งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2552 www.price.moc.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2552 www.price.moc.go.th

2 ประเทศปี 51มค.52กพ.52มีค.52เมย.52 ไทย+5.5-0.4-0.1-0.2-0.9 มาเลเซีย+5.4+3.9+3.7+3.5+3.0 ฟิลิปปินส์+9.3+7.1+7.3+6.4+4.8 อินโดนีเซีย+10.3+9.2+8.6+7.9+7.3 สิงคโปร์+6.5+2.9+1.9+1.6-0.7 จีน+5.9+1.0-1.6-1.2-1.5 ญี่ปุ่น+1.40.0-0.1-0.3-0.1 ไต้หวัน+3.6+1.5-1.3-0.2-0.5 เวียดนาม+23.1+17.5+14.8+11.3+9.2 สหรัฐอเมริกา+3.90.0+0.2-0.4-0.7 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ www.price.moc.go.th

3 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ เมย.52

4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ เดือน มกราคม 2551 – พฤษภาคม 2552 www.price.moc.go.th

5 ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 / ดีเซล ภายในประเทศ เดือน มกราคม 2551 – พฤษภาคม 2552 www.price.moc.go.th บาท / ลิตร

6 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

7 เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์เดือน/ปีบาท/ดอลลาร์ 15 ก.พ. 255132.606615 ก.ค. 255133.458415 ม.ค. 255234.8656 29 ก.พ. 255131.850630 ก.ค. 255133.446030 ม.ค. 255234.8843 14 มี.ค. 255131.391415 ส.ค. 255133.735216 ก.พ. 255235.1158 31 มี.ค. 255131.460329 ส.ค. 255134.117727 ก.พ. 255236.0020 16 เม.ย. 255131.534815 ก.ย. 255134.511416 มี.ค. 255235.8459 30 เม.ย. 255131.698330 ก.ย. 255134.001831 มี.ค. 255235.6629 15 พ.ค. 255132.368315 ต.ค. 255134.060916 เม.ย. 255235.3209 30 พ.ค. 255132.401731 ต.ค. 255134.925930 เม.ย. 255235.2673 16 มิ.ย. 255133.219917 พ.ย. 255134.950914 พค. 255234.4836 30 มิ.ย. 255133.483728 พ.ย. 255135.380229 พค. 255234.3332 15 ธ.ค. 255134.8657 29 ธ.ค. 255134.9910 อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์)

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index www.price.moc.go.th

9 เดือนพฤษภาคม 2552 เท่ากับ 104.3 พค.52/เมย.52 ลดลงร้อยละ -0.3 พค.52/พค.51 ลดลงร้อยละ -3.3 ( มค.-พค.52)/(มค.-พค.51) ลดลงร้อยละ- 1.1 เมย.52 104.6 +1.0 -0.9 -0.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ www.price.moc.go.th

10 พค.52/เมย.52 ลดลง ร้อยละ -0.3 สูงขึ้นร้อยละ + 0.1 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  เนื้อสุกร  ไก่สด  ไข่ และผลิตภัณฑ์นม  น้ำมันพืช น้ำปลา ซีอิ๊ว  สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ผักสด  ผลไม้ ลดลงร้อยละ -0.5 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หนังสือแบบเรียน-สมุด  เครื่องแบบนักเรียน  ผงซํกฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  บุหรี่  สุรา หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม www.price.moc.go.th

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ พค.52 www.price.moc.go.th เทียบเดือนที่ผ่านมา

12 พค.52/พค.51 ลดลงร้อยละ -3.3 สูงขึ้นร้อยละ +4.2 o สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่  แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  เนื้อสุกร  ปลาและสัตว์น้ำ  ไข่ และผลิตภัณฑ์นม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -8.6 o สินค้าราคาลดลง ได้แก่  น้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าโดยสารสาธารณะ  ค่ากระแสไฟฟ้า- ค่าน้ำประปา  ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เครื่องแบบนักเรียน www.price.moc.go.th

13 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ พค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

14 .. สูงขึ้นร้อยละ +8.1 ลดลงร้อยละ – 7.2 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม มค.- พค.52 / มค.- พค.51 ลดลงร้อยละ -1.1 www.price.moc.go.th

15 อัตรา (%) www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ พค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2552 เท่ากับ 102.3 พค.52 / เมย.52 ลดลงร้อยละ -0.6 พค.52 / พค.51 ลดลงร้อยละ -0.3 www.price.moc.go.th ( มค.-พค.52)/(มค.-พค.51) สูงขึ้นร้อยละ +1.1 เมย.52 102.9 +0.1 +1.0 +1.4

17 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ พค.52 เทียบเดือนที่ผ่านมา

18 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ พค.52 เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

19 www.price.moc.go.th ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ พค.52 เทียบเฉลี่ยระยะเดียวกันปีก่อน

20  เว็บไซต์ www.price.moc.go.th www.price.moc.go.th  โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000 0 2507 7000  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793  ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสด www.price.moc.go.th ห้วข้อชมการถ่ายทอดสดwww.price.moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2552 www.price.moc.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google