งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP

2 เนื้อหา (Content)  ประวัติของ PHP  PHP คืออะไร  ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม  โครงสร้างของ PHP  Language Reference  ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP

3 ประวัติ PHP   PHP ย่อมาจาก Professional Home Page   เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994   ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf   ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4 - Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี 1994 ถึงกลางปี 1995 - Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี 1995 - Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มใช้กลางปี 1997 - Version 4 Beta 2 ใช้ชื่อว่า Zend (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans) - ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ PHP5

4 รายชื่อของนักพัฒนา ภาษา PHP  Zeev Suraski, Israel  Andi Gutmans, Israel  Shane Caraveo, Florida USA  Stig Bakken, Norway  Andrey Zmievski, Nebraska USA  Sascha Schumann, Dortmund, Germany  Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany  Jim Winstead, Los Angeles, USA  Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA

5 PHP คืออะไร  เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจ อย่างหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP  การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML  สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT, Windows 9x  ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะ กับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL, mSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็นต้น

6 ลักษณะเด่นของ PHP  ใช้ได้ฟรี  PHP เป็นโปรแกรมที่ทำงานฝั่ง Sever ดังนั้นขีดความสามารถ ไม่จำกัด  Cross-platform นั่นคือ PHP ทำงานบนเครื่อง UNIX,Linux,Windows ได้หมด  เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้ โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ  เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจาก  ภายนอก  ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที  ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้  ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar,Array,Associative array  ใช้กับการประมวลผลภาพได้

7 สิ่งที่ PHP สามารถ ทำได้   CGI   Database-enable web page   Database Adabas DInterBase Solid DBase mSQLSybase Empress MySQLVelocis FilePro OracleUnix dbm Informix PostgreSQL

8 ทำไม PHP จึงเป็นที่ นิยม  Open source  No cost implementation – PHP เป็น ของฟรี  Server side  Crossable Platform  HTML embedded  Simple language

9   Efficiency มีประสิทธิภาพ   XML parsing ใช้งานร่วมกับ XML ได้   Server side เป็นการทำงานแบบ Server Side   Database module สามารถติดต่อกับ ฐานข้อมูลได้   File I/O   Text processing   Image processing ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม

10 การทำงานของ PHP  ทำงานบน Web Server ได้หลายตัว เช่น Apache Apache IIS IIS Tomcat Tomcat PWS PWS  ทำงานร่วมกับเอกสาร html  สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงใน เอกสาร html  ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมี การเรียกใช้เอกสารนั้น ๆ  แสดงผลออกทาง Web Browsers

11 การทำงานของ PHP

12 เริ่มต้นการทำงานกับ PHP เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน PHP ติดตั้งโปรแกรม Appserv ติดตั้งโปรแกรม Appserv ApacheApache MysqlMysql PHPMyadminPHPMyadmin ทดสอบการทำงานของ Apache WebServer ทดสอบการทำงานของ Apache WebServer

13 โครงสร้างภาษา PHP  แบบที่ 1 XML style ตัวอย่าง

14  แบบที่ 2 SGML style ตัวอย่าง โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ )

15   แบบที่ 3 Java Language style คำสั่งภาษา PHP ตัวอย่าง echo “Hello ! World”;

16 โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ )   แบบที่ 4 ASP Style ตัวอย่าง <% echo “Hello ! World ! ”; echo “I am PHP”; %>

17 โครงสร้างของภาษา PHP ( ต่อ ) จากตัวอย่าง แบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ แบบที่ 1 ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้ Hello ! World ! I am PHP ข้อสังเกต - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ ละคำสั่ง File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php หรือ php3 เท่านั้น

18 การทดสอบการทำงานของ PHP สามารถทำได้โดยการ เปิดโปรแกรม Browser ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ URL ตาม ต. ย. ข้างล่างนี้ http://localhost/test.php http://localhost/test.php การทดสอบการทำงาน ของ PHP

19 โดยปกติการตั้งชื่อเว็บหน้าแรก มักจะตั้งชื่อ ตาม ต. ย. ข้างล่างนี้ Index.htmlIndex.phpIndex.aspIndex.jsp http://localhost Root Directory WWW WWW

20 Language Reference   Comments - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix   ตัวอย่าง

21 คำสั่ง echo   เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่ โปรแกรม browser   รูปแบบของคำสั่ง echo ข้อความ 1 หรือตัวแปร 1, ข้อความ 2 หรือตัวแปร 2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร 3, …   ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘)   ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วย เครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับภาษา Perl

22 ตัวอย่าง การใช้ คำสั่ง echo

23 ตัวอย่างที่ 1 intro- 1.php3 Example –1 Hi, I'm a PHP script!

24 ตัวอย่างที่ 2 intro- 2.php3 Example –2 Today’s Date: Today's Date: Thursday April 06, 2000

25 ตัวอย่างที่ 3 intro- 3.php3 Example –3 Today’s Date: Today's Date: Thursday April 06, 2000

26 ตัวอย่างที่ 4 Example –4 Today’s Date: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225998/slides/slide_26.jpg", "name": "ตัวอย่างที่ 4 Example –4 Today’s Date: Example –4 Today’s Date:

27 ตัวอย่างที่ 4 ( ต่อ ) /* ** print message about lunch cost */ print("$YourName, you will be out "); print($CostOfLunch * $DaysBuyingLunch); print(" dollars this week. \n"); ?>

28 ตัวอย่างที่ 5 intro- 5.php3

29 ตัวอย่างที่ 6 intro- 6.php3

30 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP http://www.php.net

31 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP http://www.appservnetwork.com

32 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP http://www.mysql.com

33 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP http://tomcat.apache.org


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google