งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของที่ระลึก ประเทศไทย. กรอบความเป็น จริง กรอบความรู้สึก กรอบอารมณ์ รู้สึกอยากกลับมาเที่ยว อีก รู้สึกถึงความเป็นเอกรักษ์ ไทย ขมนไทย หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของที่ระลึก ประเทศไทย. กรอบความเป็น จริง กรอบความรู้สึก กรอบอารมณ์ รู้สึกอยากกลับมาเที่ยว อีก รู้สึกถึงความเป็นเอกรักษ์ ไทย ขมนไทย หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของที่ระลึก ประเทศไทย

2 กรอบความเป็น จริง กรอบความรู้สึก กรอบอารมณ์ รู้สึกอยากกลับมาเที่ยว อีก รู้สึกถึงความเป็นเอกรักษ์ ไทย ขมนไทย หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตาไทย เห็นแล้วคิดถึงเวลาเก่าๆ คิดถึงความรู้สึกดีๆต่อ สถานที่นั้น

3 สรุป ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ไทยตอนนี้ อาจจะหาได้น้อยลง ของบางอยากอาจมีราคาแพงเพราะมีคนทำ น้อย ปัจจุบันคนไม่ค่อยนิยมของฝากที่เป็นของ ไทยเพราะดูไม่ทันสมัย คนบางกลุ่มอาจเป็นวัยรุ่นยุกใหม่จึงไม่รู้จัก ของโบราณบางประเภท ปัจจุบันมีการนำเข้าของที่ระลึกจาก ต่างประเทศบ้าง มีทางเลือกที่น้อยลงเกี่ยวกับของที่ระลึก ประเทศไทย

4


ดาวน์โหลด ppt ของที่ระลึก ประเทศไทย. กรอบความเป็น จริง กรอบความรู้สึก กรอบอารมณ์ รู้สึกอยากกลับมาเที่ยว อีก รู้สึกถึงความเป็นเอกรักษ์ ไทย ขมนไทย หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google