งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน ผังงานคือ อะไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน ผังงานคือ อะไร ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน ผังงานคือ อะไร ?

2 ผังงาน (Flowchart) คือ เครื่องมือช่วยในการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ภาพ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน

3 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับกำหนดการเริ่มต้น และจบการทำงาน ตัวอย่าง Start เริ่ม End จบ

4 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับแสดงการประมวลผล การคำนวณ หรือการกำหนดค่า ตัวอย่าง C = A+B/2 Sum = 5

5 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับการรับข้อมูลนำเข้า Read x Read name ตัวอย่าง Read name Read x

6 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล หรือผลลัพธ์ Show x Print X ตัวอย่าง Show Name Print Name

7 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติงาน Num <= 4 F (เท็จ) ตัวอย่าง T (จริง)

8 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ในผังงาน A ตัวอย่าง ในหน้าเดียวกัน A อยู่คนละหน้า

9 สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน
ใช้สำหรับการกำหนดทิศทางการทำงาน ตัวอย่าง Num <= 4 F (เท็จ) T (จริง)

10 ตัวอย่าง การประมวลผล การเขียนเป็นผังงาน
Start Start 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ I = 3 2. กำหนดให้บวกค่า I เพิ่มอีก 4 เก็บไว้ในตัวแปร Sum 3. แสดงค่า I และ Sum ออกทางจอภาพ I = 3 I = 3 Sum = I+4 Show I,Sum End

11 การอ่านผังงาน หรือ การอธิบายผังงาน
การอ่านผังงาน หรือ การอธิบายผังงาน คำอธิบายผังงาน Start I = 3 B = 10 End A = 5 C = A*B C = C*A a Print C กำหนดค่า A มีค่าเป็น 5 กำหนดค่า B มีค่าเป็น 10 คำนวณ A คูณกับ B เก็บไว้ในตัวแปร C คำนวณ C คูณกับ A เก็บไว้ในตัวแปร C พิมพ์ค่า C ออกทางเครื่องพิมพ์

12 จงเขียนผังงานเพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ D=(A+B)*C
ใบงานที่ 1 จงเขียนผังงานเพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ D=(A+B)*C


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน ผังงานคือ อะไร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google