งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นมพานิชย์ 63.85% (1,395 ตัน ) นมโรงเรียน 36.15% (790 ตัน ) นมดิบ 2,185 ตัน/วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นมพานิชย์ 63.85% (1,395 ตัน ) นมโรงเรียน 36.15% (790 ตัน ) นมดิบ 2,185 ตัน/วัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นมพานิชย์ 63.85% (1,395 ตัน ) นมโรงเรียน 36.15% (790 ตัน ) นมดิบ 2,185 ตัน/วัน

2 20% แปรรูป โดย อสค หนองโพ 16 สหกรณ์ นมดิบ 2,185 ตัน / วัน

3 ผู้รับประโยชน์จากนมโรงเรียน นายกฯ10สต./ซอง ปลัด10สต./ซอง ฝ่ายคลัง10สต./ซอง สหกรณ์ผู้รวมนม 12-15 สต./ซอง ผู้สมยอม10สต./ซอง

4 ภายใต้การแบ่งผลประโยชน์ กำไร13%21% ผู้จัดฮั้ว2% ผู้สมยอม2% ผู้ผลิต5%13% เกษตรกร4% ถ้าไม่ปนปลอม ถ้าปนปลอม

5 การปนปลอม นมผง หางนม เกรดอาหารสัตว์ เติมน้ำ ไม่ลงทุนเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ

6 วงเงินไหลเวียน (หน่วยละล้านบาท) วงเงิน 6,75013,595 ผู้ผลิต 860 1,780 เกษตรกร 230 - 760475 - 1,585 ผู้จัดซื้อ 315650 ผู้จัดฮั้ว 100217 ผู้สมยอม 100217 ปีงบ 50ปีงบ 53


ดาวน์โหลด ppt นมพานิชย์ 63.85% (1,395 ตัน ) นมโรงเรียน 36.15% (790 ตัน ) นมดิบ 2,185 ตัน/วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google