งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของแก้วชนิด ต่างๆที่สำคัญ ตลอดจนสมบัติ และประโยชน์ในการ ประยุกต์ใช้ได้แสดงในตารางที่ 1 องค์ประกอบของแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของแก้วชนิด ต่างๆที่สำคัญ ตลอดจนสมบัติ และประโยชน์ในการ ประยุกต์ใช้ได้แสดงในตารางที่ 1 องค์ประกอบของแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของแก้วชนิด ต่างๆที่สำคัญ ตลอดจนสมบัติ และประโยชน์ในการ ประยุกต์ใช้ได้แสดงในตารางที่ 1 องค์ประกอบของแก้ว

2 ตารางที่ 1 องค์ประกอบของแก้วชนิดต่างๆ

3

4

5 Fused silica glass เป็นแก้วที่มี องค์ประกอบเพียงชนิดเดียว และมี ความสำคัญมาก สามารถให้แสง ผ่านได้ดี มักถูกใช้เป็นหน้าต่าง ของกระสวยอวกาศ, และใช้ใน อุปกรณ์ spectrophotometer เป็น ต้น แต่ขึ้นรูปได้ยากและมีราคา แพง Fused silica glass

6 Soda - lime glass เป็นแก้วที่ ธรรมดาที่สุด ประมาณ 90% ของ แก้วที่ผลิตขึ้นมักจะเป็นแก้วชนิดนี้ แก้วชนิดนี้จะประกอบด้วย SiO 2 71 - 73%, Na 2 O 12 - 14%, CaO 10 - 12% สารประกอบ Na 2 O และ CaO จะเป็นตัวช่วยทำให้จุดอ่อนตัว ( softening ) ของแก้วลดลงจาก 1600 C เป็น 730 C ทำให้แก้วชนิด นี้ง่ายต่อการขึ้นรูป Soda - lime glass

7 Borosilicate glasses ใช้ B 2 O 3 แทน Na 2 O และ K 2 O ใส่ลงใน silica glass จึงทำให้แก้วมีการ ขยายตัวและลดจุดอ่อนตัว ( solftening ) ของแก้วให้ต่ำลง borosilicate glasses ( Pyrex glass ) มักจะใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ในห้องทดลอง, ทำท่อ แก้ว เป็นต้น Borosilicate glasses

8 Lead glasses เป็นแก้วที่ใช้ lead oxide ( PbO ) เป็นตัว modifier เติมลงในแก้วซิลิกา lead glasses ที่มี PbO มากจะมีจุดหลอมเหลว ต่ำ และใช้เป็น solder sealing glasses นอกจากนี้ยังใช้ทำ หลอดภาพ, หลอด fluorescent และเนื่องจากมี refractive indexes สูง จึงมักถูกใช้เป็น optical glasses หรือใช้ในการ ตกแต่ง เป็นต้น Lead glasses

9 ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแก้วจะถูก ผลิตขึ้นโดยการให้ความร้อนที่ อุณหภูมิสูง จนกระทั้งหลอม ละลาย และผ่านกระบวนการ เช่น molding, drawing หรือ rolling เป็นต้น เพื่อให้ได้รูปร่างตาม ต้องการ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว

10 การผลิตแผ่นกระจก แผ่นกระจกที่ถูก ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 85% จะถูกผลิตขึ้นโดยวิธี float process กล่าวคือ กระจกจะไหลออกจากเตา หลอมและลอยตัวบนผิวของดีบุกเหลว ดังแสดงในรูปที่ 4 แผ่นกระจกจะค่อยๆ เย็นตัวลงขณะที่เคลื่อนตัวผ่านอ่างดีบุก เหลว และเมื่อกระจกแข็งตัวจะถูกนำไป ผ่านเตา annealing ซึ่งเรียกว่า lehr เพื่อกำจัดแรงเค้นที่หลงเหลืออยู่ การผลิตแผ่นกระจก

11 ส่วนการผลิตขวดแก้วหรือหลอดไฟ หรือเลนส์ มักจะถูกทำขึ้นโดยการ เป่า, การอัด หรือการหล่อ เป็นต้น รูปที่ 4 กระบวนการ float - glass

12 แก้วอาจทำให้แข็งแรงขึ้น ได้ดัง 2 วิธีนี้ คือ 1). Tempered glass 2). การทำด้วยวิธีทางเคมี การทำให้แก้วแข็งแรงขึ้น

13 Tempered glass เป็นวิธีการทำให้แก้ว แข็งแรงขึ้นโดยการใช้อากาศทำให้แก้ว เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อแก้วถูกทำให้ เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ที่ผิวภายนอกของ แก้วจะเย็นตัวก่อน ดังนั้น ที่ผิวนอกจึง หดตัว ส่วนที่ด้านในของแก้วยังคงร้อน อยู่ เป็นผลทำให้เกิดความเค้นแบบดึง (tensile stress) ขึ้นภายในของแก้วใน และเกิดความเค้นแบบอัด (compressive stress) ที่ผิวนอก ( รูปที่ 5) ทำให้แก้วแข็งแรงขึ้น Tempered glass

14 รูปที่ 5 แสดงหน้าตัดของ tempered glass (a) หลังจากที่ผิวถูกทำให้เย็น ตัวลงจากอุณหภูมิที่สูงจนใกล้อุณหภูมิ glass - softening (b) หลังจากที่กึ่งกลางของแก้ว เย็นตัวลง

15 การกระทำด้วยวิธีทางเคมี โดย การนำเอาแก้วจุ่มลงในสารละลาย โพแทสเซียมไนเตรตที่อุณหภูมิต่ำ กว่าจุด stress point 50 C ( ประมาณ ~50 C ) เป็นเวลา 6 ถึง 10 ชั่วโมง โซเดียมไอออนที่ผิว แก้วจะถูกแทนที่ด้วยโพแทสเซียม ไอออน และเนื่องจากโพแทสเซียม ไอออน มีขนาดที่ใหญ่กว่าโซเดียม ไอออน การกระทำด้วยวิธีทางเคมี

16 ดังนั้น จึงเป็นผลทำให้ที่ผิวด้าน นอกของแก้วเกิดความเค้นแบบอัด และภายในแก้วจะเกิดความเค้น แบบดึงขึ้น ทำให้แก้วแข็งแรง วิธีนี้ จะเหมาะกับแก้วขนาดบางที่ไม่ สามารถทำให้แข็งแรงขึ้นโดยวิธี ในข้อ 1 ได้ แก้วที่ผ่านการทำให้ แข็งแรงขึ้นโดยวีทางเคมีนี้ จะถูก นำไปใช้เป็นกระจกของเครื่องบิน ความเร็วเหนือเสียง ( supersonic ) หรือทำเลนส์ที่เกี่ยวกับโรคตา


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของแก้วชนิด ต่างๆที่สำคัญ ตลอดจนสมบัติ และประโยชน์ในการ ประยุกต์ใช้ได้แสดงในตารางที่ 1 องค์ประกอบของแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google