งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protein บทบาททางชีวภาพ เอนไซม์ (enzyme) ขนส่ง (transport) เก็บสะสมเป็น พลังงานสำรอง โครงสร้าง ควบคุมกระบวนการ ต่างๆในร่างกาย การขับเคลื่อน ป้องกัน (ภูมิคุ้มกัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protein บทบาททางชีวภาพ เอนไซม์ (enzyme) ขนส่ง (transport) เก็บสะสมเป็น พลังงานสำรอง โครงสร้าง ควบคุมกระบวนการ ต่างๆในร่างกาย การขับเคลื่อน ป้องกัน (ภูมิคุ้มกัน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Protein

3 บทบาททางชีวภาพ เอนไซม์ (enzyme) ขนส่ง (transport) เก็บสะสมเป็น พลังงานสำรอง โครงสร้าง ควบคุมกระบวนการ ต่างๆในร่างกาย การขับเคลื่อน ป้องกัน (ภูมิคุ้มกัน) เป็นสารพิษ

4 บทบาทของโปรตีน บทบาทของโปรตีน (16.9% ของน้ำหนักตัว) เจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ ต้านทานโรค เสริมสร้างการทำงานของเอนไซม์และฮอร์โมน ให้พลังงาน

5 การขาดโปรตีน 1-5 ขวบ อาจเสียชีวิต เตี้ย เล็ก สมอง-สติปัญญาเสื่อม Kwashiorkor Marasmus

6

7 ส่วนประกอบของโปรตีน C H O N (S) หน่วยย่อยเล็กที่สุด คือ กรดอะมิโน (amino acid)

8

9 การย่อย อาหาร ประเภท โปรตีน

10

11

12 โปรตีนในร่างกาย โครงสร้าง สามมิติ

13 หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน : Fibrous protein เป็นโครงสร้าง keratin : ขน ผม เขี้ยว เขา fibroin : เส้นไหม collagen : กระดูก ผิวหนัง หลอดเลือด เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน collagen มีมากที่สุดในสัตว์ ซึ่งวิตามินซีมีผลในการ สร้าง :- –hydroxyproline –hydroxylysine ถ้าขาดวิตามินซี จะเกิดโรค scurvy

14 หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน : Globular protein enzyme hemoglobin myoglobin ความผิดปกติ :- โครงสร้างฮีโมโกลบิน Thalassemia Abnormal hemoglobin: Hb constant spring Hb E

15 Carbohydrates Macromolecules –starch –glycogen –cellulose Micromolecules –sucrose –glucose –fructose

16 การจัดกลุ่มตามโครงสร้าง Monosaccharides Oligosaccharides Polysaccharides

17

18 Monosaccharides Glucose Fructose

19 Oligosaccharides (2-15 หน่วย ) Disaccharides –s–sucrose –l–lactose –m–maltose ในร่างกาย –g–glycoprotein –g–glycolipid recognition

20 Polysaccharides Homopolysaccharides –แ–แป้ง (starch) –ไ–ไกลโคเจน (glycogen) : ตับ กล้ามเนื้อ –เ–เซลลูโลส (cellulose) :ปุยฝ้าย –ไ–ไคติน (chitin) : เปลือกกุ้ง-ปู Heteropolysaccharides –p–peptidoglycan : ในแบคทีเรีย –g–glycoaminoglycan : ในข้อกระดูก

21

22 หน้าที่คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงาน ลำดับการใช้สารอาหาร –ก–กลูโคส –ไ–ไกลโคเจน กล้ามเนื้อ 200 กรัม ตับ 100 กรัม สะสมรูปไขมัน

23 ระดับน้ำตาลในเลือด กลูโคส 80-120 มก. / เลือด100 มล. โทษของน้ำตาลทรายขาว atherosclerosis (มากกว่า 110 กรัมต่อวัน) Hypoglycemia อาจเกิด migraine และ Schizophrenia ได้

24 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เหนื่อยอยู่เสมอ ประสาทอ่อนเพลียตลอดเวลา กินบ่อย รู้สึกจะเป็นลมเมื่อหิว รู้สึกจะเป็นลมเมื่ออาหารมาช้า รู้สึกอ่อนเพลีย แต่กินอาหารแล้วดีขึ้น มือไม้สั่นเมื่อหิว ง่วงนอนหลังอาหาร ง่วงนอนตลอดเวลา

25 การรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ hypoglycemic diet โดยรับประทานอาหารที่ โปรตีนสูง ไขมันปานกลาง คาร์โบไฮเดรตต่ำ เสริมวิตามินและแร่ธาตุปริมาณสูง

26 ไขมัน (Lipids or Fat) ประโยชน์ : – ให้พลังงาน –ช่วยการดูดซึมสารที่ละลายในไขมันได้ ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O หน่วยย่อย คือ กรดไขมัน

27

28 ไขมันที่พบใน ธรรมชาติ ไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) พบมากใน –ไขมันจากสัตว์ –เนื้อสัตว์ นม ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) พบมากใน –น้ำมันพืช –น้ำมันปลาและ สัตว์ทะเล

29

30 Omega-3 fatty acid ในปลา ส่วนใหญ่เป็นEicosapentaenoic acid

31 การย่อย อาหาร ประเภท ไขมัน

32

33 เกลือของกรดไขมัน --- สบู่ เกลือของ Na + หรือ K + จะเกิดไมเซลล์ เกลือของ Ca ++ หรือ Mg ++ จะเกิดไคลสบู่

34 ไขมันที่สำคัญทาง ชีวภาพ Glycerol ester –triglyceride (สะสม) –phospholipid lecithin cephalin Ester อื่นๆ : wax(ขี้ผึ้ง) Sphingolipid –เยื่อหุ้มเซลล์ –receptor site ของเซลล์ ประสาทสมอง Terpene derivatives –วิตามิน A E K(B- carotene) Sterol derivatives –ในพืช - stigmasterol –ในราและยีสต์ - ergosterol (provitamin D) –ในสัตว์ cholesterol bile acid steroid hormone –estradiol –testosterone

35 Lipoprotein อยู่ใน blood plasma ในรูปไมเซลล์ หน้าที่ขนส่งไขมันไนร่างกาย ในเลือด มี 4 ชนิด –Chylomicron –VLDL –LDL –HDL

36

37 พบมากใน –น้ำมันพืชไม่ผ่านกรรมวิธีเปลี่ยนแปลง –ไข่แดง –พืชตระกูลถั่ว และธัญพืชที่มีจมูกข้าว –ตับ หัวใจ Lecithin

38 Lecithin บทบาทหน้าที่ –โครงสร้างเซลล์ประสาท –ช่วยให้ต่อมต่างๆ ทำงานปกติ –ทางเกษตร ใช้เพิ่มการดูดซึมวิตามินอีและ ไขมันให้สัตว์เจริญเติบโตดี –เสริมสร้างความจำและป้องกันโรคบาวอย่าง กับคนชรา –ป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี

39 Linoleic acid ป้องกัน atherosclerosis ได้


ดาวน์โหลด ppt Protein บทบาททางชีวภาพ เอนไซม์ (enzyme) ขนส่ง (transport) เก็บสะสมเป็น พลังงานสำรอง โครงสร้าง ควบคุมกระบวนการ ต่างๆในร่างกาย การขับเคลื่อน ป้องกัน (ภูมิคุ้มกัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google