งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ขก.. สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร.6 ขก. ปี 2549 (1 มค.- 22 พย.49)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ขก.. สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร.6 ขก. ปี 2549 (1 มค.- 22 พย.49)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ขก.

2 สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร.6 ขก. ปี 2549 (1 มค.- 22 พย.49)

3 จำนวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค.- 22 พ. ย. 2549 ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น จำนวนป่วย ( ราย ) แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

4 ผลการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย (Final diagnosis) ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค.- 22 พ. ย. 2549 ใน พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 จำนวนป่วย ( ราย )

5 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก

6 แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) ตั้งแต่ 1 มค. - 11 พย. 2549 จำแนกรายจังหวัด แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน สคร.6 = 3749/4 : 49.58/0.05

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 1 มค. - 11 พย. 49 จำแนกรายเดือน อัตราป่วย : ปชก.แสนคน แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 871 (11.5 2)

9 แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม. ค.- 11 พ. ย. 2549 ( ณ สัปดาห์ที่ 45) จำแนกรายอำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น 3749 / 4 (49.58/0.05) 1126 (85.11)

10 สถานการณ์โรค เลปโตสไปโรซีส

11 อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส ตั้งแต่ 1 มค. - 11 พย. 2549 ( ณ สัปดาห์ที่ 45) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน สคร.6 = 627 / 9 : 8.29 /0.12

12 อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส ตั้งแต่ 1 มค. - 11 พย. 2549 ( ณ สัปดาห์ที่ 45) จำแนกรายเดือน ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น อัตราป่วย : ปชก. แสน คน แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

13 จำนวนป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส ตั้งแต่ 1 ม. ค.- 11 พ. ย. 2549 ( ณ สัปดาห์ที่ 45) กระจายรายอำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น 298 (16.97) 627/9 (8.29/0.12) 102 (11.28)

14 อัตราป่วยโรคเลปโตสไปรซีส ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 45) จำแนก กลุ่มอายุ พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. อัตราป่วย /100,000 แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก.

15


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มระบาดวิทยา สคร.6 ขก.. สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร.6 ขก. ปี 2549 (1 มค.- 22 พย.49)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google