งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 ลำดับที่Reporting areascasesdeathsMorbidity rate 1Krabi1174271.320 2Rayong1044166.671 3Chanthaburi648125.920 4Phangnga279110.231 5Satun27492.210 6Ranong15383.571 7Samut Sakhon40882.950 8Ratchaburi68681.762 9Trat18081.480 10Chumphon38578.580 รวมทั้งประเทศ 26,07940.8327 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 (ข้อมูล ณ 29 กค 55) แหล่งที่มา: http://www.boe.moph.go.th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 28 ก.ค. 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็น อัตราป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 26 กค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเครือข่าย (ข้อมูล ณ 26 กค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 รายงานผลการตรวจ dengue serotype ของกรมวิทย์ฯ update เมื่อ 20 ก.ค. 2555 จำนวนตรวจที่ positive 96 ราย แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 พื้นที่ที่ต้อง กำกับติดตาม

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 28 กค 55) รายละเอียดดังเอกสาร

11 สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก

12 ตั้งแต่วันที่ 1 มค- 25 กค 55 มีผู้ป่วย 17,656 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยภาคเหนือ มีอัตราป่วยมากที่สุด จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ พะเยา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในมิย55และกค55 จากการศึกษาเด็กที่ป่วยโรคมือเท้าปาก เชื้อที่พบ 40% เป็นสายพันธุ์คอกซากี เอ 6, 10% เป็นเอนเทอโรไวรัส 71, 10% เป็นคอกซากี เอ 16 และส่วนที่เหลือกำลังแยกสายพันธุ์อยู่

13 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 26 กค 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

14 ลักษณะอาการที่สำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนี้

15 โรคมือ เท้า ปาก กลุ่มที่พบ –พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยมักมี อาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง สาเหตุ –เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีหลายชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ ไวรัสคอก แซคกี้ เอ (Coxsackie A) และเอนเทอโรไวรัส 71 ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดย –ทางการหายใจ และทางเดินอาหาร –โดยการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง หรืออุจจาระ ของผู้ป่วย –เชื้อมีระยะฟักตัวนานประมาณ 3-6 วัน

16 โรคมือ เท้า ปาก อาการแทรกซ้อนที่ควรเฝ้าระวัง –หากรับประทานอาหารได้น้อย และมีภาวะขาดน้ำ - ควรรีบไปโรงพยาบาลหากมีอาการดังนี้ ไข้สูงมาก ซึมลง และอาเจียนบ่อย มีอาการหายใจ หอบเหนื่อย แขนขาอ่อนแรง วิธีการป้องกันที่สำคัญ –แยกผู้ป่วย และรักษาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดี ทำ ความสะอาดเครื่องใช้และของเล่น –หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน –เน้นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ –หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่ชุมชนแออัด

17 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยกลุ่มอาการมือ เท้า ปาก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 กค 55) รายละเอียดดังเอกสาร

18 พื้นที่ที่มีกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ ระบาดในขณะนี้ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (ข้อมูล ณ 26 มิย 55)

19 พื้นที่ที่มีกลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ ระบาดในขณะนี้ แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

20 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google