งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงื่อนไขการเลือก ขอบเขตข้อมูล ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ( รั้วชุมชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงื่อนไขการเลือก ขอบเขตข้อมูล ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ( รั้วชุมชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงื่อนไขการเลือก ขอบเขตข้อมูล ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ( รั้วชุมชน )

2 ราย ชื่อ

3 ผลการดำเนินงานใน เป้าหมายเน้นหนัก ( รั้ว ชุมชน ) มีเป้าหมายทั้งสิ้น 27,577 หมู่บ้าน / ชุมชน รวม 926 อำเภอ / เขต 76 จังหวัด โดยมีผลดำเนินงาน ดังนี้ 1. การจัดประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน 13,519 ม./ ช. มีผล ดังนี้ 1.1 ได้ผู้เสพ / ผู้ติด 9,760 คน 1.2 ได้ผู้ค้า 2,042 คน 1.3 นำผู้เสพ / ผู้ติดเข้ารับการบำบัด 3,639 คน 1.4 ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้า 2,402 คน

4 ผลการดำเนินงานใน เป้าหมายเน้นหนัก ( รั้ว ชุมชน ) 2. ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย 4,858 ครั้ง 3. จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้านตามเป้าหมายรั้ว ชุมชน 146,721 คน 4. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้บุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด 2,772 คน


ดาวน์โหลด ppt เงื่อนไขการเลือก ขอบเขตข้อมูล ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ( รั้วชุมชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google