งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน มีนาคม 2549 เท่ากับ มี. ค.49 / ก. พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.0 มี. ค.49 / มี. ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 5.7 ไตรมาส 1/ 49 / ไตรมาส 1/ 48 สูงขึ้นร้อยละ 5.7

4 มี. ค.49 / ก. พ.49 สูงขึ้น ร้อยละ 1.0 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.1  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด ผลไม้สด - ผักสด ผลไม้สด - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไก่สด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผงซักฟอก - ผงซักฟอก - ยาสีฟัน - ยาสีฟัน - แชมพูสระผม - แชมพูสระผม - น้ำยาปรับผ้านุ่ม - น้ำยาปรับผ้านุ่ม

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมีนาคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 มี. ค.49 / มี. ค.48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.7 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.7  สินค้าราคาสูงขึ้น - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร - ปลาและสัตว์น้ำ - ปลาและสัตว์น้ำ - นมและผลิตภัณฑ์ - นมและผลิตภัณฑ์ - ผักสดและผลไม้ - ผักสดและผลไม้ - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย  สินค้าราคาลดลง - ไก่สด - ไก่สด - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ - น้ำมันพืช - น้ำมันพืช หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 6.3  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าโดยสารสาธารณะ  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้า - ค่าบริการสื่อสาร - ค่าบริการสื่อสาร

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 ไตรมาส 1/49 / ไตรมาส 1/48 สูงขึ้น ร้อยละ 5.7 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.1 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 6.8

9 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบไตรมาสเดียวกัน ปีก่อน

10 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน มีนาคม 2549 เท่ากับ มี. ค.49 / ก. พ.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 มี. ค.49 / มี. ค.48 สูงขึ้นร้อยละ 2.6 ไตรมาส 1/ 49 / ไตรมาส 1/ 48 สูงขึ้นร้อยละ 2.6

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมีนาคม 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

13 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เทียบไตรมาส เดียวกันปีก่อน

14 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ หัวข้อ ชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมีนาคม 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google