งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าร่วมกิจกรรมอังคารสุขสันต์ ของผู้เรียน ขั้นตอนการเข้า ร่วมกิจกรรม สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าร่วมกิจกรรมอังคารสุขสันต์ ของผู้เรียน ขั้นตอนการเข้า ร่วมกิจกรรม สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าร่วมกิจกรรมอังคารสุขสันต์ ของผู้เรียน ขั้นตอนการเข้า ร่วมกิจกรรม สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ

2 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบหัวข้อที่สนใจที่ บอร์ด อังคารสุขสันต์ ( ทางขึ้นบันไดชั้น 2 ติด ลิฟท์ ) สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ

3 ขั้นตอนที่ 2 สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ ลงชื่อสมัคร ที่หมวดที่ รับผิดชอบ ( ควรสมัครก่อนถึงกำหนดงาน อย่างน้อย 3 วัน ) ลงชื่อสมัคร ที่หมวดที่ รับผิดชอบ ( ควรสมัครก่อนถึงกำหนดงาน อย่างน้อย 3 วัน )

4 ขั้นตอนที่ 3 เข้าร่วม กิจกรรม เข้าร่วม กิจกรรม ( ลงชื่อก่อนเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง ) ( นำสมุดประสบการณ์มาด้วย เสมอ ถ้ายังไม่มีสมุด ให้ นำกระดาษ A4 มาแทนก่อน ) เข้าร่วม กิจกรรม เข้าร่วม กิจกรรม ( ลงชื่อก่อนเข้าร่วม กิจกรรมทุกครั้ง ) ( นำสมุดประสบการณ์มาด้วย เสมอ ถ้ายังไม่มีสมุด ให้ นำกระดาษ A4 มาแทนก่อน ) สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ

5 ขั้นตอนที่ 4 ( หลังร่วมกิจกรรม นำสมุด ประสบการณ์ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เซนต์ชื่อ ) อาจารย์รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ

6 จบขั้นตอน ดีใจจังครบ 2 ครั้ง / เทอมแล้ว ดีใจจังครบ 2 ครั้ง / เทอมแล้ว สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt การเข้าร่วมกิจกรรมอังคารสุขสันต์ ของผู้เรียน ขั้นตอนการเข้า ร่วมกิจกรรม สนม. 1/47 2 ครั้ง / เทอมจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google