งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้หลักการของลูกคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้หลักการของลูกคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้หลักการของลูกคิด
บัตรเลข จำนวน 4 บัตร บัตรเลข จำนวน 1 บัตร บัตรเลข จำนวน 4 บัตร บัตรเลข จำนวน 1 บัตร บัตรเลข จำนวน 4 บัตร บัตรเลข จำนวน 1 บัตร

2 หลักการในการใช้บัตรเหมือนการซื้อของ
1. เป็นการใช้เงินเหรียญ 5 บาท เหรียญ 10 บาท ธนบัตรใบละ 50 บาท บาท และ 500 บาท 2. มีทั้งการจ่ายเงินไป และการทอนเงินคืน 3. หากจ่ายเงินเกิน ให้ทอนกลับคืนมา 4. เมื่อทอนเงินมากเกินไป ต้องคืนเงินกลับคืนไป

3 การบวกโดยการใช้บัตรลูกคิด

4 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4

5 5 5 5 6 1 5 1 1 7

6 5 10 15 1 1 10 10 23 1 100 50 5 155

7 1 4 + 3 1 1 1

8 5 1 1 1 1 4 + 3 = 7

9 5 7 + 4 1 1

10 5 10 1 1 7 + 4 = 11

11 5 1 1 1 10 8 + 5 = 13

12 5 5 + 8 10

13 5 + 8 = 13 10 5 1 1 1

14 10 10 5 1 1

15 10 10 5 1 1 50

16 10 5 = 65 1 1 50

17 100 10 10 1

18 100 10 10 1 100 50 100

19 = 370 100 10 10 1 100 50 100

20 จงหาค่าผลบวกต่อไปนี้
= 74 = 113 = 261 = 842 = 961

21 การลบโดยการใช้บัตรลูกคิด
มีวิธีการเช่นเดียวกับการบวก โดยมีทั้งการลบและการบวกผสมกัน

22 5 1 5 - 4 = 1

23 10 5 1 10 - 4 = 6

24 10 5 1 1 15 - 8 = 7

25 50 1 1 1 10 1 10 = 14

26 = 163 100 10 1 1 100 1 50 10 100

27 จงหาค่าต่อไปนี้ = 7 = 19 = 89 = 156 = 385


ดาวน์โหลด ppt การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้หลักการของลูกคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google