี ทาสีขึ้นอยู่กับประเภทของ ผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า จัดส่งลูกค้า

3 ขึ้นรูปชิ้นงาน ตกแต่ง พิมพ์ พ่นสี ทาสี ผสมพลาสติก เพื่อผลิตเป็น เม็ดพลาสติกสี ขั้นตอนการ ผลิต

4 ผสมพลาสติกเพื่อ ผลิต เป็นเม็ดพลาสติก สี เครื่องจักร / อุปกรณ์ รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ รอกไฟฟ้า ลิฟท์ ขนส่ง เครื่องผสมพลาสติก เครื่องหลอมละลาย พลาสติก เครื่องตัดเม็ดพลาสติก หม้อน้ำ อันตรายที่พบ วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน เครื่องจักรหนีบ กระแทก ตัด บาด ส่วนของร่างกายสัมผัสเครื่องจักร หรือ วัตถุดิบที่มีความร้อนสูง อากาศร้อน เสียง ดัง ฝุ่น ไอระเหยของสารเคมี หม้อน้ำ ระเบิด

5 ขึ้นรูป ชิ้นงาน เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องผลิตถุงพลาสติก เครื่องฉีด ขึ้นรูปพลาสติก เครื่อง บดย่อยพลาสติก อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัตถุตกทับ - เสียงดัง ความร้อน - ไอระเหยของสารเคมี

6 ตกแต่ ง เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องตัด เครื่องเจาะ มีด ตัดแต่ง อันตรายที่พบ - ตัด บาด วัสดุกระเด็น เข้าตา - แสงสว่างไม่เพียงพอ

7 พิมพ์ พ่นสี ทาสี เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งถ่าย กำลัง เช่น สายพานลำเลียง อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัตถุตกทับ - เสียงดัง ความร้อน - ไอระเหยของสารเคมี

8 แนวทาง ป้องกัน

9 อยู่ในสภาพใช้งานอย่าง ปลอดภัยตามมาตรฐาน วิศวกรรม ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ และส่วน ส่งถ่ายกำลัง ทำรั้วกั้นเขตอันตราย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เครื่องจักร / อุปกรณ์

10 ปิดคลุมส่วนที่ทำให้ฟุ้ง กระจาย ติดตั้งระบบระบายอากาศ เฉพาะที่ แยกกระบวนการผลิต สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตราย สารเคมี

11 ป้องกันหรือลดการแผ่รังสี ความร้อน ติดตั้งระบบระบายอากาศ แบบทั่วไป สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการ สัมผัสความ ร้อน / เสียงดัง กายภาพ

12 ใช้อุปกรณ์ในการยก เคลื่อนย้าย ของหนัก ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูก วิธี ท่าทางการทำงานที่ เหมาะสม การยศาสตร์

13 ควบคุมลักษณะงานที่ก่อเกิด ความร้อนและ ประกายไฟ มีมาตรฐานการใช้งานและการ จัดเก็บสารที่ เป็นเชื้อเพลิง สารไวไฟ จัดให้มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยตาม กฎหมายกำหนด อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt ผสมพลาสติก เพื่อ ผลิตเป็นเม็ด พลาสติกสี v อุตสาหกรรมพลาสติก ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) ขึ้นรูป ชิ้นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google