งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานพ่นเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานพ่นเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานพ่นเคมี

2 การเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง
เสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือ ชุดหมี ถ้ามี รองเท้า ได้แก่ รองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าบู๊ท แว่นตา ผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก หรือ ผ้าขาวม้า

3 ชุดหมี หรือ ชุดอื่นๆที่สามารถปกปิดร่างกายได้

4 อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีเข้าปากและตา

5 อุปกรณ์ป้องกันแขน ขา สัมผัสสารเคมี

6 อุปกรณ์ที่ทดแทนกันได้

7 ชุดใหญ่

8 การปฏิบัติตนก่อนพ่นสารเคมี
สวมใส่ชุดป้องกันตนเองทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนปฏิบัติงาน

9 การใช้ชุดป้องกันตนเอง

10 การปฏิบัติตนหลังการพ่นสารเคมีทุกครั้ง
เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือชุดที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน อาบน้ำ ชำระล้างร่างกาย พักผ่อนร่างกาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีมีแอลกอฮอล์


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงานพ่นเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google