งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักยภาพอุตสาหกรรมส่งออกไทย... ช่องทางและโอกาสในการแข่งขัน การสัมมนาเรื่อง “ ฝ่าวิกฤติ... ปรับกลยุทธ์ รับมือการส่งออกไทย ปี 2008” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักยภาพอุตสาหกรรมส่งออกไทย... ช่องทางและโอกาสในการแข่งขัน การสัมมนาเรื่อง “ ฝ่าวิกฤติ... ปรับกลยุทธ์ รับมือการส่งออกไทย ปี 2008” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักยภาพอุตสาหกรรมส่งออกไทย... ช่องทางและโอกาสในการแข่งขัน การสัมมนาเรื่อง “ ฝ่าวิกฤติ... ปรับกลยุทธ์ รับมือการส่งออกไทย ปี 2008” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

2 2 OUTLINE I.ความสำคัญของการส่งออก II.การส่งออกและการแข่งขันของไทย ในตลาดโลก III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน IV.ช่องทางและโอกาสในการแข่งขัน

3 3 I.ความสำคัญของการส่งออก  สัดส่วนต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Source : NESDB

4 4  เป็นกลไกหลักในการผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปี 2006 -2007 2006p 2007p %Q1Q2Q3Q4Q1Q2 GDP5.06.05.34.64.2 4.4 Private Consumption1.72.11.91.51.30.70.5 Govt. Consumption0.30.60.5 -0.31.00.7 Investment0.91.51.00.80.5-0.30.0 Change in Inventories-2.8-6.1-5.01.4-1.3-1.50.7 Net Exports4.87.86.90.54.14.42.5 Exports of G&S5.78.95.93.44.6 Imports of G&S0.91.12.90.50.12.1 Contribution to GDP Growth Source : NESDB I.ความสำคัญของการส่งออก (ต่อ)

5 5 II.การส่งออกและการแข่งขันของไทย ในตลาดโลก  สัดส่วนสินค้าออกของไทยในตลาดโลก – จากร้อยละ 0.32 ในปี 1980 เพิ่มเป็นร้อยละ 1.08 ในปี 2006 ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในตลาดโลก Source: WTO

6 6 19952007 (ม.ค. – ก.ย.) II.การส่งออกและการแข่งขันของไทย ในตลาดโลก (ต่อ)  ตลาดส่งออกของไทย --- จากตลาดหลัก คือ US, EU (15), ญี่ปุ่น และ อาเซียน (5) กระจายไปตลาดใหม่ เช่น จีน, อินเดีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริกาใต้ และอินโดจีนมากขึ้น สัดส่วนอัตราการ 1995 2007 (ม.ค.-ก.ย.) ขยายตัว - 07 (ม.ค.-ก.ย.) จีน2.99.527.0 อินเดีย0.51.860.5 แอฟริกาใต้0.40.815.3 อินโดจีน (CLMV) 2.75.117.3 ตะวันออก กลาง 4.55.135.3 สัดส่วนส่งออกไปตลาดหลักและตลาดใหม่ Source: BOT

7 7 II.การส่งออกและการแข่งขันของไทย ในตลาดโลก (ต่อ) สัดส่วน2007 (ม.ค. – ก.ย.) ภาคการผลิต 19952007 (ม.ค.– ก.ย.) มูลค่า (ล้าน USD) อัตราการ ขยายตัว เกษตรกรรม +ประมง + เหมืองแร่ + ป่าไม้ 16.910.711,8889.4 อุตสาหกรรม82.088.297,58017.4 แรงงานเข้มข้น19.88.59,35713.5 ไฮเทค46.564.271,04216.3 ทรัพยากรเข้มข้น11.410.411,48022.1 อื่นๆ4.45.25,70130.8 สินค้าอื่นๆ1.1 1,132-15.3 รวม100.0 110,60016.1 Source: BOT  สินค้าส่งออก --- ภาคเกษตรลดความสำคัญเป็นลำดับ ขณะที่ สินค้าไฮเทคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

8 8 II.การส่งออกและการแข่งขันของไทย ในตลาดโลก (ต่อ) 20032004200520062007 สิงคโปร์42332 จีน2722291815 มาเลเซีย2116262223 อินเดีย42303327 ไทย2826252933 ฟิลิปปินส์4143404245 อินโดนีเซีย49 505254 จำนวนประเทศ51 5355 ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2007 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยรวม  ความสามารถในการแข่งขัน --- อันดับตกลง แพ้คู่แข่งอย่าง มาเลเซีย และกำลังถูกทิ้งห่างจากประเทศหน้าใหม่เช่น จีน และ อินเดีย

