งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือนสิงหาคม 2550 เท่ากับ 116.7 ส.ค.50 / ก.ค.50 ลดลงร้อยละ 0.5 ส.ค.50 / ส.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ส.ค.50 / ก.ค.50 ลดลงร้อยละ 0.5 ส.ค.50 / ก.ค.50 ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.6   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักและผลไม้ (ผักคะน้า ผักชี มะเขือเทศ และ ทุเรียน) สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไข่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.6   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - ผักและผลไม้ (ผักคะน้า ผักชี มะเขือเทศ และ ทุเรียน) สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไข่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.4   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.4   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2550

6 ส.ค.50 / ส.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ผักและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไก่สด - ผักและผลไม้ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.7 - น้ำมันเชื้อเพลิง หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.7 - น้ำมันเชื้อเพลิง

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม 2550

8 เดือน สิงหาคม 2550 เท่ากับ 105.6 ส.ค.50 / ก.ค.50 ไม่เปลี่ยนแปลง ส.ค.50 / ส.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนสิงหาคม 2550

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google