งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 500 จำนวน 1 บัตร

2 หลักการในการใช้บัตร เหมือนการซื้อของ 1. เป็นการใช้เงินเหรียญ 5 บาท เหรียญ 10 บาท ธนบัตร ใบละ 50 บาท 100 บาท และ 500 บาท 2. มีทั้งการจ่ายเงินไป และการ ทอนเงินคืน 3. หากจ่ายเงินเกิน ให้ทอน กลับคืนมา 4. เมื่อทอนเงินมากเกินไป ต้องคืนเงินกลับคืนไป

3 การบวกโดยการ ใช้บัตรลูกคิด

4

5

6

7

8 = 7 1

9

10 = 11

11 = 13

12

13 = 13 1

14

15

16 = 65

17

18

19 = 370

20 จงหาค่าผลบวกต่อไปนี้ = 74 = 113 = 261 = 842 = 961

21 การลบโดยการใช้บัตร ลูกคิด มีวิธีการเช่นเดียวกับการ บวก โดยมีทั้งการลบและ การบวกผสมกัน

22 = 1

23 = 6

24 = 7

25 = 14

26 =

27 จงหาค่าต่อไปนี้ = 7 = 19 = 89 = 156 = 385


ดาวน์โหลด ppt การบวกบัตรตัวเลขโดยใช้ หลักการของลูกคิด บัตรเลข 1 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 5 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 10 จำนวน 4 บัตร บัตรเลข 50 จำนวน 1 บัตร บัตรเลข 100 จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google