งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งเขตภูมิภาคของทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งเขตภูมิภาคของทวีปแอฟริกา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งเขตภูมิภาคของทวีปแอฟริกา

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. ด. ช. จิรายุส ซือตระกูล เลขที่ 2 2. ด. ช
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. ด.ช.จิรายุส ซือตระกูล เลขที่ 2 2. ด.ช.พสิษฐ์ ชยาตุลชาต เลขที่ 9 3. ด.ญ.กันต์ฤทัย อินทะวงค์ เลขที่ ด.ญ.พรรษา ศรีพัฒนกุล เลขที่ ด.ญ.สุพรรณิกา เป็กสาร เลขที่ 30

3 ทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกา เหนือ
อยู่ทางตอนเหนือของทวีป ประกอบด้วยประเทศหลักๆ ตามลำดับ คือ ๑.ซูดาน ๒.ตูนิเซีย ๓.โมร็อกโก ๔.ลิเบีย ๕.อียิปต์ ๖.แอลจีเรีย ๗.เวสเทิร์นสะฮารา

4 ทวีปแอฟริกา กลาง อยู่ทางตอนกลางของทวีป อยู่ตรงแนวเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยประเทศหลักๆ ตามลำดับ คือ ๑.กาบอง ๒.แคเมอรูน ๓.ชาด ๔.เซาตูเม และ ปรินซิปี ๕.สาธารณรัฐคองโก ๖.สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์) ๗.ประเทศแอฟริกากลาง ๘.อิเควทอเรียลกินี ๙.แองโกลา

5 ทวีปแอฟริกา ตะวันออก อยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีประเทศหลักๆ คือ
๑.บุรุนดี ๑๐.โมซัมบิก ๒.คอโมโรส ๑๑.รวันดา ๓.จิบูตี ๑๒.เซเชลส์ ๔.เอริเทรีย ๑๓.โซมาเลีย ๕.เอธิโอเปีย ๑๔.แทนซาเนีย ๖.เคนยา ๑๕.ยูกันดา ๗.มาดากัสการ์ ๑๖.แซมเบีย ๘.มาลาวี ๙.มอริเชียส

6 ทวีปแอฟริกา ตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีประเทศหลักๆ คือ
๑.เบนิน ๑๑.มอริเตเนีย ๒.บูร์กินาฟาโซ ๑๒.ไนเจอร์ ๓.เคปเวิร์ด ๑๓.ไนจีเรีย ๔.โกตดิวัวร์ ๑๔.เซเนกัล ๕.แกมเบีย ๑๕.เซียร์ราลีโอน ๖.กานา ๑๖.โตโก ๗.กินี ๘.กินี-บิสเซา ๙.ไลบีเรีย

7 ทวีปแอฟริกา ใต้ อยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา มีพวกยุโรป
อพยพมาอาศัยอยู่ จึงมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมาก ประกอบด้วยประเทศหลักๆ คือ ๑.นามิเบีย ๒.บอตสวานา ๓.เลโซโท ๔.สวาซืแลนด์ ๕.แอฟริกาใต้ ๖.ซิมบับเว

8 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งเขตภูมิภาคของทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google