งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานหลอม โลหะ v อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานหล่อ โลหะ งานรีด เหล็ก v รถบรรทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานหลอม โลหะ v อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานหล่อ โลหะ งานรีด เหล็ก v รถบรรทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานหลอม โลหะ v อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานหล่อ โลหะ งานรีด เหล็ก v รถบรรทุก รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ เตาหลอมเหล็ก ถังและระบบท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน ถังใส่น้ำเหล็ก ( ฟูมโลหะ ฝุ่นโลหะ เสียงดัง ความร้อน สารเคมีที่ใช้ ในการปรับคุณภาพ รังสีอินฟราเรด ( แสงใต้แดง ) สะเก็ด โลหะกระเด็น น้ำเหล็กกระเด็น สัมผัสถูกความร้อน เศษโลหะทิ่มตำ วัสดุตกทับ การยศาสตร์ ) ปั้นจั่น ถังใส่น้ำเหล็ก ปั๊ม เครื่องหล่อเหล็กแท่ง ( วัสดุตกทับ น้ำเหล็กกระเด็นถูกร่างกาย สัมผัสถูกความ ร้อน ฝุ่นโลหะ เสียงดัง ความร้อน ฝุ่นทราย รังสี อินฟราเรด ( แสงใต้แดง ) ฟูมโลหะ เศษโลหะทิ่มตำ ) เตาอบ เครื่องเจียระไนโลหะ เครื่องยิงทราย ( ความร้อน เสียงดัง ฝุ่นโลหะ เศษโลหะทิ่มตำ สะเก็ดโลหะกระเด็นเข้าตา ฝุ่นทราย ) นำเศษเหล็กหรือโลหะ ใส่เตาหลอมอุณหภูมิ ปรับคุณภาพน้ำเหล็ก ให้ได้มาตรฐานตาม ต้องการ นำผลิตภัณฑ์ออกจากแบบพิมพ์ เข้าเตาอบค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงช้าๆ หลังจากนั้น ทำการตกแต่งส่วน เกินหรือขัดแต่งผิวโลหะ นำน้ำเหล็กที่ผ่านการปรับคุณภาพ เทในแบบพิมพ์ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เช่น เหล็กแท่ง ข้อต่อวาล์ว ก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น 15 งานตกแต่ง v นำแท่งเหล็กมาทำการอบ และส่งต่อไปยังรางรีด แท่งเหล็กจะวิ่งผ่านแท่นรีดขนาดต่างๆ เมื่อรีดลด ขนาดลงได้ตามต้องการ จะส่งต่อไปยังลานลดอุณหภูมิ จากนั้นจะทำการตัดให้ได้ขนาด อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มอเตอร์ ปั้นจั่น สายพาน ลำเลียง เครื่องตัด เครื่องพับ ( วัสดุตกทับ แท่งเหล็ก / เส้นเหล็กมีความร้อนถูกร่างกาย ถูกหนีบ กระแทก ตัด ความร้อน เสียงดัง รังสี อินฟราเรด ( แสงใต้แดง ) ฟูมไอควันจากการตัดโลหะ )

3 งานหล่อโลหะ งานตกแต่ง งานรีดเหล็ก ขั้นตอนการ ผลิต งานหลอม โลหะ

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ รถบรรทุก รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ เตาหลอม เหล็ก และระบบ ท่อจ่ายก๊าซออกซิเจน ถังใส่น้ำเหล็ก อันตรายที่พบ สะเก็ดโลหะกระเด็น น้ำเหล็กกระเด็น เศษ โลหะทิ่มตำ วัสดุตกทับ สัมผัสถูกความร้อน เสียงดัง รังสี อินฟราเรด ( แสงใต้แดง ) ฟูมโลหะ ฝุ่นโลหะ สารเคมีที่ ใช้ในการปรับ คุณภาพ ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 งานหล่อ โลหะ เครื่องจักร / อุปกรณ์ ปั้นจั่น ถังใส่น้ำเหล็ก ปั๊ม เครื่องหล่อ เหล็กแท่ง อันตรายที่พบ วัสดุตกทับ น้ำเหล็กกระเด็นถูกร่างกาย เศษโลหะทิ่มตำ - สัมผัสถูกความร้อน เสียงดัง รังสี อินฟราเรด ( แสงใต้แดง ) - ฟูมโลหะ ฝุ่นโลหะ ฝุ่นทราย

6 งาน ตกแต่ง เครื่องจักร / อุปกรณ์ เตาอบ เครื่องเจียระไนโลหะ เครื่องยิงทราย อันตรายที่พบ - เศษโลหะทิ่มตำ สะเก็ดโลหะ กระเด็นเข้าตา - ความร้อน เสียงดัง - ฝุ่นทราย ฝุ่นโลหะ

7 งานรีด เหล็ก เครื่องจักร / อุปกรณ์ อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มอเตอร์ ปั้นจั่น สายพานลำเลียง เครื่องตัด เครื่องพับ อันตรายที่พบ - วัสดุตกทับ แท่งเหล็ก / เส้นเหล็กมีความ ร้อนถูกร่างกาย ถูกหนีบ กระแทก ตัด - ความร้อน เสียงดัง รังสีอินฟราเรด ( แสง ใต้แดง ) ไอควันจากการตัดโลหะด้วยความร้อน

8 แนวทาง ป้องกัน

9 อยู่ในสภาพใช้งานอย่าง ปลอดภัยตาม มาตรฐานวิศวกรรม ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ และ ส่วนส่งถ่ายกำลัง ทำรั้วกั้นเขตอันตราย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เครื่องจักร / อุปกรณ์

10 ติดตั้งระบบระบาย อากาศเฉพาะที่ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ฝุ่น / ฟูม สารเคมี

11 ป้องกันการแผ่รังสีความร้อน จัดการ ระบายอากาศที่เหมาะสม กั้นห้องควบคุมอุณหภูมิ สำหรับพนักงาน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย จากความร้อน เสียงดัง รังสี และรองเท้าหัว โลหะ เป็นต้น กายภาพ

12 ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ ยกเคลื่อน ย้ายของหนัก ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูก วิธี การยศาสตร์

13 จัดให้มีแผนฉุกเฉินอัคคีภัย จัดฝึกอบรมพนักงานและ ทำการฝึกซ้อม หนีไฟ ควบคุมระบบการทำงานที่ อาจก่อเกิด ความร้อนหรือประกายไฟ อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt งานหลอม โลหะ v อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) งานหล่อ โลหะ งานรีด เหล็ก v รถบรรทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google