9 9 20032004200520062007 Economic performance 13971915 Government efficiency 1820142027 Business efficiency 252125 34 Infrastructure4342394248 จำนวนประเทศ51 5355 ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2007 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านต่างๆ ปัจจัยแข่งขันในด้านโครงสร้างพื้นฐานล้าหลัง โดยเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี II.การส่งออกและการแข่งขันของไทย ในตลาดโลก (ต่อ)

10 10 III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน ธุรกิจไทย กฎกติกา การค้าโลก เปลี่ยนแปลง คู่แข่งใหม่เข้าสู่ ตลาดโลกมากขึ้น การสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทาง การค้าอย่าง กว้างขวางผ่านการ รวมกลุ่มและ FTA ราคาพลังงาน สูงขึ้นและผัน ผวน การค้า บริการเริ่ม แทนที่การค้า สินค้ามาก ขึ้น เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลง แบบก้าว กระโดด อัตรา แลกเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

11 11 1.การเข้าสู่ตลาดโลกของประเทศหน้าใหม่ ประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ เช่น BRIC Source:WTONotes: * = China + HK + Taiwan ** = Brazil + Russia + India 1990 2006 US 11.4% Japan 8.3% Europe 48.9% Greater China* 6.1% BRI ** 3.1% ASEAN 4.2% US 8.6% Japan 5.4% Europe 41.1% Greater China* 12.6% BRI **4.6% ASEAN6.4% III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

12 12 Source : IMF World Economic Outlook, October 2007 อัตราการขยายตัว (%) 200520062007f2008f โลก4.85.45.24.8 สหรัฐฯ3.12.91.9 EU2.03.23.02.5 ญี่ปุ่น1.92.22.01.7 จีน10.411.111.510.0 อินเดีย9.09.78.98.4 เวียดนาม8.48.28.38.2 สหรัฐอาหรับฯ8.29.47.76.6 รัสเซีย6.46.77.06.5 เศรษฐกิจประเทศเข้าตลาดโลกใหม่เติบโตในอัตราสูง III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

13 13 FDI Inflows Avg. Growth in 2005 - 2006 เอเชียใต้77.8% อินเดีย84.3% อาเซียน20.9% เวียดนาม20.0% กัมพูชา108.8% สปป.ลาว316.3% ยุโรปตะวันออก35.3% รัสเซีย53.9% แอฟริกา42.2% Top 6 destinations for FDI in 2007- 2009* จีน52% อินเดีย41% สหรัฐอเมริกา35% รัสเซีย21% บราซิล13% เวียดนาม12% * =% of respondent companies that listed each of the countries as one of top 5 FDI locations Source: World Investment Prospects Survey 2007-2009, UNCTAD ตลาดใหม่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต เป็นที่หมายตา ของนักลงทุนต่างชาติ III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

14 14 2.กติกาการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลง -- GATT / WTO 1993 --- การเจรจา GATT รอบอุรุกวัยสิ้นสุด ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการเจรจาในการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 1995 --- จัดตั้ง WTO ขยายขอบเขตการเจรจาการค้า ครอบคลุมสินค้าเกษตรและบริการ 2001 --- เริ่มการเจรจารอบใหญ่ที่ Doha โดยประเทศ พัฒนายอมให้มีการเจรจาเรื่องการอุดหนุนสินค้าเกษตร ส่วนภาคบริการให้ค่อยเป็นค่อยไป และเน้นเรื่องทรัพย์สิน ทางปัญญา ปัจจุบัน Doha Round ยังไม่ได้ข้อสรุป ยังคงเจรจาเรื่อง การลดการอุดหนุนสินค้าเกษตร (สหรัฐฯ EU) กับการลด ภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม (บราซิล อินเดีย) III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

15 15 มาตรการด้านแรงงาน และสังคม มาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม มาตรการด้าน สุขอนามัย - SA 8000 - WRAP - Child Labor Protection - SA 8000 - WRAP - Child Labor Protection - WEEE & RoHS - REACH - มาตรการ เกี่ยวกับโลกร้อน - Eco-label - EIA - WEEE & RoHS - REACH - มาตรการ เกี่ยวกับโลกร้อน - Eco-label - EIA - GMP - GAP - HACCP - GMP - GAP - HACCP ภาษีสินค้าอุตสาหกรรมลดไปมากแล้ว แต่มีมาตรการทาง การค้าที่ไม่ใช่ภาษี ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

