งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก
สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

2 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552
จำนวนราย ปี พ.ศ.

3 จำนวนผู้เสียชีวิตไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2529-2552
จำนวนราย ปี พ.ศ.

4 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2548-2552
จ.ประจวบคีรีขันธ์

5 แผนที่การระบาดของโรคไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2550 - 2552
2551 2552

6 10 อันดับ อัตราป่วยไข้เลือดออก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2552
อำเภอ ตำบล ป่วย อัตรา/แสน ทับสะแก นาหูกวาง 37 442.05 เขาล้าน 33 401.02 40 384.73 ห้วยยาง 30 364.12 สามร้อยยอด ไร่ใหม่ 28 316.67 หัวหิน บึงนคร 13 303.81 อ่างทอง 19 221.7 กุยบุรี กุยเหนือ 14 217.46 บางสะพาน กำเนิดนพคุณ 21 204.98 187.56

7 3,757 2 5.93 0.05 เปรียบเทียบสถานการณ์ไข้เลือดออก ณ.สัปดาห์ที่ 6
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เปรียบเทียบสถานการณ์ไข้เลือดออก ณ.สัปดาห์ที่ 6 2553 2552 2551 2550 2549 ป่วย (ราย) 3,757 2,511 2,824 1,702 1,334 ตาย (ราย) 2 5 4 อัตราป่วย 5.93 3.96 4.49 2.73 2.15 อ.ป่วยตาย 0.05 0.20 0.14 0.15 จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ณ.ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 49.62

8 10 อันดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด ณ.สัปดาห์ที่ 6
ตาย อัตราป่วย อัตราป่วยตาย พัทลุง 139 27.52 สมุทรสาคร 127 26.56 ปัตตานี 159 24.76 สงขลา 267 19.99 ยะลา 83 17.45 สมุทรปราการ 199 17.35 สตูล 49 16.99 นราธิวาส 122 16.95 นนทบุรี 166 15.77 ระยอง 1 13.86 1.20 31.ประจวบคีรีขันธ์ 24 4.80

9 ผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 53 เปรียบเทียบ ปี 52 และ ค่ามัธยฐาน จ.ประจวบฯ
จำนวนราย

10 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ จ.ประจวบ ปี 2553
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม เมือง 2 1 3 กุยบุรี ทับสะแก 5 บางสะพาน บางสะพานน้อย ปราณบุรี หัวหิน 10 11 สามร้อยยอด 17 9 26

11 อัตราป่วยไข้เลือดออกสะสมรายอำเภอ จ.ประจวบฯ
1 ม.ค.- 23 ก.พ. 53 อัตรา/แสนปชก.

12 ระดับการเตือนภัย พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นพิเศษเทียบจำนวนผู้ป่วย ณ.สัปดาห์ที่ 7 ชื่อตำบล ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ห้วยทราย 1 ทับสะแก 2 ร่อนทอง ปากน้ำปราณ สามกระทาย ประจวบ หาดขาม หัวหิน คลองวาฬ

13 รายงานการสำรวจค่า HI จำแนกรายอำเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เดือน มกราคม 2553 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีค่า HI มากกว่า 10

14 สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออก
ปี 2553 มีแนวโน้มระบาด เฝ้าระวังในช่วงเดือน ก.พ.-มิ.ย กลุ่มอายุ 0-24 ปี (กลุ่ม ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น) อำเภอเมือง (ต.ห้วยทราย , ต.คลองวาฬ) อำเภอบางสะพาน (ต.ร่อนทอง) อำเภอทับสะแก (ต.ทับสะแก) เขตเทศบาล อำเภอปราณบุรี (ต.ปากน้ำปราณ) เขตเทศบาล เฝ้าระวัง เป็นพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google