งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ2552
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2

3 คลิกเลือกโปรแกรมโครงการ ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

4 ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน
ใส่รหัสผู้ใช้ ใส่รหัสผ่าน ข้อมูลรายงาน ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน

5 การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน

6 ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ

7 ใส่รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

8 ค้นหาหน่วยบริการ/โรงพยาบาล

9 หน่วยบริการ/โรงพยาบาล ค้นหาจากรหัสหน่วยบริการ/โรงพยาบาล
ค้นหาจากชื่อ หน่วยบริการ/โรงพยาบาล ค้นหาจากรหัสหน่วยบริการ/โรงพยาบาล

10 บันทึกข้อมูล

11 เคยทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน
กรณีผู้ใช้งาน เคยทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน

12 ปรากฏข้อความแจ้งเตือน หากผู้ใช้งานเคยทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงานมาแล้ว

13 แก้ไขรหัสผ่านได้

14 โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
การบันทึกข้อมูล โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

15 ใส่รหัสผู้ใช้ ใส่รหัสผ่าน กดปุ่ม “ล็อคอิน”

16 คลิกเลือกที่ “บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน”

17 รหัสประจำตัว หรือ ชื่อ-นามสกุล
ค้นหาข้อมูลได้จาก รหัสประจำตัว หรือ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แสดงรายละเอียดข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ บุคลากร สธ./กลุ่มเสี่ยง นอกกลุ่มเป้าหมาย กดปุ่ม “บันทึก” จะต้องใส่โรคเรื้อรังมาด้วยทุกครั้ง

18 วิธีการแก้ไขข้อมูล การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

19 ผู้ใช้งานกรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ ค้นหา”

20 หากแก้ไขข้อมูลแล้ว กดปุ่ม “บันทึก”

21 การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วิธีการลบข้อมูล การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

22 ผู้ใช้งานกรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ ค้นหา”

23 หากต้องการลบข้อมูลกดปุ่ม “ลบ”

24 เมนูรายงาน

25 เมนูรายงาน ข้อมูลรายงานสรุปการให้บริการ ทั้งประเทศ
รายงานสรุปการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งประเทศ รายงานจำนวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งประเทศ รายงานจ่ายเงินการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทั้งประเทศ ข้อมูลรายงานการให้บริการรายหน่วยบริการ รายงานการให้บริการฉีดวัคซีน รายงานจ่ายเงินการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เข้าเงื่อนไขจ่ายเงิน) รายงานจ่ายเงินการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ไม่เข้าเงื่อนไขจ่ายเงิน)

26 การให้บริการรายจังหวัด
ข้อมูลรายงานสรุป การให้บริการรายจังหวัด

27 ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อดูข้อมูล
เพื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อดูข้อมูล

28 ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อดูข้อมูล

29 ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อดูข้อมูล

30 การให้บริการรายหน่วยบริการ
ข้อมูลรายงาน การให้บริการรายหน่วยบริการ

31 คลิกเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ
ใส่รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ และกดปุ่ม “แสดงรายงาน”

32 ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ

33 ผู้ใช้งานคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ

34 เมนู Download Excel File

35 ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ
หากผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดเอกสาร คลิกเลือกที่ปุ่ม "Download"

36 เมนูออกจากระบบ

37 หากผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ กดปุ่ม “ออกจากระบบ”
มีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน หากต้องการออกจากระบบ

38 โทรศัพท์ 0-2831-4000 ต่อ 2500 (เวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามปัญหาด้านโปรแกรม โทรศัพท์ ต่อ 2500 (เวลาราชการ) หลังจากวันที่ 12 มีนาคม 2552 ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์

39 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google