งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดทำโดย เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดทำโดย เสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดทำโดย เสนอ
ด.ญ.ปวีณา บุญวิลัย ด.ญ.ปาริชาติ ศรีแสน ชั้น ม.3/1 เสนอ คุณครูพีรียา จันทบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1. จอภาพ (Monitor) จอแบบ CRT
เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะจะติดต่อโดยตรงกับ ผู้ใช้ ชนิดของจอภาพที่ใช้ในเครื่องพีซีโดยทั่วไปจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด - จอ ซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) โดยมากจะพบในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่ง ลักษณะ จอภาพชนิดนี้จะคล้ายโทรทัศน์ ซึ่งจะใช้หลอดสุญญากาศ จอแบบ CRT

3 2. เคส (Case) เคส คือ โครงหรือกล่องสำหรับประกอบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน การเรียกชื่อ และขนาด ของเคสจะ แตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบัน มีหลายแบบที่นิยมกัน แล้วแต่ผู้ซื้อจะ เลือกซื้อตามความเหมาะสม ของงาน และสถานที่นั้น เคส ( Case )

4 Power Supply 3. พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)
เป็นอุปกรณ์หน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะ ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ ก็ควรเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่มีจำนวนวัตต์สูง เพื่อให้สามารถ จ่ายกระแสไฟได้เพียงพอ Power Supply

5 Keyboard 4. คีย์บอร์ด (Keyboard)
เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สำคัญที่สุด มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ ของเครื่อง พิมพ์ดีด มีจำนวนแป้น แป้น ขึ้นอยู่กับแป้นที่เป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้นตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้นควบคุมอื่น ๆ (Control keys) ซึ่งการสั่งงานคอมพิวเตอร์และการทำงานหลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้ แป้นพิมพ์เป็นหลัก Keyboard

6 5. เมาส์ (Mouse) อุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมรองจากคีย์บอร์ด เมาส์จะช่วยในการ บ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า “ ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer) ” ซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่ม บังคับทิศทางบนคีย์บอร์ด MOUSE

7 ขอขอบคุณข้อมูลจาก


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จัดทำโดย เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google