งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand 1 กราฟสรุปการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อฯ ตั้งแต่ปี 2544-2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand 1 กราฟสรุปการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อฯ ตั้งแต่ปี 2544-2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand 1 กราฟสรุปการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อฯ ตั้งแต่ปี

2 Thailand สรุปรายการทำคำขอเสนอซื้อ ตั้งแต่ปี

3 Thailand เปรียบเทียบมูลค่ารวมของคำเสนอซื้อ และการตอบรับคำเสนอซื้อ ตั้งแต่ปี

4 Thailand สรุปวัตถุประสงค์การทำคำเสนอซื้อ แบบ Mandatory ตั้งแต่ปี

5 Thailand สรุปวัตถุประสงค์การทำคำเสนอซื้อ แบบ Delist ตั้งแต่ปี

6 Thailand สรุปวัตถุประสงค์การทำคำเสนอซื้อ แบบ Voluntary ตั้งแต่ปี

7 Thailand เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ในการเสนอซื้อ ตั้งแต่ปี

8 Thailand สรุปการขอผ่อนผัน ตั้งแต่ปี

9 Thailand สรุปเหตุผลในการขอผ่อนผัน แบบไม่เปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม 9

10 Thailand สรุปเหตุผลในการขอผ่อนผัน แบบฟื้นฟูกิจการ 10

11 Thailand สรุปเหตุผลในการขอผ่อนผัน แบบ White Wash 11

12 Thailand สรุปเหตุผลในการขอผ่อนผัน แบบเหตุจำเป็นและสมควร 12

13 Thailand เปรียบเทียบเหตุผลในการขอผ่อนผัน ตั้งแต่ปี

14 Thailand เปรียบเทียบการทำคำเสนอซื้อกับการขอผ่อนผัน ตั้งแต่ปี


ดาวน์โหลด ppt Thailand 1 กราฟสรุปการการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อฯ ตั้งแต่ปี 2544-2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google