งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asparagine Methionine Tyrosine Proline Phenylalanine Dopamine Coenzyme A ACTH Bilirubin Secretin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asparagine Methionine Tyrosine Proline Phenylalanine Dopamine Coenzyme A ACTH Bilirubin Secretin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asparagine Methionine Tyrosine Proline Phenylalanine Dopamine Coenzyme A ACTH Bilirubin Secretin

2  Asparagine เกี่ยวข้องกับ Asparagus อย่างไร  Asparagine เป็น essential amino acid หรือไม่  Amino acid ตัวใดถูกค้นพบเป็นตัวแรก

3

4  Methionine เป็น amino acid ที่มีโครงสร้าง คล้ายกับ amino acid ตัวใด  S-adenosyl-L-methionine (SAM) เป็น สารประกอบที่เปลี่ยนแปลงมาจากการรวมตัว ของ Methionine กับ ATP หน้าที่หลักของ สารประกอบตัวนี้เป็นตัวที่เดิมอะไรให้ สารประกอบตัวอื่น  รหัสที่ใช้ในการเริ่มต้นสังเคราะห์ Protein คือ อะไร และแปลเป็น amino acid ชื่ออะไร CH 2 C NH 2 H COOH S CH 2 CH 3 CH 2 C NH 2 H COOH SHSH cysteine

5

6  Amino acid ตัวนี้มีโครงสร้างที่มี Side chain เป็น Benzene ring (aromatic ring) คล้ายกับ amino acid ใด  Tyrosine เป็น Essential amino acid หรือไม่  Tyrosine เป็น amino acid ที่ใช้เริ่มต้นในการ สังเคราะห์ hormones ใดบ้าง - Hormone ที่ผลิตจากต่อม Thyroid - Hormones จำพวก Catecholamine C NH 2 H COOH CH 2 HO

7  โครงสร้างของ Phenylalanine แตกต่างกับ Tyrosine อย่างไร  Phenylalanine เป็น essential amino acid หรือไม่  ในเด็กทารกที่ไม่มี enzyme ที่ไปย่อยอาหารที่มี Phenylalanine จะเกิดโรคที่เรียกโดยย่อว่าอะไร C NH 2 H COOH CH 2

8

9  Proline เป็น amino acid ที่มีโครงสร้างแตกต่าง กับ amino acid ตัวอื่นๆอย่างไร  Hydroxylation ของ Proline มีความสำคัญ เกี่ยวกับการสังเคราะห์ connective tissue จำพวกใด Proline Hydroxyproline  Proline มีความเกี่ยวข้องกับ Vitamin C (ascorbic acid) อย่างไร N H COOH Imino group

10  The principal residue to be hydroxylated in proteins is Proline.Proline  The hydroxilation occurs at the C γ atom, forming hydroxyproline (Hyp), an essential element of collagen, in turn a necessary element of connective tissue. hydroxyproline  Proline hydroxylation requires ascorbic acid. The most obvious, first effects (gum and hair problems) of absence of ascorbic acid in humans come from the resulting defect in hydroxylation of proline residues of collagen, with reduced stability of the collagen molecule causing scurvy.

11  Dopamine เป็น Hormone ที่เปลี่ยนแปลงมา จาก amino acid ตัวใด  Dopamine, Norepinephrine, และ epinephrine เป็น hormone กลุ่มเดียวกัน มีชื่อ เรียกรวมกันว่าอะไร  Dihydroxyphenylalanine มีชื่อย่อว่าอะไร

12 Dopamine Norepinephrine Epinephrine Tyrosine DOPA = สารประกอบเริ่มต้นในการ สังเคราะห์ Catecholamines

13 Biosynthesis of Catecholamines Tyrosine DOPA 3,4-Dihydroxy-L-Phenylalanine DopamineNoradrenalineAdrenaline NorepinephrineEpinephrine Phenylalanine

14  Glucocorticoid -Cortisol  Minerocorticoid -Aldosterone medulla Adrenal medulla Dopamine Dopamine Norepinephrine Norepinephrine Epinephrine Epinephrine Steroid Hormones Hormones จาก Amino Acid สรุป ข้อแตกต่างระหว่าง Hormones ทั้งสองประเภท Catecholamines cortex Adrenal cortex

15  เป็นทั้ง hormone และ neurotransmitter  เป็นสารประกอบเริ่มต้นของ norepinephrine และ epinephrine Hypothalamus  เป็น neurohormone ที่ถูกหลั่งออก จาก Hypothalamus เพื่อทำหน้าที่ ยับยั้งการหลั่ง Prolactin ที่ผลิตจาก anterior pituitary gland Dopamine มาจาก Tyrosine

