งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP

2 เนื้อหา (Content)  ประวัติของ PHP  PHP คืออะไร  ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม  โครงสร้างของ PHP  Language Reference  ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP

3 ประวัติ PHP   PHP ย่อมาจาก Professional Home Page   เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994   ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf   ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 - Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี 1994 ถึงกลางปี Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มใช้กลางปี Version 4 Beta 2 ใช้ชื่อว่า Zend (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans) - ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ PHP5

4 รายชื่อของนักพัฒนา ภาษา PHP  Zeev Suraski, Israel  Andi Gutmans, Israel  Shane Caraveo, Florida USA  Stig Bakken, Norway  Andrey Zmievski, Nebraska USA  Sascha Schumann, Dortmund, Germany  Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany  Jim Winstead, Los Angeles, USA  Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA

5 PHP คืออะไร  เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจ อย่างหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP  การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML  สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT, Windows 9x  ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะ กับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL, mSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็นต้น

6 ลักษณะเด่นของ PHP  ใช้ได้ฟรี  PHP เป็นโปรแกรมที่ทำงานฝั่ง Sever ดังนั้นขีดความสามารถ ไม่จำกัด  Cross-platform นั่นคือ PHP ทำงานบนเครื่อง UNIX,Linux,Windows ได้หมด  เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้ โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ  เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจาก  ภายนอก  ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที  ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้  ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar,Array,Associative array  ใช้กับการประมวลผลภาพได้

7 สิ่งที่ PHP สามารถ ทำได้   CGI   Database-enable web page   Database Adabas DInterBase Solid DBase mSQLSybase Empress MySQLVelocis FilePro OracleUnix dbm Informix PostgreSQL

8 ทำไม PHP จึงเป็นที่ นิยม  Open source  No cost implementation – PHP เป็น ของฟรี  Server side  Crossable Platform  HTML embedded  Simple language

9   Efficiency มีประสิทธิภาพ   XML parsing ใช้งานร่วมกับ XML ได้   Server side เป็นการทำงานแบบ Server Side   Database module สามารถติดต่อกับ ฐานข้อมูลได้   File I/O   Text processing   Image processing ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม

10 การทำงานของ PHP  ทำงานบน Web Server ได้หลายตัว เช่น Apache Apache IIS IIS Tomcat Tomcat PWS PWS  ทำงานร่วมกับเอกสาร html  สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงใน เอกสาร html  ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมี การเรียกใช้เอกสารนั้น ๆ  แสดงผลออกทาง Web Browsers

11 การทำงานของ PHP

12 เริ่มต้นการทำงานกับ PHP เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน PHP ติดตั้งโปรแกรม Appserv ติดตั้งโปรแกรม Appserv ApacheApache MysqlMysql PHPMyadminPHPMyadmin ทดสอบการทำงานของ Apache WebServer ทดสอบการทำงานของ Apache WebServer

13 โครงสร้างภาษา PHP  แบบที่ 1 XML style ตัวอย่าง

14  แบบที่ 2 SGML style ตัวอย่าง โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ )

15   แบบที่ 3 Java Language style คำสั่งภาษา PHP ตัวอย่าง echo “Hello ! World”;

16 โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ )   แบบที่ 4 ASP Style ตัวอย่าง <% echo “Hello ! World ! ”; echo “I am PHP”; %>

17 โครงสร้างของภาษา PHP ( ต่อ ) จากตัวอย่าง แบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ แบบที่ 1 ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้ Hello ! World ! I am PHP ข้อสังเกต - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ ละคำสั่ง File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php หรือ php3 เท่านั้น

18 การทดสอบการทำงานของ PHP สามารถทำได้โดยการ เปิดโปรแกรม Browser ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ URL ตาม ต. ย. ข้างล่างนี้ การทดสอบการทำงาน ของ PHP

19 โดยปกติการตั้งชื่อเว็บหน้าแรก มักจะตั้งชื่อ ตาม ต. ย. ข้างล่างนี้ Index.htmlIndex.phpIndex.aspIndex.jsp Root Directory WWW WWW

20 Language Reference   Comments - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix   ตัวอย่าง

21 คำสั่ง echo   เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่ โปรแกรม browser   รูปแบบของคำสั่ง echo ข้อความ 1 หรือตัวแปร 1, ข้อความ 2 หรือตัวแปร 2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร 3, …   ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘)   ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วย เครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับภาษา Perl

22 ตัวอย่าง การใช้ คำสั่ง echo

23 ตัวอย่างที่ 1 intro- 1.php3 Example –1 Hi, I'm a PHP script!

24 ตัวอย่างที่ 2 intro- 2.php3 Example –2 Today’s Date: Today's Date: Thursday April 06, 2000

25 ตัวอย่างที่ 3 intro- 3.php3 Example –3 Today’s Date: Today's Date: Thursday April 06, 2000

26 ตัวอย่างที่ 4 Example –4 Today’s Date: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225998/slides/slide_25.jpg", "name": "ตัวอย่างที่ 4 Example –4 Today’s Date: Example –4 Today’s Date:

27 ตัวอย่างที่ 4 ( ต่อ ) /* ** print message about lunch cost */ print("$YourName, you will be out "); print($CostOfLunch * $DaysBuyingLunch); print(" dollars this week. \n"); ?>

28 ตัวอย่างที่ 5 intro- 5.php3

29 ตัวอย่างที่ 6 intro- 6.php3

30 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

31 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

32 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

33 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google