งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 500 จำนวน 1 บัตร

2 หลักการในการใช้บัตร เหมือนการซื้อของ 1. เป็นการใช้เงินเหรียญ 5 บาท เหรียญ 10 บาท ธนบัตร ใบละ 50 บาท 100 บาท และ 500 บาท 2. มีทั้งการจ่ายเงินไป และการ ทอนเงินคืน 3. หากจ่ายเงินเกิน ให้ทอน กลับคืนมา 4. เมื่อทอนเงินมากเกินไป ต้องคืนเงินกลับคืนไป

3 การบวกโดยการ ใช้บัตรลูกคิด

4 1 1 2 11 3 111 4 111 1

5 1 1 5 5 5 5 1 6 7

6 1 15 10 50 23 155 5 10 1 1 5100

7 1 1 1 1 4 + 3

8 1 1 1 5 = 7 1

9 5 1 1 7 + 4

10 5 1 1 10 = 11

11 5 10 8 + 5 1 11 = 13

12 5 10 5 + 8

13 5 11 10 = 13 1

14 5 1 10 27 + 38 10 1

15 5 11 27 + 38 50 10

16 5 11 27 + 38 50 = 65

17 1 121 + 249 10010

18 1 121 + 249 10100 50

19 1 10 121 + 249 10100 50 = 370

20 จงหาค่าผลบวกต่อไปนี้ 1. 28 + 46 2. 74 + 39 3. 176 + 85 4. 484 + 358 5. 694 + 267 = 74 = 113 = 261 = 842 = 961

21 การลบโดยการใช้บัตร ลูกคิด มีวิธีการเช่นเดียวกับการ บวก โดยมีทั้งการลบและ การบวกผสมกัน

22 5 1 5 - 4 = 1

23 5 1 10 - 4 10 = 6

24 5 1 1 15 - 8 10 = 7

25 1 1 10 52 - 38 50 10 1 1 = 14

26 1 10 312 - 149 10100 50 1 1 = 163 100

27 จงหาค่าต่อไปนี้ 1. 34 - 27 2. 54 - 35 3. 157 - 68 4. 502 - 346 5. 824 - 439 = 7 = 19 = 89 = 156 = 385


ดาวน์โหลด ppt การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google