งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ
3 ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) นำผ้าที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นมาตัดให้ได้ตามแบบ ที่ลูกค้ากำหนด ตัดผ้าตามแบบ เลื่อยวงเดือนมือ, เลื่อยอยู่กับที่ตัดผ้า (ฝุ่นผ้า, แสงสว่าง ใบเลื่อยบาด ตัดนิ้วมือ การยศาสตร์) v จักรเย็บ, จักรโพ้ง, จักรลา (เสียงดัง, แสงสว่าง, ฝุ่นผ้า, เข็มทิ่มแทงมือ, การยศาสตร์) เป็นการนำผ้าแต่ละชิ้นมาเย็บขึ้นรูป ตกแต่ง ลวดลายลูกไม้ต่างๆ กระดุม โบว์ เย็บ, โพ้ง, ลา v นำผ้าที่ผ่านการเย็บขึ้นรูป และผ่านการตรวจ สอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วมารีดให้เรียบก่อน บรรจุหีบห่อ หม้อไอน้ำ, เตารีด, เครื่องดูดทำความสะอาด เศษด้าย (ความร้อน, แสงสว่าง, ความชื้น, การยศาสตร์) รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ v นำเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยแล้ว มาคลุมด้วยถุง พลาสติก ก่อนจะนำมาจัดเรียงใส่ในกล่อง เพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไป บรรจุหีบห่อ เครื่องรัดเชือก, เครื่องเย็บลวด (แสงสว่าง, การยศาสตร์)

2 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ
ขั้นตอนการผลิต ตัดผ้าตามแบบ รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ เย็บ โพ้ง ลา บรรจุหีบห่อ

3 ตัดผ้าตามแบบ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เลื่อยวงเดือนมือ เลื่อยอยู่กับที่ตัดผ้า อันตรายที่พบ - ใบเลื่อยบาด ตัดนิ้วมือ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นผ้า - ปัญหาด้านการยศาสตร์

4 เย็บ โพ้ง ลา เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ จักรเย็บ จักรโพ้ง จักรลา
เย็บ โพ้ง ลา เครื่องจักร/อุปกรณ์ จักรเย็บ จักรโพ้ง จักรลา อันตรายที่พบ - เข็มทิ่มแทงมือ - เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นผ้า - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ หม้อไอน้ำ เตารีด เครื่องดูดทำความสะอาด เศษด้าย อันตรายที่พบ - ความร้อน แสงสว่างไม่เพียงพอ ความชื้นสูง - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 บรรจุหีบห่อ เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องรัดเชือก เครื่องเย็บลวด อันตรายที่พบ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 แนวทางป้องกัน

8 เครื่องจักร/อุปกรณ์ จัดทำที่ครอบใบมีดตัดผ้า เครื่องดูดฝุ่นจากจุดตัดผ้า จัด ทำการ์ดป้องกันด้านข้างเข็มเย็บผ้า ตรวจสอบสภาพจักรเย็บผ้า หรือทำการซ่อมบำรุงเพื่อลด เสียงดัง กรณีการใช้หม้อน้ำ จัดให้ผู้ควบคุมผ่านการอบรมตรวจ สอบหม้อน้ำตามกฎหมายกำหนด จัดทำฉนวนหุ้มหม้อน้ำและท่อจ่ายไอน้ำเพื่อลดความ ร้อนในสถานที่ทำงาน

9 กายภาพ จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอตาม มาตรฐานกำหนด
ให้มีการระบายอากาศเพื่อลดความ ร้อนในที่ทำงาน

10 การยศาสตร์ มีระดับที่เหมาะสมกับขนาดร่างกาย พนักงานเพื่อลดการปวดเมื่อย
ปรับระดับความสูงเก้าอี้นั่งเย็บผ้าให้ มีระดับที่เหมาะสมกับขนาดร่างกาย พนักงานเพื่อลดการปวดเมื่อย

11 อัคคีภัย จัดทำแผนฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับ
ให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดทำแผนฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิง น้ำ ฯลฯ

12 สารเคมี จัดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจใน บริเวณที่มีฝุ่น
จัดให้มีการระบายอากาศเพื่อลดการ สะสมของฝุ่นผ้า จัดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจใน บริเวณที่มีฝุ่น


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้า รีดโดยใช้เตารีดไอน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google