16 16 3.การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าอย่างกว้างขวาง ผ่านการรวมกลุ่มและ FTAs ยุโรป ---- European Union (EU) เริ่มในปี 1967 ขยายตัวเป็น ลำดับ ปัจจุบันมี 27 ประเทศ กำลังพิจารณาเพิ่มอีก 3 – 6 ประเทศ อเมริกา --- มี NAFTA ที่เริ่มในปี 1993 และในปี 1994 ริเริ่ม Free Trade Area of the Americas (FTAA) ถ้าสำเร็จจะครอบคลุมถึง 34 ประเทศในทวีปอเมริกา เอเชีย --- ASEAN, SAPTA, EAEC etc… - 1967 --- ASEAN, AFTA ในปี 1992 - 1995 --- SAPTA รวม 7 ประเทศในเอเชียใต้ - 1998 --- Pan-Arab Free Trade Area มี 16 ประทศ - 1999 --- ริเริ่มการรวมกลุ่มในเอเชียตะวันออก III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

17 17 WTO คาดว่าภายในปี 2010 จะมีข้อตกลงการค้าระหว่างกันในโลก ถึง 400 ข้อตกลง และมากกว่า 90% เป็น FTA ที่เหลือเป็น Custom Unions III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ) ที่มา : WTO

18 18 ไทย...aims to be Regional Financial Hub, Tourism Hub, Spa Treatment Hub, Healthcare Hub, etc. ไทย...aims to be Regional Financial Hub, Tourism Hub, Spa Treatment Hub, Healthcare Hub, etc. สิงคโปร์ Medical Hub, Logistics Hub, Tourism Hub สิงคโปร์ Medical Hub, Logistics Hub, Tourism Hub อินเดีย Call Center Hub, Software/I T Hub อินเดีย Call Center Hub, Software/I T Hub 4.การค้าบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น --- ประเทศต่างๆ หันมา สร้างรายได้จากการค้าบริการแทนการค้าสินค้า III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

19 19 5.เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด + เทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ ข้อมูล การคิดคำนวณ/ ประมวลผล Source: The impact of innovation, Technology Pioneers 2003, APAX Partners เทคโน โลยี ไร้สาย ทุก คน ทุกที่ ทุก เวลา เทคโนโ ลยี ชีวภาพ หน่วยควา มจำ สมาร์ ท การ์ด การทำ ธุรกิจ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ บทบาท ของ ดาวเทีย ม III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ)

20 20 6.ความผันผวนของระบบการเงินโลกและอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาสินเชื่อ Sub-prime ทำให้ระบบการเงินโลกปั่นป่วน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลงมากกับเงินหลายสกุล โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินบาท III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ) เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกับ USD ตั้งแต่ กลางปี 2005

21 21 7.ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและผันผวน กระทบต้นทุน การผลิต III.ปัจจัยกระทบความสามารถในการ แข่งขัน (ต่อ) เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกับ USD ตั้งแต่ กลางปี 2005 Note: * Average weekly priceSource: EIA, US

22 22  ภาคการเมืองและรัฐบาลใหม่ มีความไม่แน่นอนสูง ธุรกิจต้องพึ่งพา ตนเองเป็นหลัก  ปัจจัยสำคัญที่ต้องบริหารเพื่อให้การส่งออกแข่งขันได้ –เข้าถึงการค้า/การผลิตของประเทศใหม่ ๆ ที่เข้าตลาดโลก –ย้าย+ ขยายฐานการผลิตไปประเทศที่มีความได้เปรียบด้านการ ผลิต –ปรับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่คู่ค้ากำหนด –เข้าระบบเครือข่ายการผลิต / การค้า –ขยายไปภาคบริการ –ใช้ ICT ในการทำธุรกิจ/ธุรกรรมให้ทันวิวัฒนาการของ ICT –บริหารค่าเงินบาท ด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคาร –บริหารต้นทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ /ใช้พลังงานทดแทน IV.ช่องทางและโอกาสในการแข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt ศักยภาพอุตสาหกรรมส่งออกไทย... ช่องทางและโอกาสในการแข่งขัน การสัมมนาเรื่อง “ ฝ่าวิกฤติ... ปรับกลยุทธ์ รับมือการส่งออกไทย ปี 2008” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google