16  ผลิตจาก Adrenal medulla  ผลิตจาก Hypothalamus  Hormone จาก Hypothalamus ทำหน้าที่เป็น Releasing Hormone หรือ Inhibiting Hormone ที่ผลิตจาก Pituitary Gland  Dopamine เป็น prolactin-inhibiting hormone (PIH)

17  Vitamin อะไร เป็นตัวเริ่มต้นในการสังเคราะห์ coenzyme A  Coenzyme A มีบทบาทสำคัญในการนำเอา Fatty acid ผ่านเข้าสู่กระบวนการ  -oxidation โดยที่ Long-chain fatty acid จะถูกเปลี่ยนให้ เป็น Acyl-CoA ก่อน ( ยังจำได้หรือไม่ ?)  Coenzyme A เป็นสารประกอบจำพวก Complex nucleotides ประกอบด้วย ( ดูหน้า 126) – Pantothenic acid - Cysteamine - ATP (Adenosine triphosphate)

18  Coenzyme A (CoA, CoASH, or HSCoA) is a coenzyme, notable for its role in the synthesis and oxidation of fatty acids, and the oxidation of pyruvate in the citric acid cycle.  It is adapted from cysteamine, pantothenate, and adenosine triphosphate.  Pantothenate = Pantothenic acid = Vitamin B 5

19  ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) เป็น Hormone ที่เปลี่ยนแปลงมาจากจำพวกใด ( จากไขมัน, จาก amino acid, จากพวกที่มี peptide bond)  ACTH มีจำนวน Amino acid เรียงกันกี่ตัว  ACTH ( ในหน้า 129) มีจำนวน amino acid ที่ active กี่ตัว  ACTH ผลิตมาจากอวัยวะส่วนไหนของร่างกาย

20

21  Bilirubin คือสารประกอบ Porphyrin ที่มีอยู่ใน Heme แต่ปราศจากธาตุอะไร  Bilirubin จะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนให้เป็น สารประกอบอะไร ( ดูหน้า 116)  Jaundice เป็นโรคที่เกิดจากสภาวะร่างกายสะสม Bilirubin มากเกินไป เซลตับถูกทำลาย หรือ การ อุดตันของท่อที่นำ Bilirubin ออกจากร่างกาย  ทำไมเด็กทารกตัวเหลืองจึงถูกนำไปฉายแสง

22  Bilirubin (formerly referred to as hematoidin) is the yellow breakdown product of normal heme catabolism.  Heme is formed from hemoglobin, a principal component of red blood cells.  Bilirubin jaundice  Bilirubin is excreted in bile, and its levels are elevated in certain diseases. It is responsible for the yellow colour of bruises and the yellow discolouration in jaundice.

23  Bilirubin  Bilirubin is very similar to the pigment phycobilin used by certain algae to capture light energy, and to the pigment phytochrome used by plants to sense light. All of these contain an open chain of four pyrrolic rings.  Like these other pigments, bilirubin changes its conformation when exposed to light. This is used in the phototherapy of jaundiced newborns: the isomer of bilirubin formed upon light exposure is more soluble than the unilluminated isomer.

24  Secretin เป็น hormone ที่ถูกค้นพบเป็นตัวแรก ใช่หรือไม่  Secretin เป็น hormone ประเภท Peptide hormone หรือ Steroid hormone?  Secretin มี amino acids ในโครงสร้างจำนวน เท่าใด  Secretin ถูกขับออกจาก Duodenum ทำหน้าที่ เป็นตัว buffer หรือปรับสภาวะความเป็นกรดใน กระเพาะอาหารไม่ให้มี pH ต่ำเกินไป

25  Secretin เป็น Peptide Hormone ที่มี 27 amino acids และมี 14 ใน 27 ตัวที่เรียงตัวเหมือนกับ Glucagon  Secretin ผลิตจาก S เซล ใน Duodenum  Secretin เป็น hormone ที่ควบคุม pH ของอาหารใน duodenum โดย ผ่านการควบคุมการหลั่งของกรดและ เป็น buffer ( ผลิต bicarbonate) ใน กระเพาะอาหาร  Secretin เป็น Hormone ตัวแรกที่ถูก ค้นพบ Secretin


ดาวน์โหลด ppt Asparagine Methionine Tyrosine Proline Phenylalanine Dopamine Coenzyme A ACTH Bilirubin Secretin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google