งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัดผ้า ตามแบบ v อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) เย็บ, โพ้ง, ลา รีดโดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัดผ้า ตามแบบ v อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) เย็บ, โพ้ง, ลา รีดโดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัดผ้า ตามแบบ v อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) เย็บ, โพ้ง, ลา รีดโดยใช้ เตารีดไอน้ำ v v บรรจุ หีบห่อ เลื่อยวงเดือนมือ, เลื่อยอยู่กับที่ตัดผ้า ( ฝุ่นผ้า, แสงสว่าง ใบเลื่อยบาด ตัดนิ้วมือ การยศาสตร์ ) จักรเย็บ, จักรโพ้ง, จักรลา ( เสียงดัง, แสงสว่าง, ฝุ่นผ้า, เข็มทิ่มแทงมือ, การยศาสตร์ ) หม้อไอน้ำ, เตารีด, เครื่องดูดทำความสะอาด เศษด้าย ( ความร้อน, แสงสว่าง, ความชื้น, การยศาสตร์ ) เครื่องรัดเชือก, เครื่องเย็บลวด ( แสงสว่าง, การยศาสตร์ ) นำผ้าที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นมาตัดให้ได้ตามแบบ ที่ลูกค้ากำหนด นำผ้าที่ผ่านการเย็บขึ้นรูป และผ่านการตรวจ สอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วมารีดให้เรียบก่อน บรรจุหีบห่อ เป็นการนำผ้าแต่ละชิ้นมาเย็บขึ้นรูป ตกแต่ง ลวดลายลูกไม้ต่างๆ กระดุม โบว์ นำเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยแล้ว มาคลุมด้วยถุง พลาสติก ก่อนจะนำมาจัดเรียงใส่ในกล่อง เพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไป 3

3 เย็บ โพ้ง ลา รีดโดยใช้เตารีด ไอน้ำ บรรจุหีบห่อ ขั้นตอนการ ผลิต ตัดผ้าตามแบบ

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เลื่อยวงเดือนมือ เลื่อยอยู่ กับที่ตัดผ้า อันตรายที่พบ - ใบเลื่อยบาด ตัดนิ้วมือ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นผ้า - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 เย็บ โพ้ง ลา เครื่องจักร / อุปกรณ ์ จักรเย็บ จักรโพ้ง จักร ลา อันตรายที่พบ - เข็มทิ่มแทงมือ - เสียงดัง แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ฝุ่นผ้า - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 รีดโดยใช้เตา รีดไอน้ำ เครื่องจักร / อุปกรณ์ หม้อไอน้ำ เตารีด เครื่องดูดทำ ความสะอาด เศษด้าย อันตรายที่พบ - ความร้อน แสงสว่างไม่ เพียงพอ ความชื้นสูง - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 บรรจุ หีบห่อ เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องรัดเชือก เครื่อง เย็บลวด อันตรายที่พบ - แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ปัญหาด้านการย ศาสตร์

8 แนวทาง ป้องกัน

9 จัดทำที่ครอบใบมีดตัดผ้า เครื่องดูด ฝุ่นจากจุดตัดผ้า จัด ทำการ์ดป้องกันด้านข้างเข็มเย็บผ้า ตรวจสอบสภาพจักรเย็บผ้า หรือทำ การซ่อมบำรุงเพื่อลด เสียงดัง กรณีการใช้หม้อน้ำ จัดให้ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมตรวจ สอบหม้อน้ำตามกฎหมายกำหนด จัดทำฉนวนหุ้มหม้อน้ำและท่อจ่ายไอ น้ำเพื่อลดความ ร้อนในสถานที่ทำงาน เครื่องจักร / อุปกรณ์

10 จัดให้มีแสงสว่างอย่าง เพียงพอตาม มาตรฐานกำหนด ให้มีการระบายอากาศ เพื่อลดความ ร้อนในที่ทำงาน กายภาพ

11 ปรับระดับความสูงเก้าอี้ นั่งเย็บผ้าให้ มีระดับที่เหมาะสมกับ ขนาดร่างกาย พนักงานเพื่อลดการ ปวดเมื่อย การยศาสตร์

12 ให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ จัดทำแผนฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์ระบบ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย เช่น เครื่อง ดับเพลิง น้ำ ฯลฯ อัคคีภัย

13 จัด ให้มีการระบายอากาศ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นผ้า จัดอุปกรณ์ป้องกันทางเดิน หายใจใน บริเวณที่มีฝุ่น สารเคมี


ดาวน์โหลด ppt ตัดผ้า ตามแบบ v อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) เย็บ, โพ้ง, ลา รีดโดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google