งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤษภาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤษภาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤษภาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน พฤษภาคม 2549 เท่ากับ 115.1 พ. ค.49 / เม. ย.49 สูงขึ้นร้อย ละ 0.7 พ. ค.49 / พ. ค.48 สูงขึ้นร้อย ละ 6.2

4 พ. ค.49 / เม. ย.49 สูงขึ้น ร้อยละ 0.7 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผลไม้สด - ผลไม้สด - น้ำอัดลม - น้ำอัดลม - ปลาและสัตว์น้ำ - ปลาและสัตว์น้ำ - ข้าวสารเหนียว - ข้าวสารเหนียว - ขนมปังปอนด์ - ขนมปังปอนด์  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักสด - ผักสด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.9  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าธรรมเนียมรถไฟ - ค่าธรรมเนียมรถไฟ - ค่าใช้จ่ายการศึกษา - ค่าใช้จ่ายการศึกษา - ของใช้ส่วนบุคคล ( ครีม นวดผม สบู่ถูตัว - ของใช้ส่วนบุคคล ( ครีม นวดผม สบู่ถูตัว ครีมบำรุงผิว ผ้าอนามัย ) ครีมบำรุงผิว ผ้าอนามัย )

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 พ. ค.49 / พ. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 6.2 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 5.7  สินค้าราคาสูงขึ้น - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย - น้ำอัดลม - น้ำอัดลม - ผักสด - ผักสด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 6.5  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา - ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน พฤษภาคม 2549 เท่ากับ 104.7 พ. ค.49 / เม. ย.49 สูงขึ้นร้อย ละ 0.6 พ. ค.49 / พ. ค.48 สูงขึ้นร้อย ละ 2.7

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

11 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนพฤษภาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google